Undgå fejludkoblinger fra LED-lækstrømme med ABB's immune fejlstrømsrelæ

Hov, hvorfor slog relæet lige pludselig fra? Svaret kan være, at der sidder telefoner til opladning, pc'er er blevet tændt, eller lyskilder er udskiftet til LED. Disse kan virke små og uskyldige, men er ofte skyld i en kraftig forøgelse af lækstrømme.

På Hvidovre Hospital anvender man allerede teknologien AP-R, som forhindrer utilsigtede udkoblinger ved LED-belysning, siger Flemming Folkvardsen, salgsdirektør hos ABB.
På Hvidovre Hospital anvender man allerede teknologien AP-R, som forhindrer utilsigtede udkoblinger ved LED-belysning, siger Flemming Folkvardsen, salgsdirektør hos ABB.

De færreste tænker over det, men en LED-lyskilde kan faktisk afgive en start-lækstrøm på 2 mA eller mere. Selv med ganske få lyskilder er så høj en indkoblings- lækstrøm en udfordring for fejlstrømafbryderne i eltavlen. Relæerne slår ganske enkelt fra på grund af disse lækstrømme.
I dag er et fejlstrømsrelæ på 30 mA i praksis ”kalibreret" til ca. 24 mA og kan således klare 12 LED-drivere med 2 mA i start-lækstrøm. Men kig op i loftet og rundt i lokalet. Er der kun 12 LED-lyskilder? Næppe.

Meget andet end LED
Det er ikke kun LED-lyskilder, som genererer lækstrømme. Det gælder i realiteten alle former for brugsgenstande og komponenter med switch-mode- og konverter-elektronik, blandt andet UPS-anlæg, lifte og hejs, spændingsforsyninger og ensretterkredsløb, elektroniske HF-forkoblinger til lysrør, EMC-filtre, hæve-/sænkeborde, pc'er og tilsvarende produkter.
- De nævnte teknologier har det til fælles, at de indeholder switch-mode og konverter-elektronik. I modsætning til eksempelvis glødepærer, der lyser op proportionalt med forsyningsspændingen i takt med en sinuskurves 50 Hz, så er der med elektronisk lysdæmpning og elektronik i det hele taget tale om highpeak pulsstrømme ved 120-4000 Hz, og det øger såvel støjen som lækstrømme, forklarer Flemming Folkvardsen, salgsdirektør hos ABB.

Løsningen er AP-R-fejlstrømsrelæer
AP-R teknologien blev designet til at imødekomme utilsigtede udkoblinger som følge af overspændinger fra koblinger eller af atmosfærisk oprindelse. Det elektroniske kredsløb i AP-R-relæerne kan detektere forskellen på midlertidige forstyrrelser og permanente lækager. Teknologien anvender en tidsforsinkelse til udkobling. Modsat et selektivt relæ holder denne sig stadig inden for de tilladte sikkerhedsgrænser, jf. IEC/ EN 61009, og kan derfor defineres som et momentant relæ, der anbefales som personbeskyttelse mod direkte og indirekte berøring.
Tidsforsinkelsen gør AP-R yderst velegnet til installationer med DC-motorer, belysningsanlæg med elektronisk forkobling (fx LED og HF-spoler) samt installationer med lange kabler.
- Som udviklingen er, bliver der kun flere installationer med lækstrømme. Så både installatører og kunder bør altid kræve fejlstrømsrelæer (RCD) i immunudgaven type AP-R, anbefaler Flemming Folkvardsen.

Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp