Nový průmyslový kolaborativní robot ABB SWIFTI™ je mimořádně rychlý, přesný a bezpečný

  • Průmyslový kolaborativní robot SWIFTI™ CRB 1300 je šestkrát rychlejší a pětkrát přesnější než jiné roboty v této třídě. 
  • Vysoká nosnost až 11 kg a špičková rychlost zvyšuje efektivitu výroby až o 44 %. 
  • Díky pokročilým funkcím může bezpečně pracovat v blízkosti člověka a snadno ho mohou využívat i ti zákazníci, kteří nemají s robotickou výrobou žádné zkušenosti.  

Společnost ABB uvedla na trh průmyslový kolaborativní robot SWIFTI™ CRB 1300, který spojuje přednosti průmyslových a kolaborativních robotů – vysokou rychlost a přesnost a nosnost až do 11 kg, díky nimž jej lze využít v široké škále výrobních aplikací a aplikací pro manipulaci s výrobky, jako je obsluha strojů, paletizace, odebírání a umísťování a šroubování. 

"Naši zákazníci hledají taková robotická řešení, která by zvýšila flexibilitu, efektivitu a odolnost jejich výrobních procesů a pomohla jim čelit nedostatku pracovních sil tak, že umožní jejich zaměstnancům vykonávat práci s vyšší přidanou hodnotou," uvádí Andrea Cassoni, výkonný ředitel divize průmyslové robotiky. "Nejnovějším přírůstkem do naší rodiny kolaborativních robotů SWIFTI je špičkově přesný robot s vysokou nosností, který je až šestkrát rychlejší než ostatní roboty v této třídě. To znamená, že jej mohou využívat jak malé a střední podniky, tak velcí výrobci, kteří hledají kolaborativní automatizovaná řešení, jež jim zajistí vyšší flexibilitu a produktivitu." 

Díky vysoce kvalitnímu designu, vysokému výkonu, rychlosti a pokročilým funkcím zajišťuje robot SWIFTI CRB 1300 zvýšení efektivity výroby až o 44 % ve srovnání s jinými kolaborativními roboty této kategorie. Např. při využití v paletizační aplikaci dokáže zpracovat až 13 krabic za minutu, zatímco ostatní kolaborativní roboty 9. 

Robot SWIFTI CRB 1300 je vybaven řídicí jednotkou OmniCore™ C90XT a je až pětkrát přesnější než jakýkoli jiný kolaborativní robot této kategorie, takže ho lze ideálně využít při operacích, které vyžadují konstantní přesnost a opakovatelnost.  K dalším přednostem tohoto robotu náleží maximální rychlost 6,2 m/s, nosnost od 7 do 11 kg a dosah od 0,9 do 1,4 m, díky čemuž může provádět celou řadu operací, jako je šroubování, montáž, kompletace a paletizace. Díky vysokému stupni krytí (až IP67) jej lze využívat i v náročných podmínkách, např. v aplikacích pro obsluhu strojů. 

Na prvním místě je pro nás bezpečnost obsluhy. Proto je robot SWIFTI CRB 1300 vybaven bezpečnostním laserovým skenerem a bezpečnostním softwarem ABB SafeMove. Díky těmto technologiím může být robot nainstalován bez nutnosti fyzického oplocení, a přesto umožňuje bezpečnou úzkou spolupráci s člověkem. 

Pokud laserový skener detekuje v pracovním prostoru robotu obsluhu, pohyb robotu se díky softwaru SafeMove zpomalí nebo zcela zastaví. Jakmile se pracovník vzdálí, pohyb se obnoví. K plné rychlosti se vrátí až poté, co je pracovní prostor zcela volný. Robot je navíc vybaven světelným indikátorem stavu interakce, který vizuálně signalizuje vzdálenost robotu od obsluhy v pracovním prostoru. Integrace skeneru a softwaru je jednoduchá, software SafeMove umožňuje pracovníkům rychle nastavit bezpečnou pracovní zónu a další bezpečnostní prvky pomocí ruční ovládací jednotky FlexPendant. 

Stejně jednoduché je i programování. Uživatelé mohou robot nastavit pomocí ručního ovladače nebo nového softwaru ABB Wizard Easy Programming. Program Wizard Easy Programming je založen na jednoduchých grafických blocích a zpřístupňuje programování i těm uživatelům, kteří nemají s oblastí robotiky žádné zkušenosti. 

SWIFTI CRB 1300 je součástí širšího portfolia kolaborativních robotů s nosností od 0,5 do 11 kg, včetně robotů YuMi® s jedním nebo dvěma rameny, GoFa™ CRB 15000 a průmyslového kolaborativního robotu SWIFTI CRB 1100 s nosností do 4 kg. Více informací naleznete na https://new.abb.com/products/robotics/cs/kolaborativni-roboty.

ABB je technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením technického know-how a softwaru přináší řešení pro optimalizaci výroby, dopravy, rozvodu a distribuce energie a provozu budov. ABB je špičkou v oboru už přes 130 let a se svými 105 000 zaměstnanci přináší na trh inovace urychlující transformaci průmyslu.

ABB Robotika & Automatizace je průkopníkem v oblasti robotiky, automatizace a pokročilých digitálních  služeb, která poskytuje inovativní řešení pro širokou škálu průmyslových odvětví, od automotive přes  elektroniku po logistiku. Tato divize, jež působí ve více než 53 zemích světa a má více než 11 000  zaměstnanců, až doposud dodala přes 500 000 robotických řešení. Pomáháme našim zákazníkům dosáhnout  vyšší produktivity a flexibility, zjednodušit jejich výrobní procesy a zdokonalit kvalitu jejich výstupů, čímž  podporujeme jejich přechod k propojené, automatizované a kolaborativní tovární výrobě budoucnosti.  https://new.abb.com/products/robotics/cs

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp