Automatisering sikrer optimal genanvendelse af bioaffald

Automatisering sikrer optimal genanvendelse af bioaffald

For at opnå optimal udnyttelse af sit organiske husholdningsaffald har AffaldPlus fået automatiseret hele processen med genanvendelse og sortering ved at integrere et nyt såkaldt pulpanlæg, der styres og overvåges fra ABB AbilityTM System 800xA.

Affald er en ressource, som ikke må gå til spilde, men skal udnyttes maksimalt. Derfor har AffaldPlus idriftsat et nyt anlæg fra Gemidan Ecogi til at omdanne organisk husholdningsaffald til pulpmasse, der kan bruges til biogasproduktion og herefter som gødning. Det organiske husholdningsaffald – også kaldet KOD (Kildesorteret Organisk Dagrenovation) – skal på sigt komme fra borgere i seks sjællandske kommuner. Affaldet bliver bragt til det nye anlæg i Næstved, hvor det bearbejdes til såkaldt pulp, samtidig med at emballagen frasorteres i en unik proces udviklet af Gemidan Ecogi.
- For AffaldPlus og vores ejerkommuner handler det om at sikre størst mulig genudnyttelse af vores affaldsressourcer, og med det nye anlæg kan vi nu sælge pulp til den højestbydende biogasproducent, og efter forgasningen kan pulpen anvendes til gødning i landbruget. Den frasorterede emballage føres til vores affaldsforbrænding og indgår dermed i kraftvarmeproduktionen. Så både det organiske affald og emballagen bliver fuldstændig genanvendt. På den måde kan pulpanlægget opfylde både politiske, økonomiske og miljømæssige målsætninger på én gang, siger Peter Valsøe, teamleder for SRO og miljø hos AffaldPlus.

Integration sikrer optimal drift
AffaldPlus anvender ABB AbilityTM System 800xA som overordnet SRO-anlæg, og det har været et krav fra AffaldPlus til leverandøren Gemidan Ecogi, at det nye pulpanlæg skulle integreres i dette SRO-anlæg.
- Forudsætningen for optimal drift af det nye pulpanlæg har været, at det kunne overvåges og styres fra vores kontrolrum på samme måde som det øvrige forbrændingsanlæg, siger Peter Valsøe.
Integrationen med ABB AbilityTM System 800xA betyder, at operatørerne i kontrolrummet hurtigt og sikkert har lært at betjene det nye anlæg. Fremadrettet vil integrationen sikre, at der kan opsamles alle relevante driftsdata fra pulpanlægget, og trendkurver og rapportering giver mulighed for analyser og driftsoptimering. Integrationen med ABB AbilityTM 800xA giver et langt bedre overblik i forbindelse med fejlsøgning og fejlretning.
- For os som leverandør har det været et kæmpe skridt frem, at vores anlæg nu er blevet integreret med ABB AbilityTM System 800xA. Hidtil har vi kørt med vores egen automatiserede plc-løsning, men nu kan vi tilbyde nye kunder et fuldautomatiseret anlæg, som er integreret med et af markedets mest anerkendte SRO-systemer. Oveni har vi lært rigtig meget nyt om vores pulpanlæg fra integrationen med ABB AbilityTM System 800xA, som vi kan bruge i den videre udvikling af nye pulpanlæg, siger udviklingsingeniør René Poulsen fra Gemidan Ecogi.

Førende anlæg i Danmark
ABB har stået for programmeringen og dermed integrationen af det nye pulpanlæg med ABB AbilityTM System 800xA, så alle de kritiske sekvenser i bearbejdning af det organiske affald og sortering af emballagen fra pulpen foregår sikkert og optimalt.
- Alle målepunkter og mekaniske processer er nu fuldt integreret i ABB AbilityTM 800xA, hvilket har givet en effektiv drift fra starten og sikret en løbende optimering af anlægget. Vi ser et meget spændende perspektiv i denne type pulpanlæg, som der formodentlig vil komme flere af i fremtiden, og tror på, at mange kunder vil ønske en integration med deres eksisterende anlæg med alle de fordele, det indebærer, siger Lars Poulsen, sales manager, ABB.
Det gode samarbejde mellem AffaldPlus, Gemidan Ecogi og ABB betyder, at pulpanlægget i Næstved nu er det førende anlæg af sin type i Danmark. - Vores anlæg kan, som et af de eneste på markedet, leve op til de nye myndighedskrav til fysiske urenheder. Ecogi-anlæggets udnyttelsesgrad af det organiske affald er på hele 95 %, hvilket bliver til brugbar pulp. Denne pulp, som leveres til biogasproduktion, har en renhed på over 99,9 %, siger René Poulsen, Gemidan Ecogi.
- Vi har fået henvendelser fra flere biogasproducenter, som ønsker at købe vores pulp på grund af den høje renhed, der er en stor fordel, når man skal producere biogas. Den høje renhed er dermed med til at hæve den pris, vi kan tage for pulpen. Det betyder samtidig at, behandlingsprisen for KOD falder for ejerkommunerne, og det gør forhåbentlig investeringen til en endnu bedre business case for os, siger Peter Valsøe, AffaldPlus.

AFFALDPLUS
AffaldPlus er et affaldsselskab for Faxe, Ringsted, Næstved, Slagelse, Sorø og Vordingborg kommuner. AffaldPlus ønsker at sikre genanvendelse af flest mulige ressourcer fra alle sine affaldsfraktioner, ved at affaldet bliver til råstof i ny produktion. Senest har AffaldPlus idriftsat et anlæg til forarbejdning af KOD – Kildesorteret Organisk Dagrenovation – så den såkaldte pulp kan anvendes i produktion af biogas og siden som gødning i landbruget. Den frasorterede emballagefraktion fra KOD går til forbrænding og dermed kraftvarmeproduktion.

GEMIDAN ECOGI
Gemidan Ecogi udvikler procesanlæg, kaldet Ecogi, til forarbejdning og genindvinding af den organiske del af affaldet fra husholdninger og erhvervsvirksomheder, også kaldet KOD – Kildesorteret Organisk Dagrenovation. Gemidan Ecogi er leverandør af anlæg til affaldssektoren og derudover er Gemidan koncernen ejere og operatører af egne anlæg. Gemidan Ecogi er en af de få leverandører, som aktuelt kan leve op til de formelle krav om renhed i det organiske affald.

Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp