Alarm management-system øger oppetiden og mindsker stress

Alarm management-system øger oppetiden og mindsker stress

INEOS bruger ABB AlarmInsight-software på Siri-platformen i Nordsøen for at opnå et bedre overblik over platformens alarmer i kontrol- og sikkerhedssystemet.

ABB har arbejdet på Alarm Management-projektet sammen med INEOS fra 2015-2017, hvilket har resulteret i en langt mere stabil drift og et bedre arbejdsmiljø på platformen.
Sikkerhed er ekstremt vigtigt på en olie- og gasplatform midt ude på havet. Derfor er det altafgørende, at kontrolrummet med det samme får en alarm, hvis anlægget ikke drifter, som det skal.
Omvendt må alarmerne heller ikke blive en stressfaktor for medarbejderne. Netop dette var tidligere en udfordring på Nordsø-platformen Siri, hvor vagterne i kontrolrummet skulle forholde sig til alle mulige alarmer fra anlægget flere gange i minuttet døgnet rundt.
- Og hvis man har for mange alarmer, man skal forholde sig til, skaber de ikke værdi, understreger Kenneth Sandau, senior technical authorities Aut&Telecom, i den britiske virksomhed INEOS, der blandt andet drifter Siri-feltet i den danske del af Nordsøen.

Bedre overblik og mindre stress
Derfor valgte INEOS i 2015 at gennemføre et Alarm Management-projekt og gøre brug af ABB AlarmInsight-software. Et system, der kan bruges til at analysere på og sortere i de alarmer, der kommer fra SRO-systemet.
I INEOS’ tilfælde bruges systemet blandt andet til at prioritere alarmer, skelne mellem systemalarmer og procesalarmer samt sondre mellem alarmer og hændelser. Siden implementeringen af Alarm Management-projektet i 2017 har indsatsen reduceret antallet af alarmer fra rigtig mange til et acceptabelt niveau på 1-2 alarmer pr. 10 minut. Det er med til at give operatørerne et langt bedre overblik end tidligere. Samtidig giver det mindre stress, fordi de ikke har så mange alarmer, de konstant skal forholde sig til, forklarer Kenneth Sandau.

Fintuner hele tiden systemet
Ud over et forbedret arbejdsmiljø og mindre uro i kontrolrummet har projektet udmøntet sig i en langt mere stabil olieproduktion med færre nedbrud og lettere opstart efter nedlukning.
- Vi kan se, at vores produktionsoppetid er blevet hævet betragteligt, lyder det fra Kenneth Sandau.
For at sikre udbytte af Alarm Management afholder INEOS et fast møde én gang om ugen, hvor medarbejdere fra både land og offshore gennemgår den foregående uges hyppigste alarmer og kigger på, hvad man kan gøre for at afhjælpe dem.
- Og så har vi medarbejdere, der konstant sidder og kører procesoptimering. For sådan et system skal hele tiden fintunes, så vi er sikre på, vi får de rigtige alarmer, siger Kenneth Sandau.

Har vundet intern pris
Effekterne af projektet og Alarm Management-systemet har været så synlige, at INEOS Oil & Gas Denmark blev tildelt INEOS-koncernens egen Process Safety Award 2018 for arbejdet med systemet.
Kenneth Sandau understreger, at implementeringen af et system som Alarm Management kræver fokus og vedholdende arbejde – og ikke mindst dedikerede medarbejdere, der kan være med til at give inputs til projektet. Til gengæld får man indsatsen mange gange igen, når det lykkes. Resultatet er blevet rigtig godt.
– Vi har fået både forbedret sikkerheden og optimeret produktionen. Slutbrugerne i form af kontrolrummets medarbejdere har været gode til at bakke op om projektet, hvilket har bidraget til, at vi er nået godt i mål.
Fra ABB’s side roser Head of Engineering Emil Kristensen ligeledes INEOS for en meget engageret og energisk indsats, der i den grad viser andre virksomheder, hvordan resultater kan opnås, og hvordan man kan komme i mål med et projekt, som er komplekst i starten.
- At gennemgå sådan et forløb gør, at man får et rigtigt godt kendskab til sit anlæg. Det har været en virkelig god proces, netop fordi kunden har været engageret, vedholdende og fast besluttet på, at alarmsystemet skulle forbedres siger Emil Kristensen.

SIRI-PLATFORMEN
Siri-feltet blev opdaget i 1995 og sat i drift i 1999. Det driftes af virksomheden INEOS.
Feltet består af én bemandet hovedplatform og fire mindre, ubeboede satellitplatforme.

Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp