Intelligente sensorer holder gang i produktionen af Absolut Vodka

Driftssikkerhed og stabilitet er af stor betydning for Absolut Vodka i Skåne.
Driftssikkerhed og stabilitet er af stor betydning for Absolut Vodka i Skåne.

Automatiserede processer er afgørende for at øge produktiviteten hos Absolut Vodka, som er en af verdens førende spiritusproducenter. ABB Ability™ Smart Sensors spiller en nøglerolle i avanceret overvågning og vedligeholdelse af produktionslinjen. 
Absolut Vodka fremstilles i Skåne og har kun én produktionslinje, som forsyner alle markeder. Driftssikkerhed og stabilitet har således stor betydning for virksomhedens rentabilitet.

Men de traditionelt betydelige installations- og driftsomkostninger forbundet med permanent tilstandsbaseret overvågningsteknologi har afholdt virksomheden fra at indføre en løsning. De fleste af de elektriske motorer, der spiller en vigtig rolle i produktionsprocesserne, har derfor fået lov til at køre, indtil de brød sammen.  ABB foreslog en løsning baseret på brug af Smart Sensors, der både er en prisattraktiv, enkel og tilgængelig måde at tilstandsovervåge lavvoltsmotorer, som driver eksempelvis vigtige pumper og blæsere.

Smart Sensors – på størrelse med en mobiltelefon – blev installeret på motorer i mæsk-produktionen. Den fermenterede mæsk fremstilles af svensk vinterhvede og er hele grundlaget for den videre destillering af vodkaen. Og med en produktion på omkring 130 millioner flasker Absolut Vodka om året er processen dermed et yderst kritisk led i processen.

Motor udstyret med ABB's Smart Sensor.
Motor udstyret med ABB's Smart Sensor.

Tager fejlene i opløbet
Virksomhedens egne teknikere opdagede allerede lige efter installeringen af Smart Sensors på en omrøremotor, at der var en unormal vibrationskurve og kontaktede Mikael Lorentzson, ABB's Manager for Condition Monitoring i Sverige. Mikael Lorentzson er i en årrække kommet på virksomheden fire gange om året for at foretage manuelle vibrationsmålinger og tilsyn. Efter gennemgang af de indsamlede data fra sensorerne kunne han bekræfte, at der var en fejl på et motorleje. 
- Ved at opdage det defekte leje i tide har vi haft mulighed for at gennemføre et planlagt driftsstop og dermed forhindre et produktionstab som følge af et egentligt nedbrud, fortæller Absoluts Automation Engineer, Tony Knutsson.

Samtidig afslørede sensorerne et andet muligt problem under opsejling. En pumpe, der også var placeret på mæsk-linjen, udviste betydelige vibrationer, hvilket ledte mistanken mod et andet svigtende leje. Nærmere analyse afslørede imidlertid problemer med kavitation forårsaget af en ventil, der af uvisse årsager havde bevæget sig væk fra sin normale stilling. Kavitation er luftbobler, der dannes og brister i vand eller væske, hvilket kan udvikle kraftige stødbølger, som resulterer i øget slid og i sidste ende pumpefejl.

Endnu en gang var problemet let at lokalisere og analysere, så fejlen kunne tages i opløbet – uden der skete nogen skade med dyre omkostninger som følge af et utilsigtet driftsstop. 
- En pumpe med en ventilfejl, der er skyld i kavitation, er bestemt ikke noget, vi nemt ville opdage uden brug af disse sensorer, erkender Tony Knutsson.

ABB Smart Sensors er monteret på motorerne, hvor de indsamler data om vibrationer, temperaturer og magnetfelter. Overskrider målingerne de forudbestemte parametre og grænseværdier, får Tony Knutsson en mailbesked. 
- Det betyder, at vi slipper for daglige inspektioner og eftersyn. Alt er trådløst, og med batterilevetider på fire-fem år er der reelt ingen vedligeholdelse af sensorerne.

Det har desuden vist sig, at sensorerne også er effektive til at afsløre spændings- og effektudsving, der kan indikere kortslutning.

Optimerer omkostningerne 
Den største fordel ved tilstandsbaseret vedligeholdelse er, at arbejdet kun skal udføres, når det er nødvendigt – ikke i forhold til en fast tidsplan. Ved hjælp af sensorerne kan destilleriet optimere sine vedligeholdelsesudgifter. 
- Med sensorerne har vi fået en dybere indsigt i vores mæsk-produktion, så vi kan opdage selv små problemer og gøre noget ved dem, inden de udvikler sig. Ved at kende tilstanden på vores maskiner kan vi tilrettelægge vores vedligehold, så det passer med planlagte driftsstop, understreger Tony Knutsson. 
Han og kollegerne ser et stort potentiale i at udvide brugen af Smart Sensors. Næste opgave er allerede i støbeskeen: De vanskeligt tilgængelige motorer placeret på steder, som eksempelvis kræver en lift.

Der er installeret Smart Sensors på motorer i mæskproduktionen hos Absolut Vodka.
Der er installeret Smart Sensors på motorer i mæskproduktionen hos Absolut Vodka.

Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp