Vellykket ABB-oppgradering av Kårstø bidrar til å sikre gasseleveranser til Europa

  • ABB har levert avanserte og omfattende system- og kontrollromløsninger til prosessanlegget på Kårstø
  • Oppgraderingen og overføringen til nye sikre kontroll-løsninger ble gjennomført mens anlegget var i full drift
  • Anlegget unngikk flere dager med vedlikeholdsstans som ville gitt enorme tap i inntekter som følge av utsatt gass- og oljeproduksjon
Kårstø prosessanlegg får nytt kontrollrom med avanserte løsninger for pålitelig drift og energiforsyning til Europa. Bilde ABB.
Kårstø prosessanlegg får nytt kontrollrom med avanserte løsninger for pålitelig drift og energiforsyning til Europa. Bilde ABB.
center

Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland er Europas største i sitt slag. Anlegget spiller en nøkkelrolle i transport og behandling av gass og kondensat (lettolje) fra sentrale områder på norsk sokkel. Nærmere 30 felt er knyttet til Kårstø via rørledninger. Daglig strømmer millioner av kubikkmeter gass og ustabilisert kondensat til anlegget, der de tyngre komponentene blir skilt ut før resten blir sendt videre i rør til kontinentet.

Prosessene på det omfattende og komplekse anlegget styres av ABB System 800xA. ABB har nå gjennomført en vellykket oppgradering av det eksisterende styringssystemet til nyeste versjon, og levert løsninger til et nytt, sentralt kontrollrom utenfor prosessområdet.

Oppgradering av kontrollsystemet på anlegget i drift

Godt samarbeid med Equinor under omkoblingen resulterte i at oppgraderingen av hele HMI-systemet på Kårstø prosessanlegg lot seg gjennomføre mens anlegget var i full drift. Dermed ble anlegget spart for to dager med vedlikeholdsstans, som ville gitt et enormt inntektstap knyttet til utsatt gass- og oljeproduksjon.

Kårstø har nå et nytt og oppgradert system som oppfyller gjeldende standarder, inkludert toppmoderne cybersikkerhet. Dette er viktig for et ganske gammelt anlegg som Kårstø, for å opprettholde sikker og effektiv drift fremover.

Cockpiten til paneloperatørene på Kårstø består av operatørkunder med 50 skjermer og 4 storskjermer. Nærmere 70 000 tagger fra rundt 160 kontrollere og andre støttesystemer overvåkes og administreres fra dette rommet.

Nytt Kontrollrom

– Det nye kontrollrommet byr på bedre ergonomi og arbeidsmiljø som igjen bidrar til et nytt nivå av helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det er utformet for god samhandling mellom ulike arbeidsstasjoner og gir god oversikt for skiftoperatører og innsatsteam, sier Tor Ove Lussand, leder for ABB Energy Industries i Norge.

Leveransen inneholder også omfattende datasikkerhetsløsninger og -tjenester, andre digitale tjenester og nye simulatorer for opplæring og testing av nye funksjoner på anlegget. Etter planen skal oppgraderingen av operatørstasjonene gjøres under drift i 2023 mens det nye kontrollrommet skal tas i bruk høsten 2024.

Majoriteten av ABBs ingeniørarbeider, prosjektledelse og anleggsarbeider utføres ved avdelingene i Bergen og på Stord.

Pålitelige energileveranser

– Vi er stolte over å fortsette det langvarige og fruktbare samarbeidet på Kårstø. Moderniseringen av anlegget gjør det enda bedre rustet for pålitelige leveranser av norsk energi til kontinentet, noe som er viktigere enn noensinne. Dessuten er norsk gass, med lavt karbonavtrykk fra produksjonen, en viktig energikilde i en overgangsperiode på veien til klimanøytralitet, sier Lussand.

Kårstøanlegget eies av Gassled, Gassco er operatør og Equinor er teknisk driftsansvarlig.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom å koble programvare til sine produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 140 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 105 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land. www.abb.com

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp