Resultater 1. kvartal 2024

Resultater 1. kvartal 2024

Positiv “book-to-bill”, rekordhøy margin og sterk kontantstrøm

Ad hoc Announcement pursuant to Art. 53 Listing Rules of SIX Swiss Exchange

  • Ordrer 8 974 millioner dollar, 5%; sammenlignbart1  -4%
  • Inntekter 7 870 millioner dollar, 0%; sammenlignbart1 +2%
  • Driftsinntekter 1 217 millioner dollar; margin 15,5%
  • Operasjonell EBITA1 1 417 millioner dollar; margin1 17,9%
  • Resultat per aksje 0,49 dollar; -12%2
  • Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 726 millioner dollar; +157%
KEY FIGURES
($ millions, unless otherwise indicated)
CHANGE
Q1 2024 Q1 2023 US$ Comparable1
Orders 8,974 9,450 -5% -4%
Revenues 7,870 7,859 0% 2%
Gross Profit 2,935 2,716 8%
     as % of revenues 37.3% 34.6% +2.7 pts
Income from operations 1,217 1,198 2%
Operational EBITA1 1,417 1,277 11% 11%3
     as % of operational revenues1 17.9% 16.3% +1.6 pts
Income from continuing operations, net of tax 914 1,065 -14%
Net income attributable to ABB 905 1,036 -13%
Basic earnings per share ($) 0.49 0.56 -12%2
Cash flow from operating activities 726 282 157%
Free cash flow1 551 162 240%

1      For en avstemming av ikke-GAAP mål, se “supplemental reconciliations and definitions” i den vedlagte Q1 2024 Financial Information, i den engelske pressemeldingen.
2      EPS vekstrater beregnes ved å bruke uavrundede beløp.
3      Konstant valuta (ikke justert for porteføljeendringer).

Til tross for de høye sammenligningstallene viser resultatet for første kvartal at året har startet bra, med sterkere ordreutvikling enn forventet, rekordhøy margin og sterk kontantstrøm. Det gir oss nok trygghet til å øke marginforventningene våre for 2024.

Björn Rosengren, CEO

Konsernsjefens sammendrag

Mine viktigste take-aways fra første kvartal 2024 er den bedre, enn forventede ordreinngangen på 9 milliarder dollar, positiv «book-to-bill» på 1,14 og rekordhøy operasjonell EBITA-margin samt den frie kontantstrømmen på 551 millioner dollar, som er en sterk levering for første kvartal. Vi publiserte vår bærekraftsrapport, der et høydepunkt var beviset på et av våre kjerneverditilbud til kunder – reduserte klimagassutslipp. Fra produkter solgt i 2023, og gjennom deres livssyklus, gjorde vi det mulig for kundene våre å unngå 74 megatonn klimagassutslipp. Med dagens totale 139 megatonn, er vi på god vei mot vår ambisjon om å hjelpe kunder med å unngå 600 megatonn CO₂e-utslipp i løpet av levetiden til produkter solgt fra 2022 til 2030.

Ordreinngangen falt som forventet fra fjorårets rekordhøye sammenlignbare tall, men nedgangen var begrenset til 5 prosent (4 prosent på sammenlignbart grunnlag). For å oppsummere kvartalet ser vi en fortsatt høy kundeaktivitet innen prosjekt- og systemområdene, og den positive ordreutviklingen i Electrifications kortsyklusvirksomheter er oppmuntrende. Så selv om ABBs totale ordreinngang falt i første kvartal, føler jeg meg enda mer trygg på 2024 enn jeg gjorde ved starten av året.

Det var imponerende å se ny rekordhøy ordreinngang både i forretningsområdene  Electrification og Motion. Ordreinngangen for Process Automation gikk ned fra de rekordhøye sammenlignbare tallene, men holdt seg stort sett på linje med de sterke nivåene de siste kvartalene. I begynnelsen av dette året sa vi at fjerde kvartal ville være bunnen for ordreinngangen innen Robotics & Discrete Automation. Det viste seg å stemme og som forventet økte ordreinngangen inn i første kvartal. Imidlertid gikk ordreinngangen kraftig ned sammenlignet med året før ettersom kundene går tilbake til normale kjøpsmønstre etter en periode med forhåndskjøp.

Inntektene holdt seg stabile (opp 2 prosent sammenlignbart), og den sammenlignbare veksten ble støttet likt av pris og volum. Jeg er glad for at bruttomarginen økte med 270 basispunkter til 37,3 %, støttet av en positiv utvikling i alle forretningsområder. En mer effektiv utførelse av litt høyere volum og pris bidro til at operasjonell EBITA-margin økte med 160 basispunkter til nye rekordhøye 17,9 prosent. Etter mitt syn er dette et godt tegn på at det fortsatt er marginpotensial i ABB og at vi på mellomlang sikt kan gjøre forbedringer innenfor rammen av det nye målområdet med høyere marginer, som ble annonsert i november.

Den sterke kontantstrømmen, som startet året, setter oss i  en god posisjon for det vi forventer skal bli nok et år med god, fri kontantstrøm, minst på nivå med fjoråret. Å bruke kontantstrøm til å utvide kunnskap og geografisk tilstedeværelse er en viktig måte å skape langsiktig verdi for aksjonærene. Det var hyggelig å kunngjøre oppkjøpet av SEAM. Det vil legge til tjenester innen energiforvaltning og rådgivning til kunder i industribygg og næringseiendomsmarkeder, til divisjonen Electrification Service. Vi har en god pipeline av potensielle oppkjøp, inkludert noen som er litt større enn de fleste av de som nylig har blitt annonsert. Aksjetilbakekjøpsprogrammet er et verktøy for å distribuere kontantoverskudd og vi annonserte nok et årlig program på opptil 1 milliard dollar, som ble lansert 1. april. Størrelsen på programmet er på linje med foregående år, selv om tidsrammen for gjennomføring er kortere ettersom den løper til slutten av januar 2025, for å samsvare med kunngjøringen av resultater for fjerde kvartal 2024 og forslag til utbytte for 2024.

I løpet av kvartalet kunngjorde vi min beslutning om å gå av som konsernsjef i ABB. Jeg fortsetter som vanlig frem til slutten av juli, når Morten Wierød overtar tømmene, og deretter vil jeg støtte overgangen i en rådgivende rolle ut året. Jeg er glad for å se Morten ta dette steget og jeg er overbevist om at ABB Way-driftsmodellen vil bli enda mer forankret i våre måter å jobbe på under hans allerede beviste, gode ledelse. Selv om vi beklager Tarak Mehtas avgang, ønsker jeg å gratulere ham med hans nye mulighet utenfor ABB. Tarak har på enestående vis bidratt til selskapets suksess, og jeg ønsker ham alt godt for hans videre reise. Prosessen med å finne nye ledere til forretningsområdene Electrification og Motion pågår og Morten har som mål å ha et komplett team på plass når han tar over i august.

<b>Björn Rosengren</b>, CEO
Björn Rosengren, CEO
center

Utsikter

I andre kvartal 2024 forventer vi en middels ensifret sammenlignbar vekst i inntekter og den operasjonelle EBITA-marginen vil være litt høyere enn i første kvartal 2024.

For hele året 2024 forventer vi en positiv «book-to-bill», vekst på cirka 5 prosent i sammenlignbare inntekter, og en operasjonell EBITA-margin på cirka 18 prosent.

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp