Børn i førersædet i fremtidens elbiler

Børn i førersædet i fremtidens elbiler

• Børn spiller en nøglerolle, når overgangen til elbiler skal fremskyndes. Det viser en undersøgelse fra ABB E-Mobility i forbindelse med World EV Day.

• Næsten 60 % af forældrene rapporterer, at deres børn har fået undervisning i miljøspørgsmål, og over to tredjedele af forældrene har drøftet planer om køb af elbiler med deres børn.

En ny global undersøgelse viser, at det er børnene, der er drivkraften bag udbredelsen af elbiler, selv om de endnu ikke selv kan sætte sig bag rattet. Undersøgelsen, der er udarbejdet af ABB E-Mobility, viser, at børn ikke blot oplyser deres forældre om miljøspørgsmål og irettesætter dem for ikke-miljøvenlig adfærd, men også bidrager til diskussionerne om større indkøb som f.eks. elbiler.

Undersøgelsen, der omfatter 2.500 forældre (med børn i alderen 8-16 år) og 2.500 børn (i alderen 8-16 år) samt deltagere fra ABB E-mobility’s 10 største markeder: Canada, Kina, Frankrig, Tyskland, Holland, Norge, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Canada, Tyskland, Norge, Storbritannien og USA.

De vigtigste resultater, der offentliggøres på World EV Day, viser den afgørende rolle, som den næste generation spiller i at bidrage til at reducere emissionerne og skabe en mere bæredygtig fremtid.

Frank Muehlon, CEO for ABB E-Mobility, udtaler om resultaterne af undersøgelsen: "På World EV Day er det opmuntrende at se resultaterne af vores globale undersøgelse, der viser de unges begejstring og beslutsomhed samt den stigende dialog og handling på tværs af generationerne for at bevæge sig mod en fremtid med lavt CO2-udslip.

"Det er dog også tydeligt, at mange mennesker stadig ikke er i stand til at tage de klimabevidste skridt, som de åbenlyst er klar til. Det er vores håb, at de, der har magtpositioner, vil arbejde sammen om hurtigt at gennemføre elektrificeringspolitikker, der muliggør et renere og grønnere samfund, ligesom vi har forpligtet os til at gøre med vores ABB Sustainability Strategy 2030."

Med næsten 8 ud af 10 forældre (79,2 %) og tre fjerdedele af børnene (73,6 %), der mener, at den nuværende globale miljøsituation er skidt, afslører undersøgelsen, at der er god interaktion på tværs af generationer om årsagerne til klimaændringerne og de skridt, der skal tages for at afbøde dem.

I den forbindelse har næsten halvdelen af børnene sagt til deres forældre, at de skal være mere miljøvenlige, mens 58,1 % af forældrene siger, at de er blevet oplyst af deres børn om miljøspørgsmål.

68 % af børnene siger, at de ser frem til at køre elektrisk i fremtiden, og 82,6 % (stigende til 94,6 % i Kina) erklærer, at de har til hensigt at køre elektrisk (52,4 %) eller hybrid (30,2 %), når de er gamle nok.

Da 80 % af børnene svarer, at de mener, at de kan påvirke deres forældres indkøbsbeslutninger i forbindelse med store poster som f.eks. udskiftning af familiebilen, er det måske ikke overraskende, at 78,6 % af forældrene siger, at de vil skifte til en el- eller hybridmodel, hvis de skal købe en ny bil inden for de næste tre år.

I USA er denne indflydelse mest tydelig, idet 33 % af de forældre, der kører en elbil, siger, at det var presset fra deres børn, der fik dem til at skifte. Globalt set er det faktum, at elbiler og hybridbiler både er bedre for miljøet og mere økonomiske, de to største drivkræfter for nuværende ejere af elbiler, nemlig henholdsvis 66,1 % og 61 %.

Dette tal stiger til 93,8 % for forældrene i Kina, som også siger, at det er en bedre økonomisk investering og et mere bæredygtigt valg at eje en elbil. Landet, som er førende inden for udvikling, indførelse og infrastruktur af elbiler, viser sit modne elmarked i mange af de undersøgte kategorier, hvor både børn og forældre rapporterer om langt større bevidsthed om, diskussion om og begejstring for fordelene ved e-mobilitet.

Undersøgelsen afslører også den dynamik, der er i retning af e-mobilitet, og de områder, hvor der stadig er plads til forbedring. Næsten 8 ud af 10 forældre (98 % i Kina) siger, at de vil være mere tilbøjelige til at købe en ejendom, hvis der er installeret en oplader til elbiler - f.eks. en Terra AC wallbox fra ABB - hvilket viser vigtigheden af, at det skal være nemt og bekvemt at oplade.

Der er dog stadig plads til forbedringer, idet næsten halvdelen af forældrene (48 %) også fortæller, at deres virksomheds politikker ikke støtter et skift til elbiler. Da Det Internationale Energiagentur (IEA) forventer, at elbiler vil udgøre 30 % af de køretøjer, der sælges globalt i 2030, forventes det, at opladning i hjemmet og på arbejdspladsen vil være afgørende for at dække en stor del af den samlede efterspørgsel, ud over en ni-dobling af antallet af offentlige opladere til over 15 millioner enheder ved udgangen af dette årti.

Da den næste generation allerede er begejstret for rejsen mod elektrificering, og deres forældre i stigende grad er med på vognen, er det afgørende, at også de ældre generationer i indflydelsesrige stillinger flytter sig og træffer de modige beslutninger, der er nødvendige for at støtte forandringer nu.

ABB har selv forpligtet sig til at omstille hele sin globale flåde på over 10.000 køretøjer til elbiler inden udgangen af dette årti som led i sin 2030-bæredygtighedsstrategi. Alene sidste år er antallet af opladningsstationer installeret på ABB’s lokationer steget med næsten 100 % fra 545 til 1.082. Disse er fordelt globalt på 146 steder i 27 lande. I 2021 tegnede elbiler eller plug-in-hybridbiler (PHEV) sig desuden for 44 % af ABB's globale ordrer på nye køretøjer.

ABB er en førende global teknologivirksomhed, der styrker omstillingen af samfundet og industrien for at opnå en mere produktiv og bæredygtig fremtid. Ved at forbinde software med porteføljen af elektrificeringsprodukter, robotter, automation, motorer og frekvensomformere, løfter ABB de teknologiske grænser op til nye højder. ABB’s succes bygger på mere end 130 års ekspertise og drives af 105.000 dygtige medarbejdere i over 100 lande.

Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp