Лесно и ефективно проектиране с предварително конфигурираните съоръжения от системата System pro E power на АББ

Лесно и ефективно проектиране с предварително конфигурираните съоръжения от системата System pro E power на АББ

center

System pro E power дава възможност за проектиране на промишлени разпределителни шкафове

System Pro E осигурява гъвкавост, тъй като структурата на шкафа може да се реализира с различна логическа последователност. На базата на определен набор от компоненти тя позволява създаването на 120 типоразмера разпределителни шкафове. Съоръженията са предвидени за номинален ток до 6300 A и ток на късо съединение до 120 kA. Разпределителните шкафове съответстват на всички нормативни изисквания по отношение степен на защита, форма на разпределение и електрически характеристики. Системата също е напълно съвместима с всички устройства ниско напрежение на АББ.

Предварително конфигурираните вертикални разпределителни шкафове на АББ представляват набор от различни конфигурации, които могат да бъдат директно използвани в софтуерната среда e-Design, DOC модул. Те се характеризират с оптимизирана входна системна платка, която гарантира лесно свързване на кабелите.

За по-лесния избор и употреба на предварително конфигуриран разпределителен шкаф, АББ предоставя няколко спомагателни инструмента:

– “Preconfigurated enclosures documentation” – Документация за предварително конфигурирани разпределителни шкафове. Тя осигурява значителна по обем информация за използването на предварително конфигурирани вертикални разпределителни шкафове;

“Video tutorial e-Design” – Видео уроци по e-Design, които в рамките на няколко минути дават изчерпателно обяснение как се избират и използват предварително конфигурираните съоръжения в софтуера e-Design.;

“Video MBBS easy cabling” – Видео материал за лесно окабеляване, който включва 3D анимация на динамичните разстояния и размери в системната платка на System pro E power;

“MBBS connection drawing” – Схема на свързване, дава детайлна представа за връзката между прекъсвача и прекъсвача и главните шини.

“Video manuals” – Видео презентация на инструкцията за монтаж на System pro E power.

“Mounting sequences animation” – 3D анимация за последователността на монтиране на отделните компоненти.

Ако желаете да получите повече информация за промишлените разпределителни шкафове, моля да се свържете с нас или да посетите продуктовата страница на System pro E power.

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp