ABB og Hydrogen Optimized utvider hydrogenpartnerskapet

ABB og Hydrogen Optimized utvider hydrogenpartnerskapet

• Samarbeidet posisjonerer selskapene for globalt lederskap innen storskala produksjonssystemer for grønn hydrogen

• Vil tilby kombinerte, teknologiske løsninger som inkluderer Hydrogen Optimizeds RuggedCell™ høyeffekts elektrolysører og ABBs høyeffektlikerettere

• De to selskapene konsoliderte alliansen med en ny kommersiell avtale signert på en hydrogenmesse i Newfoundland hvor blant annet Canadas statsminister Justin Trudeau og Tysklands kansler Olaf Scholz deltok

ABB og Hydrogen Optimized Inc. (HOI), den kanadiske teknologiinnovatøren som tilrettelegger for grønn hydrogenproduksjon i stor skala, har signert en avtale om å utvide selskapenes strategiske forhold. Avtalen inkluderer en investering fra ABB i Key DH Technologies Inc. (KEY), morselskapet til HOI, fordi de ønsker å akselerere det raskt voksende segmentet for produksjon av grønne hydrogen med en unik, storskala arkitektur. De økonomiske betingelsene i avtalen ble ikke offentliggjort.

Signeringen ble gjort etter selskapenes presentasjon av grønne hydrogenteknologier på den tysk-kanadiske Atlantic Renewable Hydrogen Expo 23. august 2022 i Stephenville, Newfoundland. Her deltok blant annet den kanadiske statsministeren Justin Trudeau og den tyske kansleren Olaf Scholz. Hydrogen produsert med lave til null utslipp av CO2 er allment anerkjent som avgjørende for å oppnå netto nullutslipp innen 2050.

Ved å akselerere det strategiske samarbeidet lansert i 2020 mellom ABB og HOI, fremmer de to selskapene utrulling av økonomiske storskala produksjonssystemer for grønn hydrogen, for å dekarbonisere bransjer hvor det er vanskelig å redusere utslippene. Det inkluderer segmenter som kraft, metallurgi, sement, vann og avløp, ammoniakk, gjødsel og drivstoff for fly, skip, lastebiler og jernbane.

  • Joachim Braun, leder for ABB Process Industries og Andrew T. B. Stuart, president og administrerende direktør i KEY og HOI signerer avtalen på den tysk-kanadiske Atlantic Renewable Hydrogen Expo 23. august 2022 i Stephenville, Newfoundland.
  • Den kanadiske statsministeren Justin Trudeau og Tysklands kansler Olaf Scholz diskuterer betydningen av grønn hydrogenproduksjon for de to landenes økonomiske og energimessige fremtid. På sin side forklarer ABB Process Industries-president Joachim Braun og Hydrogen Optimized CEO Andrew Stuart hvordan ABB høyeffekts likerettere støtter Hydrogen Optimizeds RuggedCell-teknologi ved å bruke vindkraft til å produsere hydrogen i stor skala. Lederne møttes på den tysk-kanadiske Atlantic Renewable Hydrogen Expo i Stephenville, Newfoundland 23. august.

Selskapene vil benytte sine respektive kapabiliteter og ressurser for raskt kommersialisering av HOIs patenterte RuggedCell™ høyeffekts vannelektrolyseteknologi for verdens største grønne hydrogenanlegg. Vannelektrolyse bruker elektrisk energi for å splitte vann til hydrogen og oksygen. RuggedCell™ konverterer fornybar energi som vann-, sol- og vindkraft til grønn hydrogen for industrien.

- Vi ser frem til å bygge videre på selskapenes toårige samarbeidsforhold for å gå etter den enorme, globale muligheten for grønn hydrogen, sier Joachim Braun, leder for ABB Process Industries. - Etter en omfattende validering av RuggedCell™-teknologien er vi sikre på at den, i kombinasjon med ABBs høyeffektlikerettere, kan bli ledende i det store segmentet for grønn hydrogen. Våre komplementære teknologier vil styrke Hydrogen Optimized verdiforslaget og fremskynde kommersialiseringen av RuggedCell™.

- Denne avtalen posisjonerer oss for suksess i storskalasegmentet med kunder som trenger installasjoner på hundrevis av megawatt til flere gigawatt, sier Andrew T. B. Stuart, president og administrerende direktør i KEY og HOI. - ABBs globale fotavtrykk, kommersielle relasjoner og teknologiske lederskap innen likerettere med høy effekt, distribuerte kontrollsystemer og maskinstyring gir oss et stort marked og mulighetene for å nå selskapets mål.

Ifølge en DNV-rapport fra juni 2022 vil global elektrolysørkapasitet nå anslagsvis 3100 gigawatt innen 2050. Rapporten anslår at elektrisitetsbasert, grønn hydrogen vil være den dominerende formen for hydrogenproduksjon ved midten av dette århundret, og utgjøre 72 prosent av produksjonen.

ABBs investering i KEY, ledet av ABB Technology Ventures (ATV), vil bli brukt til å fremme HOIs utvikling av intellektuelt åndsverk, bygge opp bedriftskapabilitet for økt forretningsaktivitet og introdusere automatisert produksjon og robotisering. Dette vil fremskynde utrullingen og produksjonen av elektrolysører i gigawatt-klassen.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom å koble programvare til sine produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 105 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land. www.abb.com

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp