АББ публикува Доклад за устойчиво развитие 2021

АББ публикува Доклад за устойчиво развитие 2021

  • Силен старт за постигане на целите на стратегията за устойчивост до 2030 г.
  • АББ намалява собствените си CO2 емисии с 39% през 2021 г. спрямо базовата 2019 г.
  • АББ е една от първите компании в своята индустрия, която разкрива допустимостта на своите предложения според новата система за класификация на устойчивостта „Таксономия на ЕС“

АББ публикува своя доклад за устойчиво развитие за 2021 г., очертаващ постиженията на компанията в рамките на четирите стълба на нейната амбициозна стратегия за устойчивост до 2030 г.

„Устойчивостта е от първостепенно значение за АББ като компания и за способността ни да генерираме стойност за нашите заинтересовани страни по цялата верига на стойността“, каза изпълнителният директор на АББ Бьорн Розенгрен. „Много съм доволен, че през 2021 г. имахме отличен старт в преследването на амбициозните цели, които сме си поставили в нашата стратегия за устойчивост до 2030 г.“

АББ се превърна в една от първите компании в своята индустрия която разкрива допустимостта на своите предложения според новата класификационна система на Европейския съюз за устойчиви икономически дейности, известна като „таксономия на ЕС“. Целта на таксономията на ЕС е да създаде ясна дефиниция на това какво е „устойчиво“, за да стимулира инвестициите в икономически дейности, които допринасят за целите на ЕС относно климата и енергията и които подкрепят Зелената сделка на Европа.

Ние създаваме нисковъглеродно общество

През първата година от стартирането на стратегията за устойчивост до 2030 на АББ, продуктите, услугите и решенията на компанията вече са позволили на клиентите да намалят своите CO2 -еквивалентни емисии с 11,5 мегатона. АББ се стреми да подкрепи своите клиенти да намалят годишните си CO2-еквивалентни емисии с повече от 100 мегатона до 2030 г., което е еквивалентно на годишните емисии на 30 милиона автомобила с двигатели с вътрешно горене. Методологията за оценка на АББ е проверена от трета страна.

„Вярваме, че технологията е ключът към устойчивото бъдеще и към справяне с изменението на климата“, каза Теодор Шведжемарк, главен директор по комуникации и устойчивост. „Докато напредваме към целта си за въглеродна неутралност в нашите собствени дейности до 2030 г., най-голямото въздействие обаче ще бъде постигнато чрез водещите технологии, които АББ предоставя на своите клиенти.“

Сред технологиите на АББ с най-голям потенциал за енергийна ефективност са високоефективните двигатели и задвижвания. С широк спектър от приложения в промишлеността и сградите, електрическите двигатели представляват 45 процента от световното потребление на електроенергия, което означава, че дори малки подобрения на ефективността имат потенциал за огромни икономии на енергия. Швейцарският производител на хартиени опаковки Model Group, например, намали консумацията си на енергия с близо 900 000 kWh годишно (еквивалентно на консумацията на енергия на около 200 еднофамилни къщи) чрез внедряване на нови двигатели и задвижвания от АББ.

През изминалата година АББ постигна голям напредък по пътя си към достигане на въглероден неутралитет в собствените си дейности до 2030 г., тъй като намали своите CO2 емисии с 39 процента в сравнение с базовата 2019 г.

АББ се ангажира да електрифицира целия си автомобилен парк от повече от 10 000 превозни средства и да си набавя 100% от електроенергията от възобновяеми източници до 2030 г. През 2021 г. 44% от глобалните поръчки за нови превозни средства на АББ вече са били за електрически или хибридни превозни средства. Дялът на сертифицираната зелена и самостоятелно генерирана слънчева електроенергия се е увеличил до 51 процента, спрямо 31 процента през предходната година. В АББ бяха реализирани повече от 100 проекта за енергийна ефективност, спестявайки 17,5 GWh енергия.

С Пекин (Китай), Порвоо (Финландия) и Еде (Холандия), през 2021 г. бяха включени три допълнителни обекта на Mission to Zero™ („Мисия до нула“) на АББ, всички от които работят с решения на АББ за дигитално и интелигентно управление на енергията, подкрепящи ангажимента на Групата да дава пример, когато става въпрос за намаляване на емисиите.

Ние запазваме ресурсите

През декември 2021 г. АББ също така представи нов подход към кръговите решения в цялата компания. До 2030 г. най-малко 80 процента от продуктите и решенията на АББ ще бъдат обхванати от този подход и оценени спрямо ясен набор от ключови показатели за ефективност, съответстващи на всеки етап от жизнения цикъл на продукта. За да направи дизайна на продуктите и процесите на снабдяване по-кръгови, АББ продължи, например, да изпълнява серия от проекти, предназначени да идентифицират напълно възобновяеми, рециклируеми или биоразградими ресурси за нашите произведени продукти.

В собствените си операции АББ няма да изпраща отпадъци в депа, където това е съвместимо с местните условия и закони. Днес 40 процента от около 440 обекта на АББ по света вече изпращат нулеви отпадъци към депо. Една от тях е фабриката за прекъсвачи ниско напрежение на дивизия „Интелигентно захранване“ във Фрозиноне, Италия – обект, признат за „водещ завод“ от италианското правителство – който постигна целта си за изхвърляне на нулеви производствени отпадъци към депо през 2020 г., изпреварвайки целта на Пакета за кръгова икономика на Европейския съюз от не повече от 10 процента депониране до 2035 г.

Ние насърчаваме социалния прогрес

2021 беше и година, в която АББ постигна силен напредък в създаването на още по-разнообразна и приобщаваща работна среда. Дялът на жените на висши ръководни позиции се е увеличил до 16,3 процента, спрямо 13,5 процента през предходната година. В съответствие със своята Стратегия за многообразие и приобщаване 2030, АББ се стреми да увеличи този дял до 25 процента. АББ въведе нова програма за отпуск за родители, която е неутрална по отношение на пола и предоставя на всички служители на АББ по света 12 седмици платен отпуск за основните лица, полагащи грижи, и четири седмици за второстепенните. Групата допринесе и за социалния напредък чрез повече от 400 инициативи за изграждане на общности, фокусирани върху образованието, многообразието и приобщаването и грижата в общността.

За първи път от десет години АББ не регистрира смъртни случаи, свързани с работата през 2021 г. В допълнение, загубеното време от наранявания е намалено с 44 процента, което подчертава усилията на компанията непрекъснато да усъвършенства своите практики за безопасност от световна класа, неразделна част от нейните амбиции за устойчивост.

Ние се стремим към почтеност и прозрачност

АББ непрекъснато укрепва своите програми за управление и почтеност. Почтената и прозрачна дейност включва отговорно снабдяване с материали. За по-нататъшно укрепване на устойчивостта във веригата си за доставки, АББ въведе ново „Устойчиво управление на доставките“, което обхваща всички аспекти на резултатите в областта на екологията, социалната политика и управлението (ЕСУ). Целта на АББ е до 2030 г. да покрие 80 процента от разходите си за доставки във фокусни държави въз основа на новата система.

АББ също така свързва целите си в областта на ЕСУ с наградите за стимулиране на висшето ръководство, за да постигне целите си за устойчивост за 2030 г. „Граничното условие“ на ЕСУ за 2021 г. беше определянето на стратегически планове за изпълнение, очертаващи ключовите действия и дейности, необходими за намаляване или компенсиране на емисиите на парникови газове от вид 1 и 2 за постигане на въглероден неутралитет в собствените дейности на АББ до 2030 г. (в сравнение с базовата 2019 г.). В края на годината Бордът на директорите определи, че необходимите дейности по това условие са изпълнени напълно.

Тук са налични пълният доклад за устойчивостта и допълнителни подробности за стратегията за устойчивост до 2030 г .

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) e водеща световна технологична компания, която подсилва трансформацията на обществото и индустрията, за да постигне едно по-продуктивно и устойчиво бъдеще. Свързвайки софтуер с портфолиото си от решения в областите на електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика, автоматизация и задвижвания, АББ надскача границите на технологиите, за да повиши производителността до нови нива. С доказана история на постижения от над 130 години, успехът на АББ е воден от 105 000 талантливи служители в над 100 държави. www.abb.com

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp