Заводът на АББ в Раковски, България предприе важни стъпки към производство с нулеви емисии

Заводът на АББ в Раковски, България предприе важни стъпки към производство с нулеви емисии

  • Заводът на АББ България в Раковски постигна 1250* тона редуциране на CO2e и спести 22 процента от потреблението на енергия като част от програмата Mission to Zero™
  • Фабриката подобри енергийната интензивност с 43 процента чрез използване на устойчиви подходи в производствените си операции

Фабриката за електроснабдяване и електрообзавеждане на АББ в Раковски, България, прави важна стъпка към операции с нулеви емисии чрез намаляване на CO2e с 1250 тона. Това до голяма степен се дължи на мерките за енергийна оптимизация, като 100 процента измерване и контролиране на енергията, система за управление на сградата, инсталиране на термопомпи, подобрения на LED осветлението и инсталиране на точки за зареждане на електрически превозни средства (EV).

Заводът намали потреблението на енергия от операциите си с 22 процента, но също така увеличи приходите от производство, което подобри значително енергийната интензивност с 43 процента в сравнение с 2019 г. Заводът с площ от 39 000 квадратни метра се състои от две производствени сгради и произвежда продукти с ниско и средно напрежение за центрове за данни, промишлени и производствени предприятия, критична инфраструктура и сгради.

AББ България - клон Раковски

От 2021 г. екипът в клон Раковски предприе стъпки в подкрепа на Програмата за устойчиво развитие на АББ. Първата значителна стъпка беше модернизиране на цялото конвенционално осветление в двете производствени халета с енергоспестяващи LED осветителни тела и интегрирането на системата ABB i-bus KNX за интелигентно управление на осветлението.

Следващата ключова стъпка по програмата Mission to Zero™ беше инсталирането на решенията ABB Ability TM Energy и Asset Manager и в двете производства, тъй като тази иновация даде възможност за по-безопасна и по-интелигентна работа чрез оптимизиране на енергийната ефективност и предсказуема поддръжка. Системата предоставя данни в реално време и улеснява вземането на решения чрез разпределяне на разходите за енергийни ресурси по групи – производство, осветление, отопление, вентилация и климатизация (ОВК) и администрация. Инсталирането на решенията на АББ и прилагането на устойчиви инициативи в завода в Раковски допринесоха за сертифицирането по стандрат ISO 50001.

За да се намали потреблението на енергия от HVAC и до 80 процента от емисиите на
CO2e от използването на газ, миналата година във фабриката бяха инсталирани термопомпи заедно с централизирано управление и наблюдение за отопление и охлаждане и система за разпределение на течности. Контролът и мониторингът на тези системи се управлява от системата за управление на сгради на АББ - ABB Cylon®, която беше инсталирана и в двете сгради в началото на 2024 г. Решенията от край до край проследяват и прогнозират потреблението на енергия, което ще улесни бъдещото планирано използване на възобновяема енергия и ще осигури стабилно енергоснабдяване.

„Нашите цялостни решения допринасят за ефективното проследяване и прогнозиране на потреблението на енергия,” каза Майк Мустафа, президент на бизнес направление Умни сгради към АББ Електроснабдяване и Електрообзавеждане. „Постижението в нашите операции в България не само демонстрира как намаляваме въглеродните емисии в нашата собствена среда, но подчертава способността ни да помагаме на клиенти и партньори да постигнат собствените си цели за устойчивост.“

За да изпълни ангажимента на АББ за електрификация на автопарка до 2030 г., клон Раковски започна преустройството на своя автопарк към електрически превозни средства. В клон Раковски бяха инсталирани 17 AC и DC EV зарядни точки, поддържащи EV зареждане за по-широката общност и за преминаващ трафик.

Тези постижения представляват голям успех за АББ България по стъпките към нулеви емисии, което ги квалифицира да бъдат сертифицирани по програмата като сайт на AББ Mission to Zero™. Програмата Mission to Zero™ подкрепя ангажимента на компанията да намали емисиите на парникови газове от Обхват 1 и Обхват 2 със 100 процента до 2050г.*. Водени от местни екипи, обектите се фокусират върху подобряването на ефективността чрез генериране, управление и съхранение на енергия, използвайки иновативните технологии на АББ и интеграция на трети страни.

*В сравнение с базовата линия за 2019 г.

АББ е технологичен лидер в електрификацията и автоматизацията, позволяващ по-устойчиво и ресурсно ефективно бъдеще. Решенията на компанията свързват инженерно ноу-хау и софтуер, за да оптимизират начина, по който нещата се произвеждат, преместват, захранват и управляват. Надграждайки над 140 години върхови постижения, повече от 105 000 служители на АББ са ангажирани да стимулират иновации, които ускоряват индустриалната трансформация. www.abb.com

АББ Електроснабдяване и електрообзавеждане е глобален технологичен лидер, който прави възможно ефективното и надеждно използване на електроенергия от източника до контакта. С повече от 50 000 служители в 100 страни, ние си сътрудничим с нашите клиенти и партньори, за да разрешим най-големите световни предизвикателства в електроразпределението и управлението на енергията. Ние помагаме на бизнеса, индустрията и потребителите да управляват своите съоръжения и домове ефективно и надеждно. Тъй като енергийният преход се ускорява, ние електрифицираме света по безопасен, интелигентен и устойчив начин. go.abb/electrification

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp