ABB Hrvatska na jednom od najvećih skupova elektrotehničke struke u Hrvatskoj

ABB Hrvatska na jednom od najvećih skupova elektrotehničke struke u Hrvatskoj

15. Dani inženjera elektrotehnike u Bolu na Braču u organizaciji Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (HKIE) odžrani su od 5. do 7. listopada 2023. godine

Prezentirali smo široku ponudu iz naših poslovnih područja Elektrifikacija i Elektromotorni pogoni na našem štandu od 12 m2 u sklopu kojeg smo postavili i interaktivne demo uređaje za pametno zgradarstvo što je privuklo interes velikog broja posjetitelja.

Ove godine, poseban naglasak skupa bio je na ubrzanim procesima energetske transformacije koji nameću zahtjeve i potrebe za modernizacijom postojeće elektroenergetske distributivne i prijenosne mreže uz reformu tržišta električne energije koja se odvija paralelno.

Sve to nije moguće ostvariti bez vrhunskih stručnjaka i stručnog usavršavanja što je jedan od razloga zašto je ABB bio dio ovog događaja.  

#events #ABBCroatia #smartcities #smartbuildings #drives  #motors&drives #electrification #engineering #ABBmotion #ABBElectrification #inženjer #elektrotehnika #fer #TVZ #fakultet #student

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp