ABB Electrification får 16 millioner til forskning på SF6-fri teknologi fra Forskningsrådet

ABB Electrification får 16 millioner til forskning på SF6-fri teknologi fra Forskningsrådet

ABBs teknologisenter i Skien utvikler miljøvennlige koblingsanlegg, og en løsning på Europas SF6 forbud. Prosjektet blir nå anerkjent med støtte fra Forskningsrådet.

  • 25 bedrifter får millionstøtte til fornybar-prosjekter
  • ABBs teknologisenteret i Skien utvikler elektriske bryteranlegg til medium-og lavspenningsprodukter innen datasenter, industri og fornybar energi
  • Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU, SINTEF Energi og ABB

ABB Electrification Norway i Skien er en verdensledende produsent av kompakte 12-40,5 kV gassisolerte bryteranlegg. Tradisjonelt har disse brukt svovelheksafluorid (SF6) gass som elektrisk isolasjons- og strømbruddsmedium. SF6 er imidlertid en klimagass med et globalt oppvarmingspotensial som er ca. 24 000 høyere enn CO2.

Siden 2009 har ABB Electrification Norway gjort betydelige investeringer i SF6-fri teknologi og har erstattet SF6 for mange produkter i porteføljen. I påvente av EUs regelverk for polyfluoralkylstoffer (PFAS), som er såkalte "evighetskjemikalier", har det ført til et presserende behov for fornyet FoU også på PFAS-fri teknologi. Eliminering av SF6 og PFAS i MV-koblingsanlegg er derfor en stor innovasjonsutfordring som er kritisk for ABB Electrification Norway som eksportbedrift, samt for utformingen av en miljøvennlig og bærekraftig fremtid. 

- Tildelingene er et tiltak for å få til et grønt industriløft, og å ruste oss bedre til å nå Norges bærekrafts mål sier olje– og energiminister Terje Aasland. Les hele pressemelding fra Forskningsrådet her.

Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU, SINTEF Energi og ABB. Hvis det lykkes, vil prosjektet føre til kostnadseffektive SF6- og PFAS-frie MV-brytere for 12kV- og 24kV-applikasjoner. 

ABB Electrification er en global leder innen elektro med over 50 000 ansatte og omsetter for rundt 14 milliarder dollar i over 100 land. Det største divisjonsområdet, Distributions Solutions, utvikler, produserer og selger gassisolerte bryteranlegg til hele verden. Fabrikken i Skien er den ledende produksjonsenheten for det globale markedet innen mellomspennings bryteranlegg, i tillegg til lavspentsystemer, og kompakte nettstasjoner. Selskapet har rundt 700 ansatte i Norge med mer en 1 million produserte anlegg med en akkumulert verdi på 25 milliarder siden 1980.

Teknologisenteret i Skien er center of excellence og er den ledene R&D avdelingen globalt. De har hovedansvaret for design, utvikling og testing av mellomspennings bryteranlegg med over 50 ansatte i Skien, Telemark og de samarbeider tett med ABBs forskningssenter i Baden i Sveits

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp