ABB informerer om IT-sikkerhetshendelse

ABB ble nylig oppmerksom på en  IT-sikkerhetshendelse som påvirket enkelte ABB-systemer. ABB iverksatte etterforskning, engasjerte ledende eksperter på IT-sikkerhet og varslet politi og datamyndigheter om hendelsen. Samtidig ble det iverksatt tiltak for å begrense og vurdere hendelsen. Tiltakene har vært vellykkede, og hendelsen er nå under kontroll.

Samtlige av ABBs kjernetjenester og systemer er oppe og går, alle fabrikker er i drift og selskapet fortsetter å betjene sine kunder. Selskapet jobber med å gjenopprette resterende påvirkede tjenester og systemer, samtidig som det iverksettes nye tiltak for å styrke IT-sikkerheten.  

ABB har fastslått at en uautorisert tredjepart fikk tilgang til enkelte ABB-systemer, distribuerte en type løsepengeprogramvare som ikke sprer seg selv, og har eksfiltrert visse data. Selskapet arbeider fortsatt med å identifisere og analysere arten og omfanget av berørte data og vurderer fortløpende sine varslingsplikter.  

ABB vil kommunisere med berørte parter der det er nødvendig, for eksempel dersom det viser seg at spesifikke kunder, leverandører og/eller enkeltindividers personopplysninger er berørt.  

Granskingen er fremdeles i en innledende fase, og ABB vil fortsette a vurdere omfanget av konsekvensene. ABB fortsetter å fokusere på å samarbeide med myndigheter, kunder, leverandører, partnere og rådgivere for å løse situasjonen og minimere konsekvensene av hendelsen.  

ABB er en teknologileder innen elektrifisering og automatisering som legger til rette for en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid. Selskapets løsninger kobler ingeniørkunnskap og programvare for å optimalisere hvordan ting produseres, transporteres, drives og opereres. ABBs rundt 105 000 ansatte bygger på mer enn 130 år med kvalitet, og er forpliktet til å drive innovasjoner som akselererer industriell omstilling. abb.com  

Merk: Dette er en norsk oversettelse av ABBs engelske pressemelding datert 23.05.2023. Denne pressemeldingen kan leses i sin helhet på abb.com/news.  

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp