ABB investuje 35 miliónů USD do nové továrny ve Velké Británii na zařízení pro uzemnění a ochranu před bleskem

ABB investuje 35 miliónů USD do nové továrny ve Velké Británii na zařízení pro uzemnění a ochranu před bleskem

  • Nový výrobní a výzkumný závod postavený v britském Nottinghamu bude otevřen na začátku roku 2025. 
  • Továrna, v níž budou využívány nejvyspělejší technologie, umožní navýšit výrobu produktů pro uzemnění a ochranu před bleskem řady Furse®, jenž se využívají ve více než 20 zemích světa. 
  • Společnost ABB tak rozšiřuje své výrobní kapacity v Evropě, aby mohla lépe uspokojit poptávku po systémech elektrické ochrany, které chrání budovy, větrné turbíny, datová centra a kritickou infrastrukturu. 

Údery blesku a elektrická přepětí narušují kriticky důležité provozy a každoročně způsobují škody na budovách a zařízeních za miliardy dolarů. V souvislosti s rostoucí závislostí na elektronice a datových centrech se společnost ABB rozhodla investovat více než 35 milionů USD (27 milionů GBP) do závodu, který vyroste v Nottinghamu ve Velké Británii. Cílem investice je uspokojit zvýšenou poptávku po řešení uzemnění a ochrany před bleskem řady Furse®. Očekává se, že nový moderní závod bude otevřen na začátku roku 2025 a bude využívat pokročilé technologie, flexibilní automatizaci digitální procesy s cílem zvýšit výrobní kapacitu, efektivitu a udržitelnost. Zároveň bude v závodě i oddělení vývoje a testování těchto produktů. 

Do nového závodu o rozloze 9 500 m2 se přestěhuje více než 100 zaměstnanců ze stávající nottinghamské slévárny ABB Installation Products. Stávající slévárna o rozloze 6 300 m2 funguje v oblasti, kde společnost Furse v roce 1893 vznikla, nepřetržitě již více než sto let. Kromě navýšení plochy bude areál postaven v souladu s hodnocením BREEAM Excellent pro standardy udržitelných budov a bude zahrnovat vysoce efektivní zařízení a technologie, fotovoltaické články na střeše, nabíjecí stanice pro elektromobily a procesy zaměřené na snižování množství odpadu a energie. Prostory budou navrženy tak, aby podporovaly spolupráci a školení, urychlily výzkum a vývoj a podpořily automatizaci. Továrna bude obsluhovat evropské zákazníky a zvýší celosvětově dostupné zásoby. 

Odhaduje se, že na celém světě uhodí ročně 1,4 miliardy blesků, což odpovídá více než 42 úderům blesku každou sekundu. I nepřímé údery blesku ve vzdálenosti až jednoho kilometru mohou způsobit přechodné přepětí a mít ničivé následky, jako je požár, úraz elektrickým proudem, poškození zařízení a nákladné výpadky, které vedou k prostojům a finančním ztrátám. Řešení Furse od společnosti ABB Installation Products jsou navržena tak, aby poskytovala spolehlivé uzemnění, stejně jako ochranu před bleskem a přepětím, chrání elektronické systémy a pomáhá tak chránit stavby a elektrické systémy v nich instalované. Tyto výrobky se používají ve více než 20 zemích v široké škále aplikací a prostředí, od datových center a zdravotnických zařízení až po základní infrastrukturu, veřejné služby a obnovitelné zdroje energie. 

„Tato významná investice navazuje na 130 let existence technologií Furse a umožňuje nám zůstat na špičce v oblasti výrobků pro uzemnění a ochranu před bleskem a poskytovat našim zákazníkům řešení, která zvyšují bezpečnost a spolehlivost. V rámci naší globální strategie růstu pokračujeme v rozšiřování našich schopností a dovedností, dále posilujeme výrobní kapacity i dodavatelský řetězec ABB a  převádíme do regionů výrobu vysoce žádaných elektrotechnických řešení, která potřebují naši zákazníci, subjekty provádějící instalaci i distribuční partneři,“ uvedl Khalid Mandri, prezident divize ABB Installation Products. „Výstavba tohoto závodu v hrabství Nottinghamshire dále posiluje náš závazek vůči průmyslovým odvětvím, kterým poskytujeme služby, a vůči komunitě, kde působíme již více než sto let a kde chceme být i nadále předním zaměstnavatelem." 

Divize ABB Installation Products investovala od roku 2020 do globálního rozšíření a vylepšení více než 165 miliónů USD včetně této investice ve snaze zvýšit výrobní kapacity, podpořit inovace a udržitelnost a přiblížit potřebné produkty zákazníkům. Společnost ABB Installation Products má v současné době v Evropě šest poboček v Belgii, Francii, Maďarsku, Itálii, Švýcarsku a Velké Británii, kde v Nottinghamu zaměstnává více než 100 spolupracovníků, kteří se zabývají vývojem, testováním a výrobou široké škály řešení řady Furse. Nový areál bude zabírat téměř 2 hektary v areálu Fairham Business Park, v těsné blízkosti stávajícího areálu ABB na Wilford Road, a bude dostupný pro zaměstnance, zákazníky, dodavatele a distribuční partnery. 

„Neustále vyvíjíme řešení v oblasti elektrifikace, uzemnění a ochrany před bleskem. Náš nový závod je doslova skokem vpřed v oblasti designu a technologií, který nás připravuje na budoucnost a zároveň nám umožňuje šetřit zdroje a snižovat spotřebu energie a vody v souladu s prioritami oběhového hospodářství a udržitelnosti v rámci všech činností společnosti ABB," uvedl Andrea Castella, Europe Region Leader, ABB Installation Products. 

Společnost ABB Installation Products navazuje na svou dlouhou historii průkopníka v oblasti elektrifikace a vytváří řešení pro bezpečné připojení a ochranu elektrických systémů, které napájejí podniky, města, domácnosti a dopravu. S více než 200 000 produkty pod 38 prémiovými značkami se řešení ABB Installation Products, dříve Thomas & Betts, nacházejí všude tam, kde se elektřina používá – nejen po celém světě, ale i ve vesmíru. 

ABB je technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením technického know-how a softwaru přináší řešení pro optimalizaci výroby, dopravy, rozvodu a distribuce energie a provozu budov. ABB je špičkou v oboru už přes 140 let a se svými více než 105 000 zaměstnanci přináší na trh inovace urychlující transformaci průmyslu. www.abb.com 

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp