АББ подписва финансиране от ЕИБ на стойност 500 милиона евро за по-нататъшно стимулиране на интелигентни и устойчиви технологии за електрификация

  • Заемът от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще подпомогне научноизследователската и развойна дейност на АББ, с акцент върху бизнес направлението Електроснабдяване и електрообзавеждане на компанията                                                                                         
  • АББ ще използва финансирането от ЕИБ за решения за електроразпределение от следващо поколение, насърчавайки енергийния преход и подобрявайки ефективността 
  • Финансираните проекти ще помогнат на Европейския съюз да постигне целта си за нетни нулеви емисии на парникови газове до 2050 г.

АББ и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), кредиторът на Европейския съюз, подписаха споразумение за финансиране на стойност 500 милиона евро в подкрепа на научноизследователската и развойна дейност на АББ в нейната бизнес област Електроснабдяване и електрообзавеждане.

Глобалното търсене на електроенергия нараства 10 пъти по-бързо от другите енергийни източници.1 В отговор на това нарастващо търсене в контекста на енергийния преход, АББ планира да използва финансирането от ЕИБ за проектиране и разработване на решения за електроразпределение от следващо поколение. Усилията за развитие ще включват полупроводникови прекъсвачи, екологични разпределителни уреди и технология, която подобрява ефективността на сградите и автоматизацията.

Решенията на АББ се използват например в търговски сгради, промишлени операции или микромрежи. Финансирането ще подпомогне проекти за научноизследователска и развойна дейност в Германия, Италия, Чехия, Финландия, Норвегия, Полша, Швейцария и няколко други европейски страни.

Финансовият директор на АББ Тимо Ихамуотила каза: „Радваме се за сътрудничеството с Европейската инвестиционна банка, което отразява ключовата роля на електрификацията в енергийния преход на Европа. Това е още едно важно признание за иновациите и изследователските усилия на АББ, за да се даде възможност за трансформация към общество с ниски въглеродни емисии.”

„Електрификацията е основен инструмент за борба с изменението на климата“, каза Амброаз Файол, вицепрезидент на ЕИБ, отговарящ за околната среда и действията в областта на климата. „Нашият заем към АББ подкрепя компания, която има дълга история в разработването на електрически продукти и се е ангажирала да насърчава практически решения за екологизиране на европейската икономика. Изследванията на АББ ще помогнат да управляваме домове, фабрики или транспортни услуги с чисти източници на електроенергия и това е важно, ако искаме да предпазим нашата планета от по-нататъшно нагряване.“

Финансирането от ЕИБ подкрепя Европейската зелена сделка, планът на Европейския съюз да стане нетна нула до 2050 г. Инвестициите в зелени иновации са необходими, за да може Европа да създаде устойчива икономика, способна да защити своите хора и да създаде висококачествени работни места.

В АББ научноизследователската и развойната дейност е от ключово значение за разработването и комерсиализиране на технологии, които са от стратегическо значение за бъдещия растеж на компанията. Всяка година значителна част от приходите на компанията се инвестират в научноизследователска и развойна дейност – през 2022 г. 1166 милиона долара или приблизително 4,0 процента от консолидираните приходи.

Около 7500 служители работят в научноизследователска и развойна дейност в АББ, от които около 60 процента са фокусирани върху цифрово и софтуерно развитие. АББ си сътрудничи с множество университети и изследователски институции в Европа и по света за изграждане на изследователски мрежи и насърчаване на нови технологии. За да засили и ускори усилията за иновации, АББ също така инвестира и си партнира с стартиращи компании.

АББ е технологичен лидер в електроснабдяването, електрообзавеждането и автоматизацията, позволяващ по-устойчиво и ресурсно ефективно бъдеще. Решенията на компанията свързват инженерно ноу-хау и софтуер, за да оптимизират начина, по който нещата се произвеждат, преместват, захранват и управляват. Надграждайки над 140 години върхови постижения, ~105 000 служители на АББ са ангажирани с иновациите, които ускоряват индустриалната трансформация. www.abb.com

Относно ЕИБ
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е институцията за дългосрочно кредитиране на Европейския съюз и е собственост на страните от ЕС. Това е най-голямата многостранна финансова институция в света и един от най-големите доставчици на финансиране за климата. През 2022 г. 58% от цялото финансиране на ЕИБ беше за действия в областта на климата и околната среда, възлизащи на около 36,5 милиарда евро. Групата на ЕИБ като цяло е подкрепила 222 милиарда евро за действия в областта на климата и инвестиции за устойчивост на околната среда през последните две години. Други приоритети на ЕИБ са: развитие, иновации и умения, малки и средни предприятия, както и инфраструктура и сближаване.

1 Международна енергийна агенция: Световна енергийна перспектива 2023 г.

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp