Resultater Q3 2022

Resultater Q3 2022

Kraftig ordrevekst, høye inntekter og historisk høy driftsmargin

• Ordrer 8,2 milliarder dollar, +4%; sammenlignbart1 +16%

• Inntekter 7,4 milliarder dollar, -5%; sammenlignbart +18%

• Driftsinntekter 708 millioner dollar; margin 9,6%

• Operativ EBITA-margin1 1231 millioner dollar; Margin1 16,6%

• Basisresultat per aksje 0,19 dollar,-41%2

• Kontantstrøm fra driften utgjorde 791 millioner dollar

- I løpet av tredje kvartal leverte vi høy ordrevekst, sterk inntektsutvikling og historisk høy margin. Vi har ikke sett noen vesentlige endringer i kundeaktiviteten. Vi vil sannsynligvis nå marginmålet vårt for 2023 ett år for tidlig. Vi begynner nå å se de virkelige fordelene med forretningsmodellen ABB Way, sier konsernsjef Björn Rosengren.

Konsernsjefens sammendrag

Det var flere positive budskap fra tredje kvartal 2022. Sterk ordrevekst på 4 % (16 % sammenlignbart), resulterte i en positiv ordre/faktureringsgrad på over én for syvende kvartal på rad. Inntektene ble støttet av en sekvensiell lettelse i komponentforsyninger, som økte kundeleveranser, men også av et betydelig lavere nivå av forstyrrelser fra Covid-relaterte nedstengninger i Kina.

Jeg var glad for å se den operasjonelle EBITA øke med 16 % fra i fjor og den høye operasjonelle EBITA-marginen på 16,6 %, med forbedringer i alle forretningsområder. Et meget godt resultat, drevet av høyere volum og operasjonelle forbedringer, inkludert god håndtering av prisjusteringer, som oppveide kostnadsvekst knyttet til råvarer, frakt og arbeidskraft. Dette signaliserer at vår nye måte å jobbe på, med høyere ansvarlighet, åpenhet og hastighet, virkelig begynner å gi resultater. Jeg er stolt over at vi sannsynligvis vil nå målet vårt om operasjonell EBITA-margin på minst 15 % allerede i 2022, ett år før planen.

Det var godt å se kontantstrøm fra driftsaktiviteter på 791 millioner dollar, et høyere nivå enn i forrige kvartal, og jeg forventer en ytterligere økning i fjerde kvartal.

Ordreinngangen økte i alle regioner, ledet av en meget sterk utvikling i Amerika. Samlet sett så vi en sterk forbedring i ordreinngangen i Europa, selv om det ble notert en viss normalisering av lagernivået i Tyskland for deler av kundebasen. Asia, Midtøsten og Afrika forbedret seg til tross for en nedgang notert i Kina.

Kundeaktiviteten var på et høyt nivå i kvartalet med en samlet stabil til positiv utvikling i de fleste segmenter, bortsett fra stykkproduksjon. I sistnevnte registrerte vi at noen kunder normaliserte ordremønstre i påvente av kortere leveringstider ettersom forsyningsbegrensningene lettet. Totalt sett økte etterspørselen etter både kortsyklusvirksomheten og de systemdrevne tilbudene. Endringer i valutakurser tynget den totale ordreinngangen i alle forretningsområder, men den underliggende kundeaktiviteten ble bedre. Totalt holdt ordrereserven vår seg på et høyt nivå på 19,4 milliarder dollar.

Driftsinntekter beløp seg til 708 millioner dollar og gikk ned med 17 % (7 % i konstant valuta), sammenlignet med året før. Dette inkluderer ikke-operative avsetninger på rundt 325 millioner dollar knyttet til gjenværende saker for det flere år gamle Kusile-prosjektet, og en lignende kontantstrømseffekt forventet i påfølgende kvartaler. Vi løser nå denne saken, knyttet til et prosjekt som ble tildelt i 2015. Den nye forretningsmodellen ABB Way er styrt av våre etiske retningslinjer og er en del av våre regelmessige og transparente forretningsgjennomganger.

Jeg er glad for de mange porteføljeforvaltningsaktivitetene i løpet av kvartalet. Viktig å merke seg er at Motion signerte to oppkjøpsavtaler – i divisjonene NEMA-motorer og Traction – som ytterligere vil konsolidere deres ledende markedsposisjoner. Jeg ønsker også å fremheve investeringen i et akselerert strategisk samarbeid mellom Process Automation og Canadas Hydrogen Optimized lansert i 2020. Sammen jobber vi for å kunne distribuere økonomiske storskala produksjonssystemer drevet av grønt hydrogen, for å redusere karbondioksidutslipp i nødvendige næringer.

Vi annonserte også tidlig avhending av de resterende 19,9 prosentene av Hitachi Energy joint venture til Hitachi ved utøvelse av kjøpsopsjonen avtalt i 2018. Vi ser ingen betydelig gevinst eller tap som følge av salget og forventer en positiv netto kontantstrøm på omtrent 1,4 milliarder dollar ved gjennomføringen av transaksjonen, som forventes å skje i fjerde kvartal 2022. Dette vil ytterligere styrke balansen vår og gi oss økt fleksibilitet i våre beslutninger om kapitalallokering.

Når det gjelder e-mobilitet, holder vi fast ved planene våre om å børsnotere divisjonen, selv om vi ikke lenger forventer at dette vil skje i år på grunn av dagens volatilitet i kapitalmarkedene. Til slutt, kort tid etter utgangen av tredje kvartal delte vi ut Accelleron-aksjer til våre aksjonærer som naturalutbytte. Det føltes veldig godt å markere Accellerons første handelsdag ved å ringe den sveitsiske børsklokken sammen med ledelsen deres. Jeg ønsker teamet lykke til som et uavhengig børsnotert selskap.

Utsikter

I fjerde kvartal 2022 forventer vi en lav tosifret vekst i sammenlignbare inntekter, påvirket av det høye inntektsnivået rapportert i fjor. Vi forventer det typiske sekvensielle mønsteret med en lavere drifts-EBITA-margin.

For hele 2022 ser vi det som sannsynlig at vi vil nå 2023-målet tidligere enn forventet, med en drifts-EBITA-margin på minst 15 prosent, støttet av forbedret effektivitet ettersom vi fullt ut inkorporerer den desentraliserte driftsmodellen og prestasjonskulturen på tvers av alle divisjoner samt en sterk inntektsrealisering

Engelsk original gjelder ved eventuelle uoverensstemmelser. Den kan leses i komplett versjon ved å klikke her.

Fotnoter

1.  For a reconciliation of non-GAAP measures, see “supplemental reconciliations and definitions” in the attached Q3 2022 Financial Information.

2. EPS growth rates are computed using unrounded amounts.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp