Frekvensomformere til vand- og spildevandsapplikationer

ABB har lanceret en ny genera­tion af frekvensomformere, betegnet ACQ580. Fre­kvensomformerne er specielt designet til at sikre et godt vand-og spildevandsflow i forsynings-virksomhe­der, industrianlæg til spildevand, afsalt­ningsanlæg og kunstvandingsmiljøer.

De vigtigste fordele er stabil og uaf­brudt drift 24/7 i vandmiljøer samt nem idriftsættelse og konfiguration med optimeret energieffektivitet.

ACQ580-frekvensomformerserien til vandapplikationer er det sidste nye pro­dukt i ABB’s fuldt kompatible portefølje af frekvensomformere, der tilbyder langsigtede, teknisk kompatible fre­kvensomformerløsninger med fuld ser­vice og support. Denne robuste og kompakte frekvensomformer til vandapplikationer sikrer et lavt energifor­brug og kontinuerlig, pålidelig motor­styring ved pumpning af vand. Den første frekvensomformer, der frigives i denne serie, er den vægmonterede vari­ant med spændingsområdet 0,75-250 kW og 380-480 V. Den fås i kapslings­klasserne IP21 og IP55 og er beskyttet med overfladebehandling af printkor­tene.

Indbyggede features til at opretholde et kontinuerligt flow
Den nye frekvensomformer har nogle funktioner, som er specielt tilpasset spildevandsapplikationer, herunder ind­bygget pumperensning, som sørger for at holde pumpehjulet rent, samt en rør­rensningsfunktion, der bortskyller ma­terialerester for at sikre et jævnt flow.

Af andre sikkerhedsfunktioner kan nævnes:

  • Soft-rørfyldningsfunktion til styring af tryk under påfyldning af rørledning for reduktion af risikoen for slitage og skader som følge af trykstød
  • Quick ramp-funktion til beskyttelse af lejer, når en nedsænket pumpe startes uden vand
  • Tørløbsbeskyttelse, hvis pumpen pludselig kører uden vand
  • Niveaukontrol for vandtanke
  • Automatisk pumpeskift udligner driftstiden for alle pumper i parallel­pumpesystemet over tid. Pumpernes og motorernes levetid forlænges, gennemsnitstiden mellem repara­tioner øges, og serviceomkostnin­gerne reduceres.

Nem at tilslutte
Indstilling af frekvensomformeren fore­tages nemt via det robuste og intuitive betjeningspanel. Panelet har en effektiv diagnosticeringsmenu, som hurtigt kan vurdere forskellige situationer. Med til at øge brugervenligheden er også den trådløse Bluetooth-forbindelse mellem frekvensomformer og mobilenheder, hvilket gør det let at få adgang til fre­kvensomformeren på vanskeligt tilgæn­gelige steder.

Lær det én gang - brug det overalt
ACQ580 er en del af ABB’s fuldt kompa­tible portefølje af frekvensomformere og understøtter en bred vifte af moto­rer, lige fra standard induktion til per­manent-magnet og synkrone reluktans­motorer. Frekvensomformeren for vandapplikationer har samme Drive Composer pc-værktøj som andre drev i den fuldt kompatible portefølje for ef­fektiv idriftsættelse og overvågning af frekvensomformer.

Som partner er ABB’s livscyklusser­vice, kombineret med lokale ABB-eks­perter og autoriserede udbydere, uden sidestykke. Dette omfatter teknisk sup­port, reparationer og proaktive service­planer. Alt sammen betyder det, at både designere og operatører af frekvensom­formere for vandapplikationer kan være sikre på, at vandet vil strømme uafbrudt med højeste effektivitet.

Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp