Актуализация относно COVID-19

АББ непрекъснато следи пандемичната ситуация, свързана с COVID-19. Здравето и безопасността на нашите служители, клиенти и партньори си остава приоритет номер едно на компанията и ние работим усилено по оценката и смекчаването на всякакви съществуващи рискове.

Обстановката в Китай се стабилизира след всеобхватни правителствени мерки през февруари и работната дейност в трите основни производствени бази на АББ в Шанхай, Пекин и Сямън до голяма степен възстанови нормални темпове. Макар да се очаква заниженото търсене от страна на клиенти в Китай - нашият втори по големина пазар - да повлияе и резултатите от първото тримесечие, бизнес дейността ни в Китай напоследък отбелязва подобрение. В същото време през месец март COVID-19 се разпространи бързо в западното полукълбо, което накара правителства и клиенти да предприемат мерки за ограничаване на заразата, довели до съществени икономически последици в цял свят.

Въздействие върху груповите резултати за първо тримесечие (Q1) на 2020 г.

Въпреки че все още не е възможно да се определи с точност отражението на COVID-19 върху резултатите на АББ от първото тримесечие, АББ очаква спад в приходите на всички свои бизнес направления в сравнение с преди година, докато поръчките остават в известна степен по-леко засегнати. Бизнес направление “Роботика и Дискретна автоматизация”, което вече се сблъсква със значителни насрещни ветрове от крайни пазари като автомобилния сектор, остава в затруднено положение, като се очаква поръчките и приходите от първото тримесечие да се понижат с над 20% на годишна сравнима база.

Очаква се и маржовете на оперативната печалба EBITA да намалеят във всички бизнес направления на АББ, обременени от по-ниски обеми и частично компенсирани от полаганите усилия за самопомощ. Инициативите за самопомощ се подпомагат от рамката, с която АББ вече разполага за внедряване на оперативната система ABB-OS. В същото време компанията значително засилва облекчителните си мерки и активно намалява всички несъществени разходи, а всички бизнес направления на АББ са стриктно фокусирани върху обслужването на своите клиенти, същевременно поддържайки паричните потоци.

Перспективи за 2020 година

Всяко от нашите бизнес направления следи отблизо настоящите и потенциалните ефекти от епидемията. Понастоящем мнозинството от производствените съоръжения на АББ остават изцяло или частично в експлоатация, а въздействията върху веригата на доставките са минимални. Пандемията обаче се очаква да продължи да оказва влияние в цял свят, потенциално причинявайки сривове в производствени обекти и съкращавайки още повече търсенето за продукти, както и дейността по проекти и обслужване.

В допълнение към насрещните ветрове в дейностите от кратък цикъл, повлияващи всички наши бизнес направления, ние очакваме проектната дейност също да се занижи с оглед на по-слабите перспективи за капиталови разходи в нефтено-газовия сектор и спада в областта на круизните кораби. За разлика от тях, транспортните проекти изглеждат по-гъвкави и изгледите за отделни области на висок растеж, като центровете за данни например, остават стабилни. При системите и обслужването се наблюдава съкращаване на дейността в резултат на ограниченията в трансграничните пътувания за специализирани продажби и сервизни инженери.

АББ засилва и разширява своите мерки за смекчаване на щетите още преди второто тримесечие, което се очаква да бъде трудно, с фокус върху коригирането на капацитетите с цел посрещане на намаленото търсене.

Предвид продължителната несигурност, включително скорошния спад в цените на горивата, АББ вече не предоставя финансови насоки за цялата 2020 година.

АББ продължава да работи по реализирането на основни заложени цели в трансформацията си, в това число продажбата на “Енергийни мрежи”, чието завършване е планирано за края на второто тримесечие.

Въпреки краткосрочните сривове, АББ е уверена в устойчивостта на своите бизнес дейности и оперативен модел, както и в това, че нуждите на краткосрочната ѝ ликвидност са добре обезпечени от внедрената от компанията финансова рамка.

“Бих искал да използвам възможността в тези необичайни времена да благодаря на целия екип на АББ за това, че са така сплотени и се справят с тази глобална пандемия с професионализъм от най-високо ниво”, заяви изпълнителният директор на АББ Бьорн Розенгрен. “Здравето и безопасността на всички заинтересовани лица - на първо място на нашите служители, си остава приоритет номер едно за нас и сега, като едновременно с това правим всичко по силите си да подсигурим и непрекъснатостта на бизнеса. Оставаме подготвени за всякакъв вид сценарии и ще предприемем силни действия за облекчаване на въздействията за нашите клиенти, акционери и служители.”

“Освен това, Бордът на директорите и Изпълнителният комитет на АББ взеха решение доброволно да направят незабавно 10-процентно намаление на компенсациите и заплатите на борда за цялото времетраене на кризата, с намерения да разширим този силен знак на солидарност и към други висши нива на ръководството в компанията ни. Трябва да останем силни заедно - за цялата АББ и за обществото ни. Парите, спестени от намаленията в компенсациите и заплатите, ще бъдат дарени от АББ в полза на усилията, насочени към борба с въздействията от кризата с коронавируса”, сподели изпълнителният директор.

“След много от първите ми срещи от присъединяването ми към АББ по-рано тази година, впечатленията ми от компанията и нейните хора са много положителни. АББ е силна компания с огромен дух и правилните продукти и технологии, с които да стимулира положителното и устойчиво развитие на света в бъдеще”, добави още Розенгрен.

Планове на АББ за виртуална комуникация

С оглед на настоящата ситуация с COVID-19, АББ планира да използва повече виртуални средства с цел улесняване на непрекъснатата комуникация с финансовата общност.

Понастоящем са планирани следните уебкастове:

Дата

Тема

Домакин

28 април 2020

Резултати от първо тримесечие (Q1)

 Изпълнителен директор, Финансов директор

10 юни 2020

Първи гледни точки на Изпълнителния директор

 Изпълнителен директор, Финансов директор

Пълни подробности и допълнителни събития ще бъдат публикувани на www.abb.com/investorrelations, когато са налични.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е технологичен лидер, който задвижва дигиталната трансформация в индустрията. Продължавайки своята над 130-годишна история на иновации, АББ управлява четири ориентирани към клиентите, световни водещи бизнеси: Електроснабдяване и електрообзавеждане, Индустриална автоматизация, Задвижване и Роботика и Дискретна автоматизация, поддържани от общата дигитална платформа ABB Ability™. Водещият бизнес Енергийни мрежи на АББ ще бъде продаден на Hitachi през 2020. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 144 000 служители. www.abb.com

Настоящата информация представлява информация, която АББ е длъжна да оповести публично съгласно Регламента на ЕС относно пазарната злоупотреба. Информацията е подадена за публикуване чрез агенцията на лицето за контакт, посочено по-долу, в 6.45 ч. Централноевропейско лятно време на 30 март 2019 г.

Важно съобщение относно прогнозната информация

Настоящото съобщение за медиите включва прогнозна информация и изявления относно перспективите за нашия бизнес. Тези изявления се базират на настоящите очаквания, предварителни оценки и проекции на факторите, които могат да окажат влияние върху бъдещото ни ниво на изпълнение, включително бъдещото въздействие на пандемията от коронавирус, глобални икономически условия и икономическите условия на регионите и индустриите, които представляват главни пазари за АББ. Тези очаквания, предварителни оценки и проекции обикновено се идентифицират в изявления, съдържащи думи като „очаква”, “цели”, „вярва”, „оценява”, „планира”, „възнамерява” или други подобни изрази. Съществуват обаче безброй рискове и несигурни елементи, много от които извън нашия контрол, които биха могли да накарат действителните ни резултати да се различават съществено от прогнозната информация и изявления, изложени в настоящото съобщение за медиите, и които биха могли да повлияят на способността ни да постигнем която и да е или всичките ни обявени цели. Много от факторите, които биха могли да причинят подобни различия, се идентифицират и обсъждат периодично в подаваната от АББ документация в Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, включително нейните Годишни отчети по формуляр 20-F. Въпреки че АББ вярва, че тези нейни очаквания, отразени в подобни прогнозни изявления, се базират на обосновани предположения, компанията не може да дава уверения, че тези очаквания ще бъдат постигнати.

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp