АББ печели един от най-големите си договори досега за свързване на най-мащабната офшорна вятърна ферма в света с мрежата на Обединеното кралство

  • За първи път в Обединеното кралство предстои експлоатацията на високоволтова постояннотокова (HVDC) технология с по-малък отпечатък върху околната среда за свързване на офшорни вятърни ферми
  • Офшорните вятърни ферми на Dogger Bank ще захранват 4.5 милиона домове
  • Настоящият офшорен вятърен капацитет се повишава с 3.6 GW, което е еквивалентно на 5% от общото приблизително изчислено генериране на електричество на Обединеното кралство

АББ бе избрана от енергийните компании SSE Renewables от Обединеното кралство и Equinor от Норвегия, за да осигури своите високоволтови постояннотокови (HVDC) Light® конверторни системи с цел свързване на най-големите офшорни вятърни ферми в региона Dogger Bank на Северно море към преносната мрежа на Обединеното кралство.

При първото използване на HVDC технологията на пазара на офшорна вятърна енергия в Обединеното кралство, АББ ще достави технология с един от най-малките отпечатъци върху околната среда - благодарение на най-компактния дизайн, комбиниран с най-ниските енергийни загуби в сектора на енергетиката. АББ ще осигури HVDC Light® конверторните системи, докато Aibel ще достави две HVDC офшорни конверторни платформи. През 2016 г. АББ и Aibel обявиха своето партньорство по проектирането, инженерството и оптимизацията на връзки с офшорни вятърни централи.

“Спечелването на договорите от SSE Renewables и Equinor за забележителния проект Dogger Bank подчертава значението на иновативните офшорни вятърни технологии и експертен опит на АББ. Това изтъква и успеха на клиентските партньорства на “Енергийни мрежи” на АББ, както по отношение на оптимизация на дизайна, така и на ниво бизнес модел”, сподели Клаудио Фачин, президент на бизнес направление “Енергийни мрежи” на АББ. “АББ е посветена на реализирането на устойчиви решения с революционни технологии и в проекта Dogger Bank ние ще помогнем офшорните вятърни централи да станат конкурентоспособни, по този начин допринасяйки за една по-силна, по-интелигентна и по-зелена електрическа мрежа.

Пол Куули, директор на “Капиталови проекти” в SSE Renewables, сподели: “Dogger Bank наистина е водещ в света проект, разширяващ границите на възможното в областта на предоставянето на авангардни технологии за генерирането на нисковъглеродна енергия, за да подпомогне постигането на амбицията на Обединеното кралство за нулеви въглеродни емисии до 2050 г. Назначаването на Aibel и АББ за партньори по проекта ще гарантира, че в подкрепа на успешното реализиране на нашия проект се използват най-новите технологични решения за електрически мрежи.

Халфдан Брустад, вицепрезидент за Dogger Bank в Equinor, заяви: “Това е важен момент за Dogger Bank с новаторска HVDC технология, осигуряваща конкурентно решение за офшорните вятърни централи на голямо разстояние от брега. Това ще бъде първото офшорно HVDC решение в Обединеното кралство, което отваря нови пазари и възможности. Назначаването на Aibel и АББ демонстрира междуотраслово сътрудничество, внасящо най-добрия експертен опит в успешното реализиране на проекта Dogger Bank.

Разработването на Dogger Bank се състои от три проекта за вятърни ферми - Creyke Beck A и B, и Teesside A. Проектът ще допринесе значително за реализирането на целта на правителството на Обединеното кралство да осигурява до една трета от електричеството на страната от офшорни вятърни централи до 2030 г. На АББ са възложени договори за Creyke Beck A и Creyke Beck B.

Според Международната агенция по енергетика (IEA) глобалният офшорен вятърен капацитет може да се повиши 15 пъти и да привлече около 1 трилиона щатски долара кумулативни инвестиции до 2040 г. Това идва в резултат на повишена конкурентоспособност, подкрепящи държавни политики и забележителен технологичен напредък.

Търговската HVDC технология бе представена за пръв път от АББ преди повече от 60 години. Тя представлява високоефективна алтернатива на променливия ток (AC) за пренос на големи количества електричество с по-висока ефективност и по-ниски електрически загуби. HVDC допринася за сигурния и стабилен пренос на електроенергия по мрежи, които работят на различни напрежения и честоти. Това прави технологията подходяща за много ключови енергийни приложения, правейки възможно интегрирането на възобновяема енергия от офшорни вятърни ферми и взаимовръзки с AC мрежи.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е технологичен лидер, който задвижва дигиталната трансформация в индустрията. Продължавайки своята над 130-годишна история на иновации, АББ управлява четири ориентирани към клиентите, световни водещи бизнеси: Електроснабдяване и електрообзавеждане, Индустриална автоматизация, Задвижване и Роботика и Дискретна автоматизация, поддържани от общата дигитална платформа ABB Ability™. Водещият бизнес Енергийни мрежи на АББ ще бъде продаден на Hitachi през 2020. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с над 147 000 служители. www.abb.com

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp