Motorer og frekvensomformere kan gøre produktionen af føde- og drikkevarer mere bæredygtig

En stor efterspørgsel efter sundere føde- og drikkevarer – produceret og pakket på den mest miljøvenlige måde – sætter bæredygtighed under pres i alle led af værdikæden.

Frekvensomformere og motorer med høj effektivitet kan hjælpe industrien med at løse to af de største udfordringer: at spare på energien og vandforbruget.  

Øget energieffektivitet
I en verden, hvor virksomhedernes ansvar inkluderer miljøbevidsthed, kan øget fokus på energieffektivitet give et mere positivt indtryk af virksomhederne. På samme tid bidrager energibesparelser også direkte til større rentabilitet og opfylder politiske krav om øget energieffektivitet.  

Første skridt er at kortlægge de vigtigste energiforbrugere og se på, hvor, hvornår og hvor meget energi der bruges til de forskellige applikationer. Elektriske motorer udgør normalt hovedparten af et anlægs energiforbrug. Den gode nyhed er, at der er stor sandsynlighed for at reducere elforbruget ved at opgradere til højeffektive motorer som eksempelvis IE5-reluktansmotorer (SynRM).  
Der kan også være betydelige besparelser at hente ved at installere frekvensomformere. Det kan ABB EnergySave Calculator hjælpe med at beregne.  

Ofte kører motorer for fulde omdrejninger, selv om det ikke altid er nødvendigt, og det er spild af energi. Med frekvensomformere reguleres hastighed og belastning efter de faktiske behov. Det betyder, at motoren kun bruger, hvad der er behov for.   Brug af frekvensomformere til pumpestyring – i stedet for ventiler – kan reducere energiforbruget 20-60 pct.  

ABB Ability™ Smart Sensors på pumper og/eller motorer giver et fingerpeg om, hvor der kan spares energi. Sensorerne leverer data, der sammen med informationer fra de indbyggede sensorer og loggere i frekvensomformere kan gemmes i en cloud-løsning. Ved at indsamle og analysere data er det muligt at forbedre effektiviteten.  

Optimering af vandforbrug
Højtryksrensning bruger store mængder vand. Tilsvarende resulterer processer som opskæring, udskæring og filetering i en masse spildevand. At minimere forbruget af procesvand og vand til rengøring er således en anden stor udfordring for fødevareproducenter.
En af løsningerne er anvendelse af frekvensomformere, som er med at optimere vandforbruget. Den integrerede styring er udviklet til blandt andet at regulere tryk og flow i forbindelse med rensning af rør og påfyldning ved Clean-in-Place (CIP) applikationer. Funktionaliteten nedsætter rengøringstiden og betyder samtidig mindre vandforbrug og brug af færre rengøringsprodukter.  
I kraft af anti-kavitationssoftware kan frekvensomformeren registrere og forhindre kavitation i rørene, så der sikres et optimalt flow i hele anlægget – og pumpens levetid derved forlænges. En anden måde at spare vand på er at vælge produkter, der er meget lette at rengøre – det tager kortere tid og kræver mindre vand. Eksempelvis er ABB's rustfrie motor udviklet til føde- og drikkevareindustrien – med en glat overflade, der opfylder de hygiejniske designprincipper. Det gør det muligt at rengøre maskinanlæg effektivt på produktionsstedet.  

Bæredygtighed er alles ansvar
Intet kommer af sig selv, og det kræver både vilje og engagement på alle niveauer i organisationen, når man vil køre en virksomhed bæredygtigt og energieffektivt. Ved at identificere de mest oplagte indsatsområder - og prioriteret energi- og vandbesparelse - har man både indflydelse på den bæredygtige udvikling og minimeringen af ​​omkostningerne.

Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp