ABB uvádí na trh novou generaci kolaborativních robotů a otevírá automatizaci novým uživatelům i odvětvím

ABB uvádí na trh novou generaci kolaborativních robotů a otevírá automatizaci novým uživatelům i odvětvím

ABB rozšiřuje portfolio kolaborativních robotů YuMi® o řadu kolaborativních robotů GoFa™ a SWIFTI™

Osm z deseti výrobních společností uvádí, že z důvodu pandemie má v příštím desetiletí v úmyslu navýšit využití robotů ve výrobě a investovat do automatizace

ABB rozšiřuje své portfolio kolaborativních robotů o novou řadu GoFa™ a SWIFTI™, které doplňují nabídku kolaborativních robotů YuMi® a Single Arm YuMi®. Jsou určeny k automatizaci procesů vyžadujících větší nosnost, sílu a vyšší rychlosti a představují efektivní řešení pro zvýšení výroby v mnoha odvětvích, jako je např. elektronika, zdravotnictví, logistika, spotřební či potravinářský průmysl a další.

Ovládání nových kolaborativních robotů GoFa™ a SWIFTI™ je intuitivní. Zákazníci budou schopni obsluhovat kolaborativní robot vzápětí po instalaci bez nutnosti hlubších programovacích znalostí či speciálního školení, což umožní automatizaci v mnoha nových průmyslových odvětvích.

„Naše nové portfolio kolaborativních robotů je nejrozmanitější na trhu. Díky inovativním robotům mohou zákazníci provést transformaci pracoviště, zefektivnit operace a zvýšit produktivitu,” říká Sami Atiya, prezident divize ABB Robotika a automatizace a dodává: „Jejich ovládaní i konfigurace jsou snadné, zákazníci navíc získají přístup ke službě zákaznické podpory a mohou také využít odborné technické služby, jež nabízí podporu napříč všemi průmyslovými segmenty a zajišťují, že každý nový uživatel bude schopen robotická řešení využívat.“

Portfolio je navrženo tak, aby pomohlo stávajícím i novým uživatelům urychlit automatizaci s ohledem na čtyři klíčové trendy, k nimž patří individuální požadavky spotřebitele, nedostatek pracovních sil, digitalizace a nejistota, jež zásadním způsobem ovlivňují výrobu a potřeba zavést automatizaci do nových oblastí. Nová řada kolaborativních robotů reaguje na poptávku nových segmentů výroby a umožňuje výrobním společnostem zajistit ziskový růst.

Automatizace představuje budoucnost ve výrobě

V průzkumu1 , do kterého se zapojilo 1 650 malých i velkých podniků z Evropy, Spojených států a Číny, 84 % dotazovaných uvedlo, že v příštím desetiletí hodlá navýšit využití robotiky a automatizace. Podle 85 % z nich pandemie COVIDU-19 znamenala „mezník“, co se týče urychlení plánovaných investic do automatizace. Necelá polovina společností (43 %) uvedla, že robotická automatizace pro ně představuje nástroj, jak dosáhnout vyšší bezpečnosti na pracovišti, podle 51 % zajištění společenského odstupu a více než třetina (36 %) ji považuje za záruku zlepšení kvality práce svých zaměstnanců. 78 % majitelů dotazovaných společností uvedlo, že nábor nových a udržení stávajících zaměstnanců v oblasti opakovaných a ergonomicky náročných úkonů bude čím dál komplikovanější úkol.

Ovládání a instalace kolaborativních robotů je velmi snadné. Jsou navrženy tak, aby prováděly úkony za přítomnosti pracovníků bez nutnosti fyzických bezpečnostních opatření, jako je např. oplocení. V roce 2019 bylo instalováno více než 22 000 nových kolaborativních robotů, což je o 19 % více než v předchozím roce.2 Na základě metody CAGR (výpočtu složené roční míry růstu) se odhaduje, že poptávka po kolaborativních robotech vzroste v letech 2020-20253 o 17 %. Také se předpokládá, že zisk z celosvětového prodeje kolaborativních robotů stoupne od roku 2019 do roku 20254 z odhadovaných 0,7 na 1,4 miliard dolarů a že zisk z celosvětového podeje průmyslových robotů vzroste od roku 2020 do roku 2023 ze 45 na 58 miliard dolarů (CAGR 9 procent)5.

Kolaborativní roboty GoFa™ a SWIFTI™ jsou navrženy tak, aby zajišťovaly bezpečnou spolupráci s člověkem a automatizaci výrobních procesů. Představují efektivní řešení pro celou řadu aplikací, jako je manipulace s materiálem, obsluha strojů​, montáž dílů a balení v továrnách, lékařských laboratořích, logistických centrech a skladech i menších výrobních podnicích.

„Nasazení do provozu i ovládání našich kolaborativních robotů je velmi snadné díky nepřetržité zákaznické podpoře a sledování stavu robotu v reálném čase. To umožní urychlení jejich nasazení v těch podnicích, které o zavedení robotické automatizace dříve neuvažovaly. Podle našich zkušeností ty nejefektivnější operace využívají jak dovednosti lidí, tak potenciál nových technologií“ uvádí Sami Atiya. “ ”

Nové kolaborativní roboty budou schopni pomocí ABB nástrojů rychlého nastavení snadno naprogramovat i přeprogramovat všichni uživatelé, kteří umějí pracovat s tabletem nebo chytrým telefonem. Zákazníci mohou také využít dlouholeté globální zkušenosti našich expertů, které jsou zdokonalovány od roku 1974 díky instalaci více než 500 000 robotických řešení a síti 1 000 partnerů ABB.

Nové kolaborativní roboty GoFa™ a SWIFTI™ navazují na úspěch řady robotů YuMi, prvních skutečně kolaborativních robotů na světě, které byly uvedeny na trh v roce 2015. Kolaborativní roboty YuMi, jež spolupracují s člověkem, jsou využívány v hromadných výrobách i malých podnicích a laboratořích po celém světě a provádějí operace, jako je šroubování, montáž elektroniky a elektrických součástek, výroba ventilů a USB klíčů či testování vzorků na COVID-19 v laboratořích.

Každá instalace kolabrativního robotu zahrnuje spouštěcí balíček, který poskytuje přístup ke službě zákaznické podpory a kompletní řadě digitálních řešení ABB Ability™, jež nabízí monitorování a diagnostiku robotu po dobu prvních šesti měsíců. Zákazníci také mohou využít odborné technické služby, jež nabízí podporu napříč všemi průmyslovými segmenty.

Pro více informací navštivte webové stránky ABB.

1 Průzkum průmyslového trhu ABB, leden 2020. Tento průzkum mezi 1650 generálními nebo výkonnými řediteli velkých i malých podniků ze Spojených Států, Číny, Velké Británie, Německa, Švýcarska, Itálie a Švédska z oblasti technologií, maloobchodu, zdravotnictví, strojírenství, automotive, potravinářského průmyslu, průmyslu rychloobrátkového zboží, dopravy a logistiky provedla 26. prosince 2020 až19. ledna 2021 agentura 3Gem Global Market Research & Insights.

2Zdroj: Interní analýza The Collaborative Robot Market 3rd Edition (klikněte zde)

3 a 4 Zdroj: Interní analýza The Collaborative Robot Market 3rd Edition (klikněte zde) a interní analýza ABB

5Zdroj: Interní analýza ABB

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je přední globální technologická společnost, která podněcuje transformaci společnosti a průmyslu k dosažení produktivnější a trvale udržitelnější budoucnosti. Propojením software s portfoliem elektrotechniky, robotiky, automatizace a pohonů ABB posouvá hranice technologií na vyšší úroveň výkonnosti. Úspěch společnosti ABB, která je špičkou v oboru více než 130 let, tvoří 105 000 talentovaných zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. www.abb.com

ABB Robotika a automatizace je průkopníkem v oblasti robotiky, automatizace strojů a digitálních služeb. Nabízí inovativní řešení řadě různých průmyslových odvětví, od automobilového  průmyslu přes elektroniku až po logistiku. Jako jeden z největších světových dodavatelů robotiky a automatizace strojů jsme již dodali více než 500 000 robotických řešení. Pomáháme našim zákazníkům všech různých velikostí zvyšovat produktivitu, flexibilitu a jednoduchost a zlepšovat kvalitu výroby. Podporujeme přechod našich zákazníků ke kolaborativním a k internetu připojeným továrnám budoucnosti. ABB Robotika a automatizace zaměstnává přes 10 000 zaměstnanců ve více než 100 lokalitách a 53 zemích.  https://new.abb.com/products/robotics/cs

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp