ABB i Norge: Styrker fellesskapet gjennom strategiske samarbeidsavtaler

ABB tar samfunnsansvar på alvor. Vi balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn for å skape positiv endring og bidra til en bedre verden.

Vi er stolt over å kunngjøre to nye treårige samarbeidsavtaler med ideelle organisasjoner. Disse avtalene bygger opp under våre verdier, styrker felleskapet og fremmer verdier som mangfold, inkludering og bærekraft.

VilVite i Bergen er Norges ledende regionale vitensenter. Gjennom interaktive utstillinger, læringsprogram og fritidsaktiviteter sørger de for å øke kunnskapen om naturfag og teknologi i samfunnet, og inspirere barn og unge til å velge en realfaglig yrkesvei. ABB og VilVite ønsker å gi de unge verktøyene de trenger for å utforske og forstå fremtidens teknologiske landskap. Samarbeidet vil styrke folks evne til å ta kunnskapsbaserte og bærekraftige valg.

«ABB vil bli en flott kilde til inspirasjon for våre gjester. De er ledende innen områder som automatisering, elektrifisering og robotteknologi, som alle er viktige satsninger for vitensenteret. Sammen med ABB kan vi skape økt nysgjerrighet og interesse for realfag, og gi barn i alle aldre muligheten til å utforske fremtidens løsninger.» 

Lars Leegaard Marøy, administrerende direktør i VilVite.
Lars Leegaard Marøy, administrerende direktør i VilVite og Tor Ove Lussand, direktør i ABB Energy Industries
Lars Leegaard Marøy, administrerende direktør i VilVite og Tor Ove Lussand, direktør i ABB Energy Industries
center

Zuccarellostiftelsen jobber for å redusere utenforskap ved å gi alle barn og unge muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet. Uavhengig av bakgrunn, kjønn, etnisitet, bosted og økonomiske midler har alle barn og unge rett til å delta i én fast aktivitet de velger selv. Stiftelsen jobber derfor med å redusere barrierene til idrettsglede for å skape sterke og trygge barn, et mer inkluderende samfunn og bedre integrering. Mangfold og integrering er en viktig verdi for oss i ABB og sammen med Zuccarellostiftelsen kan vi være med å gjøre en forskjell for barn og unge.

«Idretten representerer et stort fellesskap og er den viktigste inkluderingsarenaen etter skolen. For barn og unge å stå på utsiden av dette fellesskapet er ikke bare vondt å oppleve for den enkelte, men kan få store konsekvenser videre i livet og for samfunnet. Vi er veldig takknemlige for at ABB ønsker å bidra til vårt arbeid. Med ABB på laget kan vi støtte flere klubber med tilskudd og flere familier med stipend, slik at flere barn og unge får oppleve idrettsglede og mestring.»

Kristine Alcocer Lind, daglig leder i Zuccarellostiftelsen.
Øystein Moen, Partneransvarlig i Zuccarellostiftelsen og Lars-Fredrik Mathiesen, direktør i ABB Motion
Øystein Moen, Partneransvarlig i Zuccarellostiftelsen og Lars-Fredrik Mathiesen, direktør i ABB Motion
center
«Vi ser frem til samarbeidet med to spennende og verdifulle organisasjoner, som hver på sin måte støtter opp om våre verdier. Sammen med VilVite kan vi dele vår ekspertise og lidenskap for teknologi med unge mennesker og inspirere fremtidens forskere og teknologer. Og gjennom Zuccarellostiftelsen får vi anledning til å motvirke utenforskap og bygge trygge og glade barn. Begge organisasjoner vil skape engasjement og stolthet internt.»

Per Erik Holsten, administererende direktør ABB Norge

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp