Accelleron – новото лице на дивизията за Турбокомпресори на АББ

Accelleron – новото лице на дивизията за Турбокомпресори на АББ

  • Новият бранд е първа крачка по пътя на компанията към самостоятелно създаване на стойност
  • Accelleron изразява амбицията „да успеем и да вървим напред“

АББ обяви, че нейната дивизия „Tурбокомпресори“ (част от бизнес направление Автоматизация на процеси), световен лидер в турбокомпресорите за тежкотоварни дизелови и газови двигатели, представя новата си марка „Acceleron“, съставна дума от: Access – Accelerate – Excel – on and on (достъп - ускорение – превъзходство - постоянно), с нов смел цвят в ярко лилаво, което представлява един мощен, вдъхновяващ и благороден бранд.

Новата марка е съсредоточена около целта на компанията: Заедно ние вдъхновяваме, правим иновации и надминаваме очакванията – като задаваме стандартите в индустрията в помощ на всички. Тя също така гради върху историята на компанията с над 100 години в бизнеса с турбокомпресори, въплъщавайки амбицията да продължи развитието си като световен лидер на пазара в своите сектори, като помага на света да успява и да напредва по един по-устойчив начин. Първото практическо приложение на турбокомпресорите, изобретени от швейцареца Алфред Бючи, е за големи корабни двигатели, произведени от Brown Boveri & Co. (сега АББ) през 1924 г.

center

Новият бранд е част от стратегията за управление на портфолиото на АББ с цел оперативно отделяне на дивизия „Турбокомпресори“, преди да бъде взето окончателно решение за продажба или отделяне на бизнеса към края на първото тримесечие. Който и път да избере АББ за разделяне на бизнеса, този процес трябва да бъде завършен през първата половина на 2022 г.

„Откриването на марката Accelleron е важен момент за нашия бизнес. Гордеем се с нашето наследство, но също така сме развълнувани от следващия етап на нашия растеж, като предоставяме иновативни технологии и сервизни решения на нашите клиенти“, каза главният изпълнителен директор Оливър Рименшнайдер. На 1 март 2022 г. той ще бъде наследен от Даниел Бишофбергер, който се присъединява отново към АББ от Сулцер. В случай на отделяне се очаква Оливър да стане председател на Accelleron.

Accelleron е световен лидер в технологиите за турбокомпресори и решенията за оптимизация за двигатели от 0,5 до 80 MW, като помага за осигуряването на устойчива и надеждна мощност за морския, енергийния, железопътния и извънмагистралния сектор. С инсталирана база от приблизително 180 000 турбокомпресора и мрежа от повече от 100 сервизни станции по целия свят, нейните иновативни технологии и дигитални решения дават на клиентите си мощта да продължат напред.

През 2021 г. тя постигна приходи от приблизително 750 млн. долара и има над 2300 служители по целия свят, от които приблизително 800 са разположени в централата и глобалния център за научноизследователска и развойна дейност в Баден, Швейцария. Тя е водеща компания в своята индустрия и предпочитан партньор на около 6000 клиенти чрез глобалната си сервизна мрежа в повече от 50 страни.

Ключов двигател на пазара в индустрията на Accelleron е тенденцията към декарбонизация на фона на международните и национални регулации. Например целта на Международната морска организация за намаляване наполовина на емисиите на парникови газове от корабите до 2050 г. стимулира търсенето на ефективни и устойчиви технологии. Очаква се подобренията и новите технологии за горива с нулеви нетни въглеродни емисии да спомогнат за стратегическата посока на бизнеса през следващите години. Accelleron води в технологичните и търговски проекти за прототипи с алтернативни горива като водород, метанол и амоняк.

Турбокомпресорите позволяват значителни подобрения в ефективността, увеличавайки мощността на двигателя с до 300 процента и по този начин енергийната ефективност с до 10 процента1. Конвенционалните двигатели биха били до четири пъти по-големи без турбокомпресор2. При идеални условия турбокомпресорите на АББ предлагат още 2 процента подобрение в сравнение с индустриалния стандарт, което възлиза на спестени 1 милион долара през целия живот3 за голям контейнеровоз.

Турбокомпресорите на АББ намаляват разхода на гориво и следователно емисиите на CO2 средно с 405 000 тона годишно4 само за корабната индустрия, като същевременно играят решаваща роля в балансирането на мощността за националните мрежи, разширяването на мощността в нововъзникващите икономики и микромрежите, както и резервното захранване за критична инфраструктура, например центрове за данни.

Повече информация за марката Accelleron можете да намерите на новия ѝ уебсайт,
www.accelleron-industries.com

Важно съобщение относно прогнозната информация

Настоящото съобщение за медиите включва прогнозна информация и изявления, които се базират на настоящите очаквания, предварителни оценки и проекции на факторите, които могат да окажат влияние върху бъдещото ни ниво на изпълнение, включително глобални икономически условия, икономическите условия на регионите и индустриите, които представляват главни пазари за АББ. Тези очаквания, предварителни оценки и проекции обикновено се идентифицират в изявления, съдържащи думи като „очаква”, „предвижда“, „вярва”, „оценява”, „планира”, „възнамерява”, „цели“ или други подобни изрази. Съществуват обаче много рискове и несигурни елементи, много от които извън нашия контрол, които биха могли да накарат действителните ни резултати да се различават съществено от прогнозната информация и изявления, изложени в настоящото съобщение за медиите, и които биха могли да повлияят на способността ни да постигнем която и да е или всичките ни обявени цели или предвидените сделки. Някои важни фактори, които биха могли да причинят подобни разлики включват, наред с други, бизнес рисковете, свързани с пандемията от COVID-19, нестабилната световна икономическа среда и политически условия, разходите, свързани с дейности по осигуряване на съответствие, пазарният прием на нови продукти и услуги, промени в държавни разпоредби и във валутни курсове, както и други подобни фактори, които може да се споменават периодично в подаваната от АББ документация в Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, включително Годишните отчети по формуляр 20-F. Въпреки че АББ вярва, че тези нейни очаквания, отразени в подобни прогнозни изявления, се базират на обосновани предположения, компанията не може да дава уверения, че тези очаквания ще бъдат постигнати. Горният списък с фактори не е изчерпателен и не бива да се разчита прекомерно на каквито и да било прогнозни изявления, включително прогнози, които важат само към датата на изготвяне.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) e водеща световна технологична компания, която подсилва трансформацията на обществото и индустрията, за да постигне едно по-продуктивно и устойчиво бъдеще. Свързвайки софтуер с портфолиото си от решения в областите на електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика, автоматизация и задвижвания, АББ надскача границите на технологиите, за да повиши производителността до нови нива. С доказана история на постижения от над 130 години, успехът на АББ е воден от 105 000 талантливи служители в над 100 държави. www.abb.com

Бележки

1. Мощността на двигателя е право пропорционална на количеството въздух, който се вкарва в цилиндъра. Увеличаването на плътността на въздуха (турбокомпресия) увеличава мощността на двигателя. При коефициент на налягане 4, мощността на двигателя се увеличава с 300%. Математическа формула: Изходна мощност на двигателя = обороти в минута x работен обем x ефективно налягане

2. Справка https://www.abb-conversations.com/2013/02/size-matters-sure-but-in-a-turbocharger-power-matters-more/

3. На базата на средна цена на горивото от $500 за тон

4. 1 съд с турбокомпресори на АББ спестява около 562 тона CO2 годишно. Общо спестявания: 562 тона CO2 x 720 единици възлизат на около 404 640 тона CO2 годишно

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp