ABB utvecklar lösningar för smarta städer för Västerås stad

ABB Ability™, digital teknik och kunskap ska hjälpa Västerås stad att öka sin hållbarhet, resiliens och effektivitet

ABB har fått ett kontrakt med det kommunala bolaget Mälarenergi för att utveckla lösningar för smarta städer som ska göra Västerås stad mer attraktivt som samhälle för medborgare och industri.

Västerås stad. Foto: Lennart Hyse.
Västerås stad. Foto: Lennart Hyse.

Mälarenergi levererar ett brett utbud av viktiga tjänster till 150 000 invånare och företag i Västerås. Bolaget driver vattenkraftverk, det lokala elnätet, avfallseldat kraftvärmeverk, nät för fjärrvärme och fjärrkyla, vatten- och avloppsreningsverk samt ett vattenlednings- och ett fiberoptiskt nät.

Under 2017 bildade Mälarenergi och ABB ett team för att utveckla digitala lösningar som ska minimera miljöpåverkan och skapa nya digitala tjänster inom Mälarenergis verksamheter och för Västerås stad och dess invånare. Ett huvudmål för denna digitala investering är att integrera kontrollrummen för de många olika automationssystemen som överser de olika verksamheterna, så att en enhetlig driftsmiljö skapas.

”Det finns enorma kostnads- och miljöfördelar med att använda ABB:s digitala tekniker för att minska vårt driftsutrymme”, säger Niklas Gunnar, VD på Mälarenergi. ”Detta frigör ekonomiska resurser som just nu används ineffektivt för att driva många olika anläggningar, så att de istället kan investeras i områden som blir till verklig nytta för våra kunder.”

Lösningen drar nytta av ABB Ability™ Collaborative Operation centers för att integrera ABB:s ledande lösningar och tjänster med Mälarenergis verksamheter och deras specialistkompetenser. Collaborative Operations kombinerar båda parternas djupgående kunskaper om kontroll och styrning för att göra mer användbar information tillgänglig snabbare, så att Mälarenergi och ABB kan få mer information, göra mer och göra bättre, tillsammans. Den här metoden förvandlar Mälarenergi från ett traditionellt kraft- och infrastrukturbolag till leverantör av integrerade ”infratjänster” med omtanke om slutanvändarens upplevelse.

Om det till exempel tillämpas på fjärrvärmenätet, som betjänar 98 procent av stadens hus, optimerar Collaborative Operations driftsprestanda och minskar energiförbrukningen. Dataanalys gör det enklare för operatörer att identifiera, kategorisera och prioritera potentiella problem med resurser, processer och riskområden, så att de kan höja effektiviteten och sänka kostnaderna.

ABB Ability Collaborative Operations ingår i ABB:s samlade digitala erbjudande ABB Ability™. Det tillhandahåller prestandaanalyser, distansövervakning och förebyggande analystekniker som garanterar säkerheten, förbättrar effektiviteten och höjer produktiviteten i många industrier världen över. Collaborative Operations center knyter samman personal i företagsomspännande produktionsanläggningar och huvudkontor med ABB:s domän- och teknikexperter, vilket kraftigt minskar tiden för att lösa uppkomna driftsstörningar.

ABB Ability är ABB:s enhetliga, branschöverskridande produktportfölj av digitala lösningar och funktioner som sträcker sig från enheter till lokala, hybrid eller molndistribuerade lösningar genom att integrera säker datakommunikation till och från produkter, system, lösningar och tjänster för att ge information att agera på. ABB Ability-plattformen använder Microsoft Azure som leverantör av de integrerade anslutningsmöjligheterna, så att användarna kan få tillgång till infrastruktur som drar nytta av Microsofts ansenliga investering i teknik och säkerhet.

”Tillsammans erbjuder ABB och Microsoft digital teknik och funktionalitet som gör det möjligt att optimera drift och infrastruktur i företag på ett sätt som inte varit möjligt tidigare”, säger Çağlayan Arkan, General Manager Manufacturing Industry på Microsoft. ”ABB Ability Collaborative Operations är ett åskådligt exempel på en digital lösning som drar nytta av intelligent molnteknik som ger såväl städer som industrikunder möjlighet att bli smartare, genom att skapa nya insikter och möjliggöra bättre beslutsfattande.”

”Vi är stolta över att få samarbeta med Mälarenergi i deras digitala omvandling för att skapa påtagliga fördelar för Västerås invånare och företag”, säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige. ”Med vår erfarenhet och kunskap inom digitalisering och lösningar för smarta städer kan vi tillsammans se till att Västerås stad blir ledande inom hållbarhet och resiliens.”

Johan Söderström, vd för ABB Sverige. Foto: Jonas Bilberg.
Johan Söderström, vd för ABB Sverige. Foto: Jonas Bilberg.

ABB är ledande leverantör av integrerade kraft- och automatiseringslösningar med oöverträffad erfarenhet av att samarbeta med energi- och vattenbranscherna, och levererar förbättrad drift och hållbarhet. Vi levererar integrerade och säkra digitala system, tjänster och lösningar för att automatisera och optimera prestanda för konventionella och förnybara kraft- och vattenverk.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare. www.abb.com.     

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp