Lille Torup Gaslager ruster sig til øgede cybertrusler

Lille Torup Gaslager ruster sig til øgede cybertrusler

I samarbejde med ABB har gaslageret Lille Torup udarbejdet en cyber security pakke, der ruster gaslageret til de mange krav, som forsyningsvirksomheder som Lille Torup i dag skal leve op til. Cyber security pakken er en del af en større opgradering, som fremtidssikrer Lille Torups 800xA-system.

Gaslageret Lille Torup ved Viborg rummer et af landets største lagre af naturgas, og er en vigtig komponent i Danmarks forsyningssikkerhed.

På grund af lagerets strategiske betydning er det et af de forsyningsanlæg, hvor kravene til cyber security er skrappest. Ikke mindst som følge af den nye bekendtgørelse 820, (der erstatter bekendtgørelse 425). Den forpligter forsyningsvirksomheder som Lille Torup til blandt andet at være ansvarlige for deres eget IT-beredskab samt sikre nødvendig IT-assistance døgnet rundt.

Cyber truslen har aldrig været større
For at imødekomme myndighedskravene og beskytte lageret bedst muligt mod eventuelle cyber angreb, har Lille Torups eksperter derfor udarbejdet en cyber security pakke, der ruster gaslageret til daglig drift i en tid, hvor cyber-truslen er større og mere forskelligartet end nogensinde før.

Pakken er udarbejdet i et samarbejde mellem Lille Torups IT-afdeling og ABB i forbindelse med en generel opgradering af Lille Torups ABB AbilityTM System 800xA til version 6.03, hvor netop cyber security er ét af elementerne.

- Der kommer hele tiden nye lovmæssige krav som vi, som forsyningsvirksomhed skal kunne honorere. Derfor har vi brug for at gøre vores systemer så robuste som mulig og samtidig tilpasse vores adfærd i hverdagen, forklarer Søren Andersen, el-tekniker, Lille Torup.

Nye lovkrav
Kravene omhandler blandt andet fysisk aflåsning af serverrummet og begrænset adgang hertil, løbende opdatering af patches samt kontinuerlig virusscan af hele anlægget.

Hertil kommer, at Lille Torup fire gange om året skal udføre kontroller af netværkets robusthed og eventuelle sårbarheder og indrapportere disse informationer til Energistyrelsen.

Den cyber security pakke som Søren Andersen og hans kolleger har udarbejdet i samarbejde med ABB, adresserer netop parametre såsom antivirus- og fingerprintbeskyttelse, løbende fornyelse af operatørpasswords, automatisk lås på arbejdscomputere og meget andet. Blandt andet skal systemet i fremtiden sørge for automatisk at logge Energinet.dk’s operatørerne af efter en halv time, hvis de selv glemmer det.

'Cyber sercurity er ikke noget, man bare lige gør'
Undervejs i processen har Søren Andersen og hans kolleger trukket på Lille Torups Sentinel-serviceaftale med ABB som en form for tjekliste, der hjælper til at anvise hvor tit den enkelte patch skal opdateres.

Samtidig har man inddraget både Energinet’s IT-sikkerhedsfolk og ABB’s eksperter i det, der har været en ret så omfattende proces.

”Det at ”cyber-polstre” sit system er ikke noget, man bare lige gør. Det kræver stor omtanke og mange ressourcer, og det er en løbende proces med mange møder, slutter Søren Andersen.

Større opgradering
Som et led i opgraderingen af 800xA kontrolsystemet til version 6.03 er hele kontrolsystemet blevet opgraderet til Windows 10, ligesom der er installeret nye Windows-pc’er og -servere. Derudover understøtter opgraderingen hurtigere netværkshastighed og omfattende backup.

- Grundlæggende har Lille Torup bare gjort det, som alle forsyningsvirksomheder bør gøre: Sikre at deres systemer og processer er så robuste som muligt, så man er så lidt sårbar som muligt, konstaterer salgschef i ABB, Mogens Aagaard.

Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp