4- och 6-poliga synkronmotorer för variabel hastighet

ABB erbjuder ett brett urval av synkronmotorer för variabla och konstanta varvtal. Våra motorer är skräddarsydda inom givna standardramar för att vi ska kunna ta hänsyn till specifika kundbehov, tillämpningskrav och nätegenskaper. Hög prestanda och kostnadseffektivitet uppnås genom optimal användning av materialen.

ABB har under många år levererat synkronmotorer för alla typer av tillämpningar till kunder över hela världen. Konstruktionen och prestandan uppdateras kontinuerligt för att avspegla nya tekniker och erfarenheter. Vårt globala servicenätverk och våra fördefinierade underhållsprogram garanterar att det finns stödfunktioner för ABB:s motorer under alla stadier av deras livscykel.

Loading documents
Select region / language

Populära länkar