С грижа за колеги с увреден слух

С грижа за колеги с увреден слух

Защото действията говорят по-силно от думите

Водени от основните ценности на АББ за смелост, грижа, любознателност и сътрудничество, петима служители на АББ България – клон Раковски преминаха успешно тримесечно обучение по жестомимичен език.

От края на ноември 2021 г. до началото на март 2022 г. се проведе тримесечно обучение по жестомимичен език за начинаещи. Курсът беше воден от глухоням обучител от Академията за жестомимичен език DEAFinitely, който използва жестомимичния език, за да разкрие изцяло нов свят на комуникация на служителите на компанията.

center

Мотивирана от желанието да се създаде равенство между всички служители, АББ подходи към темата с внимание и уважение. Сега обучените служители могат да улеснят комуникацията със своите колеги с увреден слух.

В обучението по жестомимичен език взеха участие петима служители от различни позиции в трите дивизии на клон Раковски – ЕЕИЗ, ЕЕРР и ЕЕУС. Всеки от тях работи директно с глухонеми колеги.

„Първото обучение по жестомимичен език е част от нашата политика за многообразие и приобщаване за всички служители в нашата организация. Целта му е да насърчи наличието на различни групи служители и да гарантира, че предоставяме равни възможности за тях. Целта на обучението е да имаме повече служители в организацията, с които нашите колеги с увреден слух и говор да общуват свободно“, каза Вилиана Бакалова, бизнес партньор Човешки ресурси в дивизия ЕЕИЗ.

Продължителността на курса по български жестомимичен език беше 10 седмици, през които служителите изучаваха основните жестове, свързани с ежедневието. Жестовете включват не само движението на ръцете, но и елементи като изражения на лицето, движения на главата и раменете, които показват видове фрази или различни части от изречения.

„Езикът на жестовете не е по-лесен за изучаване от говоримия, но е много богат и изразителен, а също и много забавен за учене“, каза Ваня Тарлева, мениджър качество в дивизия ЕЕУС, която беше един от служителите, завършили курса.

Обучението премина под формата на видео лекции и много ролеви игри. Тестове се провеждаха на всеки две седмици, за да се провери дали курсистите са готови за следващото ниво. След успешното завършване на курса служителите вече могат да водят разговор на нов език. Така те могат да помогнат на човек с увреден слух и говор, нуждаещ се от насока или информация или биха му дали възможност да започне ново приятелство.

„Единствената разлика между чуващ и нечуващ човек е езикът, който използваме. Трябва да подчертаем, че глухите не са хора с увреждания. Те са като хора от друга държава и за да ги разберете – просто трябва да преодолеете езиковата бариера”, допълва Николай Георгиев, ръководител на звено ЕЕРР.

Обучението завърши с последен урок, в който обучителите и служителите говориха свободно чрез жестомимичен език. А за финал беше организирано кратко тържество за успешно преминалите обучението с участието на управителя на клон Раковски Иван Воденчев, който поздрави служителите и им връчи специални подаръци и грамоти.

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp