Energieffektivitet er den bedste måde for industrien til at reducere omkostninger og mindske emissioner

Energieffektivitet er den bedste måde for industrien til at reducere omkostninger og mindske emissioner

• Uafhængig rapport fremhæver 10 tiltag, der kan hjælpe industrielle brugere med at forbedre deres energieffektivitet lige nu

• En forbedring af energieffektiviteten vil reducere energiregninger og emissioner betydeligt på kort til mellemlang sigt - uden at det går ud over produktivitet

• Industrien er verdens største forbruger af elektricitet, naturgas og gas.

Virksomheder over hele verden står over for et hidtil uset pres fra de øgede energiomkostninger, samtidig med at handling på klimaforandringerne bliver mere og mere presserende.  En ny rapport fra Energy Efficiency Movement viser, at en forbedring af industriel energieffektivitet er den hurtigste og mest effektive måde, hvorpå en virksomhed kan reducere sine energiomkostninger og drivhusgasemissioner. Energy Efficiency Movement er et globalt forum med omkring 200 organisationer, der deler idéer, best-practice og forpligtelser til at skabe en mere energieffektiv verden.

Den netop offentliggjorte "Industrial energy efficiency playbook" indeholder 10 foranstaltninger, som en virksomhed kan træffe for at forbedre sin energieffektivitet, reducere sine energiomkostninger og mindske sine emissioner allerede nu. Den fokuserer på modne, bredt tilgængelige teknologiske løsninger, der giver hurtige resultater og en hurtig ROI - og som kan implementeres i stor skala.

"Energieffektivitet er en gevinst for både virksomheder og klimaet", sagde Kevin Lane, senior program manager, energieffektivitet, hos Det Internationale Energiagentur (IEA). "Selv om industrien er nødt til at tage fat på klimaændringer på alle fronter - såsom øget brug af vedvarende energi, investeringer i kulstoffattige processer og udvikling af cirkulære forretningsmodeller – fremstår energieffektivitet som den løsning med de bedste udsigter på kort sigt til at reducere emissionen. De 10 foranstaltninger, der er indeholdt i denne rapport, er kendte, omkostningseffektive tiltag, der hurtigt kan anvendes i stor skala for at hjælpe virksomheder med at omsætte klimaambitioner til handling."

Industrien er ifølge IEA verdens største forbruger af elektricitet, naturgas og kul, og tegner sig for 42 procent af den samlede efterspørgsel på elektricitet, svarende til mere end 34 exajoule energi. Jern- og stålindustrien, den kemiske og petrokemiske industri er de største energiforbrugere blandt verdens fem største energiforbrugende lande - Kina, USA, Indien, Rusland og Japan. Energiforbruget er forbundet med høje omkostninger i det nuværende marked præget af høj inflation. I henhold til tal fra IEA var energiforbruget i 2021 ansvarlig for ni gigatons CO2, svarende til 45 procent af de samlede direkte emissioner fra slutbrugssektorerne.

Blandt de organisationer, der blev interviewet i forbindelse med rapporten, er ABB, Alfa Laval, DHL Group, IEA, Microsoft og ETH Zürich, det schweiziske føderale institut for teknologi. Bidragydernes anbefalinger spænder bredt fra gennemførelse af energi audits til tilpasning af maskinernes størrelse, der ofte er for store i forhold til den pågældende opgave og dermed  medfører energispild. Alene flytning af data fra servere på stedet og op i skyen kan bidrage til at spare ca. 90 procent af den energi, der forbruges af it-systemer. Overgangen fra fossile brændstoffer kan fremskyndes ved at elektrificere industrielle bilflåder, skifte gaskedler ud med varmepumper eller bruge velholdte varmevekslere, hvilket også vil give effektivitetsgevinster.

Yderligere foranstaltninger omfatter installation af sensorer og digital energiovervågning i realtid for at afdække såkaldte "strømtyve", der bruger strøm, når de er på standby, i modsætning til en digital tvilling, der kan simulere effektiviseringstiltag uden at afbryde produktionen. Brug af intelligente bygningsløsninger til at styre strømsystemer, belysning, persienner og varme, ventilation og aircondition (HVAC) vil også spare energi i industrianlæg.

Andre anbefalinger omfatter installation af drev med variabel hastighed, som kan forbedre energieffektiviteten af et motordrevet system med op til 30 %, hvilket giver umiddelbare omkostnings- og emissionsfordele. Hvis de mere end 300 millioner industrielle elektriske motordrevne systemer, der i øjeblikket er i drift, blev erstattet med optimerede, højeffektive motorer, kunne det globale elforbrug reduceres med op til 10 %.

"Der findes energieffektive løsninger, som kan hjælpe industrien med at mindske klimaændringerne og reducere energiomkostningerne, uden at gå på kompromis med ydeevne og produktivitet", sagde Tarak Mehta, President for ABB Motion. "Med de seneste teknologiske fremskridt inden for energieffektivitet er potentialet i industrien betydeligt og lettilgængeligt. Så i stedet for at slukke lyset og stoppe produktion for at spare penge, anviser denne nye og vigtige rapport praktiske skridt, som ledere kan tage for at reducere energiforbruget og deres regninger, samtidig med at de opretholder den nuværende drift."

Virksomhedsledere og eksperter, der ønsker at vide mere om, hvordan de kan reducere deres energiomkostninger og kulstofemissioner, er inviteret til at deltage i et særligt panelarrangement, hvor der vil blive dykket ned i de muligheder, der præsenteres i rapporten og hvordan man udnytter dem. Arrangementet finder sted den 13. december 2022 kl. 16.00 og vil efterfølgende være tilgængelig som video-on-demand. Tilmeld dig her.

ABB er teknologisk førende inden for elektrificering og automation, der muliggør en mere bæredygtig fremtid med effektivt brug af ressourcer. Ved at forbinde teknisk knowhow og software optimerer vores løsninger den måde, hvorpå ting fremstilles, transporteres, drives og betjenes. ABB bygger på mere end 130 års ekspertise, og vores 105.000 medarbejdere brænder for at udvikle løsninger, der kan accelerere den industrielle transformation.

The Energy Efficiency Movement er et initiativ, der samler ligesindede interessenter for at at innovere og handle for en mere energieffektiv verden. Bevægelsen blev lanceret af ABB i 2021, og den har fået en positiv reaktion fra hele industrien, og omkring 200 virksomheder har tilsluttet sig pr. november 2022. https://join.energyefficiencymovement.com/ #energyefficiencymovement

Endnotes

  1. https://www.iea.org/reports/electricity-market-report-december-2020/outlook-2021
  2. https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56950

Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp