ABB viser fremtidens prosessautomatisering

• ABB presenterer fremtiden for distribuerte kontrollsystemer (DCS) som avgjørende for å møte den økende etterspørselen etter energi, vann og avløp og varer på en bærekraftig måte

• Lanserer dokument som skisserer hvordan fremtidens DCS vil hjelpe ulike bransjer med digital omstilling og oppnå høyere sikkerhet, effektivitet, produktivitet og bærekraft

• Prosessautomatiseringssystemer vil utvikle seg, men forblir grunnleggende for å muliggjøre noen av verdens mest komplekse infrastrukturer

ABB unveils future of process automation
ABB unveils future of process automation

ABB lanserer "The DCS of tomorrow: ABBs process automation system vision", et white-paper som skisserer hvordan prosessautomatiseringssystemer vil utvikle seg for å støtte ulike bransjer ved digital omstilling og endring til bærekraftige energikilder.

I mer enn et århundre har automatisering vært sentralt for å styrke bransjer som gir de grunnleggende byggesteinene i hverdagen vår – energi, kraft, vann, metaller, mineraler, kjemikalier og transport – og utvikler seg for å møte behovene til en voksende befolkning. Og i nesten 50 år har DCS – en digital plattform for automatisering og drift av store anlegg – vært med på å muliggjøre sikker, effektiv og pålitelig drift døgnet rundt for disse prosess- og energiindustriene.

ABB har vært en global markedsleder innen DCS i 22 år på rad, og har opprettholdt en andel på rundt 20 prosent i et marked verdt mer enn 14 milliarder dollar1.

DCS er kjernen i å kontrollere og overvåke komplekse prosesser, og vil fortsette å tilby det essensielle som trengs for sikker og pålitelig drift, samtidig som funksjonaliteten utvikles for å imøtekomme behovene til å akselerere digital transformasjon og energiomstilling. Systemene vil kombinere evnen til å skalere og betjene nye markedsforhold ved å tilpasse seg nye teknologier, inkludert levering av standardgrensesnitt for tredjeparts tilkobling.

ABB ser for seg en modulær automatiseringsarkitektur som stadig vil utvikle seg for å møte kundenes behov, bli mer åpen, interoperatibel og fleksibel, samtidig som den opprettholder det samme høye nivået av pålitelighet, tilgjengelighet, sikkerhet og datasikkerhet som brukerne har blitt vant til.

  • Fremtidens DCS vil være en del av et digitalt aktivert miljø som muliggjør sikker tilkobling og samarbeid mellom mennesker, systemer og utstyr for hele bedriften.
  • Lett nedlastbare applikasjonsabonnementstjenester legger til rette for nye forretningsmodeller.
  • Maskinlæring og kunstig intelligens vil fremskynde problemløsning og fremme fjernstyrte, autonome operasjoner som øker sikkerheten og reduserer menneskelige.
  • Nye generasjoner arbeidstagere vil utnytte fordelene ved digitalisering uten å måtte ofre påliteligheten, tilgjengeligheten og sikkerheten som dagens systemer gir.

- Med morgendagens DCS vil vi akselerere innovasjon samtidig som vi opprettholder påliteligheten og kontinuiteten som vi er kjent for, sier Peter Terwiesch, leder for ABB Process Automation. – Dette white-paperet er en oppskrift for automasjonssystemer som vil sikre fremtiden i ulike bransjer i flere tiår framover. Mange av næringene vi betjener er energi- og materialintensive, og streber mot mer bærekraftig produksjon. Etter hvert som de i økende grad integrerer fornybar energi i energimiksen, vil vi sørge for automatiseringen for å håndtere det.

ABBs verdensledende, distribuerte kontrollsystemer kombinerer prosesskontroll, styring av elektro, energi og sikkerhet. De legger til rette for samarbeid som bidrar til forbedring av ingeniøreffektivitet, operatørytelse og ressursutnyttelse.

- ABB automatiserer, elektrifiserer og digitaliserer noen av de største og mest kritiske operasjonene i verden for å møte behovene til vårt voksende samfunn og hjelper kundene våre med å utgjøre den store forskjellen, sier Terwiesch. - Disse sofistikerte, sammenkoblede systemene fungerer i bakgrunnen, og er avgjørende for nesten alt vi bruker i hverdagen. Våre fremtidige automatiseringstilbud vil fortsatt være kjernen i dette.

ABBs Process Automation-virksomhet er ledende innen automatisering, elektrifisering og digitalisering for prosess- og hybridindustrier. Vi tilbyr våre kunder en bred portefølje av produkter, systemer og komplette løsninger, inkludert vårt ledende, distribuerte styringssystem, programvare og livsyklustjenester, bransjespesifikke produkter samt måle- og analyseutstyr, maritime løsninger og turbolading. Som nest største aktør globalt, bygger vi på vår bransjeekspertise, erfaring og globale tilstedeværelse, og er forpliktet til å hjelpe våre kunder til økt konkurransekraft, økt avkastning og sikker, smart og bærekraftig drift. go.abb/processautomation

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom å koble programvare til sine produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 105 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land. www.abb.com

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp