Resultater ABB 2023 -  4. kvartal og hele året

Resultater ABB 2023 - 4. kvartal og hele året

Solid avslutning på et rekordår

Ad hoc Announcement pursuant to Art. 53 Listing Rules of SIX Swiss Exchange

Fjerde kvartal 2023

 • Ordrer 7,6 milliarder dollar, 0%; sammenlignbart1 0%
 • Inntekter 8,2 milliarder dollar, +5%; sammenlignbart +6%
 • Driftsinntekter 1,116 millioner dollar; margin 13,5%
 • Operasjonell EBITA1 1,333 millioner dollar; margin1 16.3%
 • Resultat per aksje (EPS) 0,50 dollar, -18%2
 • Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1,897 millioner dollar; +176%

Hele året 2023

 • Ordrer 33,8 milliarder dollar, -1%; sammenlignbart1 +3%
 • Inntekter 32,2 milliarder dollar, +9%; sammenlignbart +14%
 • Driftsinntekter 4,871 millioner dollar; margin 15.1%
 • Operasjonell EBITA1 5,427 millioner dollar; margin1 16,9%
 • Resultat per aksje (EPS) 2,02 dollar, +55%2
 • Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 4,290 millioner dollar; +233%
 • Utbytteforslag på 0,87 CHF per aksje
KEY FIGURES
($ millions, unless otherwise indicated)

CHANGE

CHANGE
Q4 2023 Q4 2022 US$ Comparable1 FY 2023 FY 2022 US$ Comparable1
Orders 7,649 7,620 0% 0% 33,818 33,988 -1% 3%
Revenues 8,245 7,824 5% 6% 32,235 29,446 9% 14%
Gross Profit 2,848 2,658 7%
11,214 9,710 15%
    as % of revenues 34.5% 34.0% +0.5 pts
34.8% 33.0% +1.8 pts
Income from operations 1,116 1,185 -6%
4,871 3,337 46%
Operational EBITA1 1,333 1,146 16% 13%3 5,427 4,510 20% 20%3
    as % of operational revenues1 16.3% 14.8% +1.5 pts
16.9% 15.3% +1.6 pts
Income from continuing operations, net of tax 946 1,168 -19%
3,848 2,637 46%
Net income attributable to ABB 921 1,132 -19%
3,745 2,475 51%
Basic earnings per share ($) 0.50 0.61 -18%2
2.02 1.30 55%2
Cash flow from operating activities4 1,897 687 176%
4,290 1,287 233%

1 For en avstemming av ikke-GAAP mål, se “supplemental reconciliations and definitions” i den vedlagte Q4 2023 Financial Information, i den engelske pressemeldingen.
2 EPS vekstrater beregnes ved å bruke uavrundede beløp.
3 Konstant valuta (ikke justert for porteføljeendringer).
4 Beløp representerer total for både videreført og avviklet virksomhet.

“Vårt sterke utfall for 2023 er et resultat av både vår ledende markedsposisjon innen elektrifisering og automasjon, samt at ABB har en mer fleksibel og effektivt måte å jobbe på. Med våre oppgraderte økonomiske mål og bærekraftsmål ser vi fremover med selvtillit.”

Björn Rosengren, CEO

Konsernsjefens sammendrag

Fjerde kvartal 2023 var en solid avslutning på et fantastisk år. Vi forbedret driftsresultatet og leverte en veldig sterk kontantstrøm sammenlignet med året før. Vi økte den årlige avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) med 460 basispunkter1 til 21,1 prosent, og vi utnyttet vår sterke balanse ved nylig å signere syv små tilleggsoppkjøp, hvor flertallet legger til ytterligere integrert programvare og AI-funksjoner til våre kundetilbud. Vi leverte i tråd med vår veiledning, og jeg er fornøyd med den solide avslutningen på året.

Sammenlignbar ordreinngang holdt seg stabil fra år til år, med økninger i tre av fire forretningsområder. De fleste kundesegmentene forbedret seg eller holdt seg stabile og en nedgang i etterspørselen ble notert hovedsakelig i boligbyggingssektoren og diskret automatisering, med sistnevnte dempet av normalisering av ordremønstre og en nedgang i robotmarkedet. I tråd med det historiske mønsteret for et fjerde kvartal var «book-to-bill» forholdet under én, på 0,93, ettersom inntektene har en tendens til å støttes av systemleveranser ved slutten av året.

Inntektene var 8 245 millioner dollar og økte med 5 prosent (6 prosent sammenlignbart), støttet av både høyere volumer og bidrag fra tidligere gjennomførte prisøkninger. Takket være vårt kontinuerlige fokus på å forbedre kvaliteten på inntektene, ble bruttomarginen forbedret med 50 basispunkter til 34,5 prosent, noe som bidro til en forbedring i den operasjonelle EBITA-marginen med 150 basispunkter til 16,3 prosent. Bidraget fra hovedsakelig prisutviklingen og innflytelsen fra økte volumer oppveide klart virkningen fra fremfor alt høyere lønnskostnader. Dette er den høyeste marginen i fjerde kvartal på flere år. Som forventet ble det historiske mønsteret gjentatt med en sekvensielt mer dempet margin i løpet av fjerde kvartal.

I løpet av kvartalet genererte vi kontantstrøm fra driften på 1,9 milliarder dollar. Dette bidro til fri kontantstrøm på 3,7 milliarder dollar for hele året, som var enda sterkere enn vi opprinnelig forventet.

Etter min mening er det sterke resultatet i 2023 et bevis på at ABB har blitt et mer effektivt og smidig selskap, men også på hvordan etterspørselen etter våre tilbud drar nytte av vår ledende posisjon i markeder som akselererer energiomstillingen mot elektrifisering og økt automatisering og digitalisering . Vi føler oss trygge på fremtidige resultater, noe som førte til at vi hevet våre økonomiske mål og bærekraftsmål på kapitalmarkedsdagen i november. Kort sagt, vi sikter mot høyere vekst og høyere avkastning samtidig som vi muliggjør en verden med nettonullutslipp.

Når vi ser mot 2024, skaper den geopolitiske situasjonen usikkerhet, men vi forventer nok et år med gode resultater. Vi forventer en positiv «book-to-bill» og inntekter støttet av gjennomføringen av deler av ordrereserven på 21,6 milliarder dollar. I den prosjekt- og systemrelaterte virksomheten forventer vi fortsatt høy kundeaktivitet, men vi står overfor høye sammenligningstall fra året før da det kom inn store ordrer på et meget høyt nivå. Totalt sett bør ordreveksten sammenlignet med året før ha sterkere momentum i siste del av året når sammenligningstallene letter. Vi forventer at sammenlignbare inntekter så vel som operasjonell EBITA-margin vil forbedres, og kontantstrømmen bør dra nytte av fortsatt sterke driftsresultater og vårt fortsatte fokus på effektiv netto arbeidskapital.

Tatt i betraktning forbedrede resultater, robust kontantstrøm og en solid balanse, foreslår styret et ordinært utbytte på CHF 0,87 per aksje, opp fra CHF 0,84 året før. Vi planlegger også å fortsette å bruke tilbakekjøp av aksjer som et verktøy for å returnere overskytende kontanter til aksjonærene også i løpet av 2024.

<b>Björn Rosengren</b>, CEO
Björn Rosengren, CEO
center

Utsikter

I første kvartal 2024 forventer vi en lav til middels ensifret sammenlignbar inntektsvekt og at operasjonell EBITA-margin vil forbli stabil eller øke litt sammenlignet med året før.

For hele 2024 forventer vi en positiv «book-to-bill», en vekst på ca. 5 prosent i sammenlignbare inntekter, og at den operasjonelle EBITA-marginen vil forbedre seg noe fra 2023-nivået på 16,9 prosent.

Les original tekst ved å klikke her

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp