ABB bidrar til ny rapport som viser hvordan industrien kan redusere globale karbon-utslipp med 11 prosent innen 2030

ABB bidrar til ny rapport som viser hvordan industrien kan redusere globale karbon-utslipp med 11 prosent innen 2030

• Forskning utført av Energy Efficiency Movement
• Støttet av ledende globale industrielle aktører inkludert ABB, Alfa Laval og Microsoft
• Besparelser på 4 gigatonn karbonutslipp via 10 nøkkelhandlinger ved bruk av modne teknologier som kan implementeres raskt

Når industrien står overfor den enorme utfordringen med å møte globale avkarboniseringsmål samtidig som de møter økende etterspørsel, viser en ny rapport fra Energy Efficiency Movement (EEM) hvordan bedrifter kan komme i gang umiddelbart. EEM er et globalt forum grunnlagt av ABB, og som nå består av mer enn 400 organisasjoner, som deler ideer, beste praksis og forpliktelser for å skape en mer energieffektiv verden.  

«The Case for Industrial Energy Efficiency», som ble publisert denne uken, har som mål å gi bedriftsledere nøkkelinnsikt i 10 tiltak som er avhengige av modne teknologier, har en meningsfull innvirkning på kostnader og utslipp og kan implementeres raskt uten komplekse eller dyre prosjekter. Den nye guiden bygger på «Industrial Energy Efficiency Playbook», utgitt i 2022 av EEM, og hjelper bedrifter med å takle en av de største barrierene for energieffektivitet: å bygge sine egne forretningscases. I noen tilfeller betyr besparelsene ved effektiviseringstiltak at transformasjonsprosjekter kan være selvfinansierende. Andre steder viser rapporten at investeringer i effektivitet kan tjene som en verdifull sikring mot volatilitet i energi- og karbonpriser, samtidig som de bidrar til å oppfylle både frivillige og regulatoriske mål.  

En dobling av effektiviteten innen 2030 kan kutte klimagassutslippene med nesten en tredjedel sammenlignet med dagens nivåer, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).1 Og for industrielle aktører er muligheten enorm. Energy Efficiency Movement anslår at hvis de brukes på tvers av industrien, vil de 10 enkle tiltakene i denne veiledningen kunne spare 1,5 gigatonn karbonutslipp i året innen 2024, og 4 gigatonn innen 2030. Kuttene tilsvarer utslippene fra ca. 60 prosent av verdens diesel- og bensindrevne veitrafikk. Disse estimatene er basert på middelscenarioer, men tilsvarer likevel en reduksjon på 11 prosent i årlige globale karbonprognoser innen 2030. Ved å bruke det mer ambisiøse scenariet vil besparelsene gå opp til 5,3 gigatonn, eller nesten 15 prosent av de totale utslippene i 2030. For fem av de 10 handlingene der de økonomiske besparelsene kan beregnes meningsfullt, kan industrien spare rundt 172 milliarder dollar i året i 2024, og omtrent 437 milliarder dollar årlig innen 2030. Ved å bruke det mer ambisiøse scenariet, går besparelsene opp til 590 milliarder dollar årlig innen 2030. Handlinger som er fremhevet i rapporten inkluderer blant annet gjennomføring av energirevisjon, tilpassede industrienheter, oppkobling av fysiske enheter og bruk av høyeffektive motorer.  

– Før COP28 er det viktig å demonstrere at det er modne og konkrete teknologiløsninger som er lett tilgjengelige for å løse de problemene med global oppvarming som vi står overfor, sier Tarak Mehta, president i ABB Motion. – Siden fornybar energi bare kan gi en del av svaret, er den kritiske rollen energieffektivitet spiller for å akselerere energiovergangen mot å nå netto-nullutslipp innen 2050 ubestridelig. Det haster med handling i privat sektor. Denne nye rapporten er utformet for å bidra til å fremskynde innføringen av beste praksis ved å vise bedrifter hvordan de kan realisere det fulle potensialet til miljømessige og økonomiske fordeler.  

IEA ba nylig om en opptrapping av årlig energieffektivitetsfremgang fra 2,2 prosent i dag til over 4 prosent årlig innen 2030 og anbefaler å tredoble den årlige effektivitetsrelaterte investeringen for en energieffektiv fremtid. Videre uttalte IEA at å oppnå dette målet om å doble fremskrittshastigheten vil kreve en tredobling i årlige effektivitetsrelaterte investeringer, fra 600 milliarder dollar i dag til 1,8 billioner dollar ved slutten av tiåret. EEM ser denne veiledningen som et bidrag til denne viktige oppfordringen til handling fra IEA.  

Resultatene for utslippsreduksjon, industribesparelser og vekst i bruttonasjonalprodukt (BNP) er basert på modellering bestilt av EEM fra Development Economics, en uavhengig leverandør av økonomiske konsekvensanalyser. Fra mai til oktober 2023 gjennomførte Development Economics en grundig modellering av de økonomiske utsiktene og utslippsutsiktene for hver handling i veiledningen. Modelleringen inkorporerte de beste tilgjengelige dataene og inkluderte innspill fra fageksperter fra ledende industrielle aktører, inkludert ABB, Alfa Laval og Microsoft. Ekspertråd ble også gitt av IEA.  

1https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-the-decade-for-action

ABB er en teknologileder innen elektrifisering og automatisering som legger til rette for en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid. Selskapets løsninger kobler ingeniørkunnskap og programvare for å optimalisere hvordan ting produseres, transporteres, drives og opereres. ABBs rundt 105 000 ansatte bygger på mer enn 140 år med kvalitet, og er forpliktet til å drive innovasjoner som akselererer industriell omstilling. www.abb.com  

Energy Efficiency Movement er et forum som samler likesinnede interessenter for å innovere og handle for en mer energieffektiv verden. Gjennom innovasjon, deling av kunnskap og innsikt, bruk av tilgjengelige energieffektive teknologier, smarte investeringer og riktige reguleringer og insentiver, kan vi optimalisere energieffektiviteten og akselerere fremgangen mot en avkarbonisert fremtid for alle. The Movement ble lansert av ABB i 2021 og har mottatt positive reaksjoner i hele industrien, med mer enn 400 selskaper tilsluttet i 2023. www.energyefficiencymovement.com

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp