Групови резултати за второ тримесечие (Q2) на 2023 г.

Сравним ръст на поръчките от висока база и рекордно висок марж на оперативна печалба EBITA1

Ad hoc съобщение съгласно чл. 53 Правилата за листинг на Швейцарска фондова борса SIX.

Q2 2023

  • Поръчки 8 667 млн. щ. долара, -2%; +2% на сравнима база1
  • Приходи 8 163 млн. щ. долара, +13%; на сравнима база +17%
  • Доход от дейности 1298 млн. щ. долара; марж 15,9%
  •  Оперативна печалба EBITA1 1425 млн. щ. д; марж1 17,5%
  •  Базова печалба на акция EPS $ 0,49;+ +145%2
  • Парични потоци от оперативни дейности 4760 млн. щ. долара

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ

ПРОМЯНА

ПРОМЯНА

(млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)

Q2 2023

Q2 2022

US$

На сравн. база1

H1 2023

H1 2022

US$

На сравн. база1

Поръчки

8 667

8 807

-2%

2%

18 117

18 180

0%

6%

Приходи

8 163

7 251

13%

17%

16 022

14 216

13%

19%

Брутна печалба

2 888

2 290

26%

5 604

4 571

23%

    като% от приходите

35,4%

31,6%

+3,8 п.

35,0%

32,2%

+2,8 п.

Доход от дейности

1 298

587

121%

2 496

1 444

73%

Оперативна печалба EBITA1

1 425

1 136

25%

26% 3

2 702

2 133

27%

29% 3

    като % от оперативните приходи1

17,5%

15,5%

+2 п.

16,9%

14,9%

+2 п.

Приходи от продължаващи оперативни дейности, без данъци

932

406

130%

1 997

1 049

90%

Нетен доход за АББ

906

379

139%

1 942

983

98%

Основна печалба на акция (щ. долара)

0,49

0,20

145%2

1,04

0,51

104%2

Парични потоци от операт. дейности4

760

382

99%

1 042

(191)

няма

1За приравняване на нетипичните за GAAP мерки вижте “Допълнителни приравнявания и определения” в приложената Финансова информация за второто тримесечие на 2023 г.
2Tемповете на растеж на печалбата на акция се изчисляват с незакръглени суми.
3Постоянна валута (некоригирана за промени в портфолиото).
4Сумата представлява общо за продължаващи и прекратени операции.

Положителното съотношение между получени и реализирани поръчки и новата рекордно висока оперативна печалба EBITA и марж укрепват нашата увереност в резултата на АББ за 2023 г., което ми позволява да изострим очакванията си за маржа.” 

Бьорн Розенгрен, Изпълнителен директор

Резюме на изпълнителния директор

За да обобщя резултата през второто тримесечие, първо бих подчертал сравнимия ръст на поръчките от 2%, който надвишава вече високото ниво от миналата година, и положителното съотношение между получени и реализирани поръчки. Беше добре, че активността на клиентите остана стабилна през целия период. Второ, високият ръст на приходите от 13% (17% а сравнима база), подкрепен от изпълнението на изостанали поръчки. Трето, рекордно високите постижения както при абсолютната оперативна печалба EBITA от $1,4 милиарда, така и при маржа на оперативната печалба EBITA от 17,5%, с 200 базисни пункта повече от миналата година, като и четирите бизнес области са над 15%. Това беше подкрепено от силен ценови принос, който повече от компенсира инфлацията на труда, както и известна ограничена инфлация на разходите, свързани със стоките, с допълнителна подкрепа от оперативния ливъридж върху увеличените обеми на производството. И накрая, солидните парични потоци от оперативни дейности в размер на 760 млн. щ. долара. През цялото време работихме върху оптимизирането на портфолиото и продължихме да въвеждаме водещи нови технологии, за да помогнем на нашите клиенти да станат по-устойчиви и ефективни по отношение на ресурсите. Според мен тримесечието е допълнителна индикация, че установяваме оперативните резултати на АББ на по-високо ниво.

Инерцията на поръчките беше най-силна в бизнесите, свързани със системи и проекти, движени предимно от сегмента на средно напрежение и индустриите, свързани с процеси. Това компенсира известно смекчаване спрямо високото ниво на поръчки от миналата година в бизнеса с кратък цикъл, което е видно главно в сегмента на жилищното строителство и навсякъде в дискретното производство, където клиентите нормализират моделите на поръчки спрямо съкращаването на времето за доставка. Общо съотношението между получени и реализирани поръчки беше 1,06, движено от три от четири бизнес области, и ние допълнително увеличихме натрупаните поръчки.

Беше добре да видим как нашият паричен поток от оперативни дейности се подобрява с $378 милиона спрямо миналата година и очаквам да подобрим паричното преобразуване от тук нататък. През първите шест месеца генерирахме малко над 1 млрд. щ. долара в парични потоци от оперативни дейности, което помага да бъдем добре позиционирани за очаквания приток на пари тази година.

Както беше обявено по-рано през тримесечието, претърпяхме инцидент със сигурността на ИТ. Благодарен съм на нашите екипи за справянето с предизвикателството и ограничаването на инцидента и в резултат на това не сме имали последващо съществено финансово въздействие през тримесечието.

Точно след края на второто тримесечие успешно приключихме продажбата на дивизия „Преобразуване на електроенергия“ на около 500 милиона долара. В резултат на това очакваме да запишем неоперативна счетоводна печалба, оценена на приблизително 50 млн. щ долара приходи от операции през третото тримесечие на 2023 г. С тази сделка завършихме всички продажби на от портфейла дивизии, обявени в края на 2020 г. Въпреки това, ние непрекъснато преглеждаме продуктовите групи във всички подразделения, за да оптимизираме портфолиото.

Малкото придобиване на Eve Systems е още един пример за нашите действия в портфолиото, този път от отдела за интелигентни сгради в бизнес направление .„Електроснабдяване и електрообзавеждане“. Със своите около 50 служители Eve генерира приблизително 20 милиона долара приходи през 2022 г. Те са пионери в новия стандарт за свързаност Matter, който позволява на продуктите за интелигентен дом да бъдат изцяло оперативно съвместими, независимо от производителя и операционната система на потребителя, чрез безжична технология Thread за потребителски продукти, ориентирани към пазара за модернизация.

Радвам се да видя как „Автоматизация на процесите“ разкрива своята нова революционна концепция за задвижване, първоначално насочена предимно към малки до средни плавателни съдове, допълвайки своето водещо на пазара предложение Azipod® за по-големи плавателни съдове. Тази първа в индустрията концепция за електрическо задвижване ABB Dynafin™ имитира движенията на китова опашка за максимална ефективност и избягване на емисиите, тъй като е настроена да намали консумацията на енергия за задвижване с до 22% в сравнение с конвенционално задвижване. Първият търговски прототип се очаква да бъде наличен през 2025 г.

Бьорн Розенгрен, Изпълнителен директор
Бьорн Розенгрен, Изпълнителен директор
center

Прогноза

В трето тримесечие на 2023 г, ние очакваме нисък двуцифрен сравним ръст на приходите и маржът на оперативната EBITA да бъде леко повишен от 16,6%, отчетен през третото тримесечие на миналата година.

През цялата 2023 г, въпреки текущата несигурност на пазара, очакваме ръста на приходите на сравнима база да бъде поне 10% и очакваме маржа на оперативната печалба EBITA да бъде над 16%.

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp