АББ открива нова енергийно ефективна фабрика за 20 милиона евро в Белгия

АББ открива нова енергийно ефективна фабрика за 20 милиона евро в Белгия

  • Ново енергийно ефективно съоръжение за посрещане на нарастващото търсене на интелигентни сградни компоненти по време на енергийния преход
  • Енергийна оптимизация, ново оборудване и нова фотоволтаична централа се очаква да осигурят годишни оперативни икономии на енергия от повече от 9400 MWh
  • Очаква се намаление на емисиите на CO2e с повече от 6700 тона годишно благодарение на соларни панели, термопомпи, водни охладителни вериги и използване на възобновяема енергия

АББ откри нов производствен обект за леене под налягане на стойност 20 милиона евро в Евергем, близо до Гент в Белгия, за да отговори на нарастващото търсене на безопасни, интелигентни и устойчиви решения за електрификация в Европа. Модерният завод е разработен, за да отговори на най-новите изисквания за енергийна ефективност чрез инсталиране на нови машини за леене под налягане, дигитални технологии и решения за автоматизация. Той заменя съществуващо съоръжение, което се присъедини към АББ като част от придобиването на GE Industrial Solutions през 2018 г. Обектът ще произвежда кутии за електроразпределение, които служат като защитни корпуси за електрически разпределителни компоненти като прекъсвачи, предпазители, превключватели и измервателни уреди, осигурявайки безопасното разпределение, измерване и контрол на електроенергията в жилищни, търговски и промишлени сгради.

Предвижда се размерът на глобалния пазар на електрически табла да нарасне от $7,42 милиарда през 2024 г. до $13,15 милиарда до 2032 г. [1] поради нарастващото търсене на нови сгради, модернизацията на съществуващи сгради с по-ефективни и надеждни електрически системи и напредъка в електроразпределението.

Новият сайт на Евергем е част от инициативата Mission to Zero™ на АББ за значително намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) от обектите на АББ, като същевременно подкрепя клиентите да намалят своите емисии на ПГ чрез предоставяне на план за декарбонизация, която те могат да приложат. Очаква се инициативата да намали емисиите на CO2e с повече от 6700 тона и потреблението на енергия с повече от 9400 MWh годишно в сравнение с 2019 г. в предишното съоръжение. Очаква се мерките да доведат до приблизително 2,5 милиона евро намаления на разходите за енергия годишно. Оборудван с енергийно ефективни машини, се очаква 10 процента от енергията, необходима на обекта, да бъде генерирана от 1330 соларни панела на покрива на място, а останалата част от сертифицирани източници на зелена енергия. LED осветлението, зарядните устройства за електрически превозни средства (EV), термопомпи, кръгове за охлаждаща вода и нова вентилационна инсталация също допринасят за намаляването на енергията и въглеродните емисии.

„Подходът Mission to Zero™ в Evergem е важен пример за нашата цел да създадем общество с по-ниски въглеродни емисии и за нашия ангажимент за ускоряване на прехода към по-устойчиво производство“, каза Майк Мустафа, президент на дивизия  Умни сгради на АББ Електроснабдяване и електрообзавеждане. „Този усъвършенстван завод е проектиран да задоволи бъдещото търсене, а не само текущите нужди. Включването на авангардни технологии и иновативни процеси, които могат да оптимизират ефективността и производителността сега и в идните години, ще осигури поле за обучение и пътна карта за устойчивост за нашите хора и клиенти. Ще продължим да комбинираме дигиталните технологии с мерки за намаляване на потреблението на енергия и увеличаване на възобновяемите енергийни източници в Евергем през 2024 г. и след това."

За да даде възможност за общество с ниски въглеродни емисии, АББ предприема строг научно обоснован подход за нетни нулеви цели в съответствие със стандарта Net-Zero на инициативата за научно базирани цели (SBTi). АББ си партнира с клиентите, за да избегне емисиите и да увеличи възобновяемите енергийни източници. Мащабируемата програма, Mission to Zero™, обхваща генериране на енергия, енергиен мениджмънт и сградна автоматизация за индустриални и търговски операции.

За повече информация относно програмата Mission to Zero™ на АББ посетете https://new.abb.com/mission-to-zero

АББ е технологичен лидер в електроснабдяването, електрообзавеждането и автоматизацията, позволяващ по-устойчиво и ресурсно ефективно бъдеще. Решенията на компанията свързват инженерно ноу-хау и софтуер, за да оптимизират начина, по който нещата се произвеждат, преместват, захранват и управляват. Надграждайки над 140 години върхови постижения, ~105 000 служители на АББ са ангажирани с иновациите, които ускоряват индустриалната трансформация. www.abb.com

[1] Източник: https://www.fortunebusinessinsights.com/electrical-enclosure-market-109042

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp