ABB investerar i Ndustrial för att påskynda utfasningen av koldioxidutsläpp genom AI-drivna energihanteringstekniker

ABB investerar i Ndustrial för att påskynda utfasningen av koldioxidutsläpp genom AI-drivna energihanteringstekniker

  • Startupföretaget Ndustrial, som arbetar inom ren teknik, ska stärka ABB:s digital- och hållbarhetsportföljer med energioptimeringslösningar som tar hela produktionsprocessen med i beräkningen
  • Investeringen kompletterar ABB:s tjänsteerbjudande med AI-drivna lösningar för prediktiva energihanteringslösningar som minskar energiförbrukningen och koldioxidhalterna och möjliggör en mer hållbar drift
  • Tillsammans med den nyligen genomförda investeringen i GridBeyond kommer transaktionen att ytterligare stärka ABB Electrifications ekosystem för innovationer

ABB tillkännager idag en minoritetsinvestering i Ndustrial, ett USA-baserat startupföretag inom ren teknik som har utvecklat en toppmodern, AI-driven energihanteringsplattform. Tack vare innovativa tekniker kan företag fatta smartare, produktionsmedvetna energibeslut i realtid, vilket hjälper kunderna att minska sina driftkostnader, optimera energiförbrukningen och påskynda utfasningen av fossila bränslen. Investeringen gjordes genom ABB Ventures . Ekonomiska detaljer har inte redovisats.

Transaktionen kommer till stånd efter att ABB har skaffat sig ett minoritetsinnehav i Gridbeyond i april 2024, ett startupföretag som tillhandahåller energihanteringslösningar som baseras på AI och datavetenskap och som gör det möjligt för kunder att optimera distribuerade energiresurser och den industriella belastningen.

Ndustrial hjälper företag att mäta och minska sin energiintensitet – den energi som krävs för en viss produktionsenhet eller aktivitet. Genom att integrera flera, ofta olikartade, datakällor som väder, marknadsräntor, utrustningsprestanda, industriella processresultat med mera kan företag analysera, optimera och förutsäga sin energianvändning samt kostnader per produktionsenhet. Detta möjliggör beslut i realtid liksom konkreta insikter och optimering av automatiserad styrning som är specifik för branschen, anläggningen eller produktionslinjen.

”Att främja hållbarhet och guida kunderna så de kan uppnå nettonoll-utsläpp är centralt för allt vi gör”, säger Stuart Thompson, chef för ABB Electrification Service. ”Tack vare våra Advisory Services bygger vi upp ett ekosystem med innovativa, responsiva partners för att samutveckla framsteg inom digitala lösningar som ska komplettera vår portfölj och stärka tillgängligheten, motståndskraften, säkerheten och hållbarheten hos energin för våra kunder.

”Samarbetet med Ndustrial innebär att vi kan hjälpa kunderna att påskynda utfasningen av fossila bränslen genom att utnyttja AI-drivna prognoser för beslut i realtid så att de kan optimera produktionen, spara energi samt minska kostnader och utsläpp.”

Ndustrial har två gånger utsetts till en av World’s Top 100 Energy & Climate Tech startups av Start Up Energy Transition (som drivs av tyska energibyrån tillsammans med World Energy Council) och företagets vision kompletterar ABB:s strävan att möjliggöra industrins energiomställning och utfasning av fossila bränslen. Företaget har omkring 40 medarbetare.

Ndustrials teknikchef John Crawford, tillika en av grundarna, säger: ”Ndustrials team av industriingenjörer och programvaruutvecklare har skapat en ny typ av energihanteringssystem för industriell drift och med ABB:s expertis och globala räckvidd kan vi göra en reell påverkan med att påskynda den globala energiomställningen. Vi är alla extremt spända på att se hur långt vi kan komma och hur snabbt vi kan jobba.”

Hittills har Ndustrial hjälpt företag att slippa energikostnader till ett värde av över 100 miljoner dollar över 10 år. Lineage Logistics, global ledare inom kyllagring, minskade med 30 procent i både energikostnader och energiförbrukning över sju år, vilket motsvarar att strömförsörja 250 000 bostäder per år.

Mads Møller, chef för ABB Electrification Ventures, säger: ”Ndustrials dokumenterade erfarenhet, teknikplattform och kompetenta team är sådant som får dem att sticka ut. Vår investering speglar ABB:s satsning på innovativa företag som driver på industriell elektrifiering och energibesparingar för kunder.”

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 14 maj 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

ABB Ventures är det affärsledda ramverket för riskkapitalinvesteringar som arbetar med att hitta banbrytande teknikföretag med samma inriktning som ABB:s mål att skapa framtiden med industriell elektrifiering och automation. Sedan 2009 har ABB Ventures investerat över 400 miljoner dollar i startupföretag inom olika sektorer, bland annat industrial IoT, AI/maskininlärning, robotik, energiomställning, cybersäkerhet, elmobilitet, smarta byggnader och distribuerad energi. Det är värt att notera att ABB Electrification Ventures-teamet sedan 2021 har investerat i 14 företag som tillskott för affärsområdet ABB Electrification. Mer information finns på www.abb.com/ventures.

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp