ABB utser Morten Wierod att efterträda Björn Rosengren som VD

Ad hoc-tillkännagivande i enlighet med Art. 53 Listing Rules på SIX Swiss Exchange

ABB:s styrelse har utsett Morten Wierod till VD. Han efterträder Björn Rosengren den 1 augusti 2024, som kommer att lämna sin befattning den 31 juli 2024 och gå i pension den 31 december 2024.

Från och med den 1 augusti 2024 till årets slut kommer Björn att bidra med rådgivning och stöd till Morten och koncernledningen för att säkerställa en smidig övergång.

Morten Wierod, 52 år, som är norsk medborgare, har utsetts av styrelsen efter en noggrann urvalsprocess. Han började på ABB 1998 och har varit medlem i ABB:s koncernledning sedan 2019, för närvarande som affärsområdeschef för Electrification och tidigare som affärsområdeschef för Motion. Morten Wierod har en magisterexamen i elektroteknik från Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet.

Morten Wierod
Morten Wierod
center

ABB:s styrelseordförande Peter Voser sade: "Jag är glad att vi efter en noggrann urvalsprocess kan utse en utmärkt intern kandidat till att leda ABB. Morten är en stark efterträdare till Björn med sin djupa förståelse för ABB och vår decentraliserade verksamhetsmodell, kombinerat med hans starka meriter och omfattande expertis inom många viktiga kundsegment. Under Mortens ledning kommer ABB att fortsätta fokusera på bolagets viktigaste prioriteringar samtidigt som de nya finansiella och hållbarhetsmässiga målen förblir fast förankrade.”

"Samtidigt är styrelsen mycket tacksam för Björns enastående ledarskap under de senaste fyra åren. Han har varit avgörande i implementeringen av den operativa modellen ABB Way, som har möjliggjort en mer fokuserad affärsportfölj och förbättrat bolagets resultat. Björn kommer att lämna över ett effektivt, mer lönsamt och snabbare växande ABB."

Morten Wierod kommenterade: "Jag är tacksam att styrelsen har gett mig möjligheten att leda detta fantastiska företag vars medarbetare och teknologier är centrala i utvecklingen mot ett koldioxidsnålt samhälle. Det har varit en förmån att arbeta tillsammans med Björn under de senaste åren. Med avstamp i ABB:s ambitiösa mål kommer jag att fortsätta fokusera på vår decentraliserade verksamhetsmodell för att säkerställa den fulla potentialen i företagets marknadsledande position inom elektrifiering och automation."

Björn Rosengren kommenterade: "Det har varit en ära att leda ABB under de senaste åren och jag är övertygad om att företaget kommer att vara i goda händer under Mortens ledning. Tillsammans med mer än 105 000 medarbetare har vi omvandlat ABB till en flexibel och målinriktad ledare inom elektrifiering och automation som spelar en viktig roll i att påskynda energiomställningen. Jag är övertygad om att ABB är unikt positionerat för att ta vara på de möjligheter som ligger framför oss."

En rekryteringsprocess för Morten Wierods nuvarande position som affärsområdeschef för Electrification kommer att inledas inom kort.

Morten Wierods fullständiga biografi finns på ABB:s webbplats. Högupplösta bilder kan hämtas här och här.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 23 februari 2024, vilket kan läsas på www.abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp