Positionerat för lönsam tillväxt

Omvandlingen ger en slimmad och stärkt portfölj och verksamhet

HELÅRET 2017 I KORTHET

 • Basorder upp 5%[1], högre i alla divisioner och regioner; den totala orderingången var stabil
 • Intäkter +1%
 • ABB AbilityTM driver tillväxt i alla divisioner
 • Slimmad och stärkt portfölj: Förvärven av B&R och Keymile har slutförts; förvärvet av GE Industrial Solutions är undertecknat, Högspänningskabelverksamheten har avyttrats, två samriskföretag har bildats för EPC-aktiviteter, Förändring av affärsmodellen inom Power Grids, Robotics and Motion och Industrial Automation pågår
 • Operativ EBITA-marginal[2] 12,1%, påverkades 30 punkter på grund av avgifter relaterade till EPC-verksamheten
 • Nettovinsten upp 17% till 2 213 miljoner dollar
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten var stabilt; nettorörelsekapitalet i procent av intäkterna minskade till 11,3%
 • Utdelningen föreslås öka till 0,78 CHF per aktie för nionde gången i följd

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

 • Basorder upp 9%, högre i alla divisioner och regioner; orderingången för tjänster upp 7%
 • Intäkter -1%
 • Operativ EBITA-marginal 10,9% påverkades 150 punkter på grund av avgifter relaterade till EPC-verksamheten
 • Lönsamheten för Power Grids ligger inom sitt målspann för marginaler för 2018 före plan på proformabasis
 • Kassaflöde från rörelseverksamhet upp 31 procent

”Under övergångsåret 2017 formade vi ett slimmat och stärkt ABB. Vår ’digital first’-portfölj för kunder inom energibolag, industrier samt transport och infrastruktur baseras på två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. ”Årsresultaten innefattar den dämpande effekten av vår omfattande omvandling. Med våra riktade åtgärder för att förskjuta tyngdpunkten har vi förbättrat vår konkurrenskraft, inriktat oss på segment med högre tillväxt och minskat riskerna för ABB. Vi har levererat fyra kvartal i följd med en ökande tillväxt på basorder. Den tillväxttakt vi har byggt under 2017 positionerar oss väl för en lönsam tillväxt samtidigt som de globala marknaderna förbättras. Dagens förslag att öka utdelningen för nionde året i följd visar på vårt självförtroende inför framtiden.”

Ytterligare information

Pressmeddelandet samt en bildpresentation med ABB-koncernens resultat för fjärde kvartalet 2017 finns att tillgå på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations.  

ABB håller en presskonferens för journalister idag kl. 10:00. Eventet kommer att vara tillgängligt via webbsändning på http://new.abb.com/media/annual-press-conference-2018.  

ABB håller en telefonkonferens och webbsändning för analytiker och investerare idag kl. 14:00.   För att delta, ring 08 505 100 31.   Deltagare ombedes ringa 10 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns tillgänglig som podcast en timme efter konferensens slut och kan laddas ned från vår webbplats. www.abb.com/investorrelations    

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare. www.abb.com.     

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet, inklusive dem i avsnitten Utsikter på kort sikt, Utdelning och Strategin Next Level – steg 3 samt Utsikter på kort och lång sikt. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i de regioner och industrier som utgör viktiga marknader för ABB Ltd. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förväntar, ”bedömer”, ”räknar med”, ”mål”, ”planer”, ”troligen”, ”avser” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något eller alla av våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och globala politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 8 februari 2018, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.  

8 februari 2018
Ulrich Spiesshofer, koncernchef

Share this article

Facebook LinkedIn Twitter