Новият Роботизиран депалетизатор на АББ намалява сложността на логистиката, като същевременно подобрява ефективността

Новият Роботизиран депалетизатор на АББ намалява сложността на логистиката, като същевременно подобрява ефективността

  • Решението е насочено към различни логистични операции, като заменя ръчното вдигане на тежки предмети и значително подобрява ефективността.
  • Софтуерът за машинно зрение изпълнява бързо и ефективно изключително сложни задачи по депалетизирането, повишава производителността и намалява разходите.
  • Софтуерът за офлайн програмиране и дигитални двойници на инсталациите RobotStudio® на АББ позволява на клиентите дасъздават персонализирани приложения, за да отговорят на техните оперативни изисквания.
  • Лесна интеграция с автономните мобилни роботи (AMR) на АББ.

АББ пусна на пазара Роботизирания депалетизатор, решение за справяне със сложни задачи по депалетизиране в логистиката, електронната търговия, здравеопазването и потребителските стоки. Използвайки софтуер за машинно зрение, новото решение на АББ може бързо да оцени голямо разнообразие от типове кутии, като позволява на клиентите ефикасно да обработват разнообразни товари с минимално инженерно усилие и кратко време за настройка.

„Промените в потребителското поведение водят до нарастване на новите канали за продажба, като омниканал (omni-channel), директно към потребителя (D2C) и електронна търговия. Те от своя страна пораждат нуждата по по-гъвкави и ефективни инфраструктури за изпълнение на поръчки и дистрибуция,“ казва Марк Сегура, президент на дивизия „Роботика“ на АББ. „С възможността за депалетизиране на кутии, подредени в различни конфигурации в единични и смесени палети, роботизираният депалетизатор на АББ помага да се посрещне тази нужда, позволявайки по-бързо и по-точно манипулиране с широка гама от стоки, готови за следващия етап от процеса на дистрибуция.”

Не само, че задачите за депалетизиране стават все по-сложни, тъй като съставът и конфигурацията на палетите стават по-разнообразни, но и тези дейности, преди извършвани ръчно, обикновено се характеризират с голямо текучество на персонала и увеличени разходи за набиране на служители. Роботизираният депалетизатор на АББ решава тези проблеми, като използва усъвършенствано машинно зрение и алгоритми за машинно обучение за бързо и ефективно обработване на палети с височина до 2,8 м, единственото решение, което в момента може да работи на тези височини.

Софтуерът на Роботизирания депалетизатор на АББ използва информацията, събрана от зрителния сензор, за да осигури на робота подходяща точка за хващане за всяка кутия. След това роботът вдига кутията – с тегло до 30 кг – и я поставя или на друг палет, или на изходящ конвейер. Скоростта и точността на системата ѝ позволяват да работи с пикова скорост до 650 цикъла на час, 24 часа в денонощието.

Зрителният сензор позволява на робота да открива специфични кутии върху палети, което позволява надеждно депалетизиране на няколко различни типа товар. Те включват палети, състоящи се от един тип кутия в определени слоеве; „шарени“ палети, съдържащи редица различни видове кутии; и смесени палети, които имат широка гама от кутии с различни тегла, форми и материали.

Решението може да бъде снабдено с набор от четири и шест осови роботи, за да осигури гъвкавостта, необходима за извършване на прости или по-сложни задачи по депалетизиране. Наличен е и софтуерът за дигитални двойници RobotStudio на АББ®, който позволява на клиентите да изграждат симулации на приложения по поръчка със собствени размери на кутията, тегла и модели на палети.

Модулни съвместни модели могат да бъдат персонализирани за нуждите на клиента и да включват усъвършенствани лазерни и радарни скенери и системи със светлинни завеси, които сканират околната среда на робота и гарантират безопасността на работниците. За допълнително подобряване на гъвкавостта, Роботизираният депалетизатор на АББ може също да бъде интегриран с автономни мобилни роботи за постигане на изключително способна и гъвкава система за обработка на стоки в складове и диспечерски центрове, с време за настройка до три седмици.

За повече информация относно Роботизирания депалетизатор на АББ, посетете abb.com.

АББ „Роботика и дискретна автоматизация“ е пионер в роботиката, автоматизацията на машините и цифровите услуги, предоставяйки иновативни решения за разнообразна гама от индустрии, от автомобилостроенето до електрониката до логистиката. Като един от водещите доставчици на роботика и автоматизация на машини в света, ние сме доставили над 500 000 роботизирани решения. Ние помагаме на нашите клиенти от всеки мащаб да увеличат производителността, гъвкавостта и ефективността и да подобрят качеството на продукцията. Ние подкрепяме техния преход към свързаната и съвместно работеща фабрика на бъдещето. В АББ „Роботика и дискретна автоматизация“ работят над 10 000 души на над 100 локации в повече от 53 държави. www.abb.com/robotics

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp