NITI Aayog och ABB Indien samarbetar för att göra Indien redo för AI

ABB och NITI Aayog gör viktiga delar av ekonomin i Indien redo för en digitaliserad framtid och förverkligar potentialen i AI, big data och uppkoppling

National Institution for Transforming India (NITI Aayog), den indiska regeringens tankesmedja och ABB Indien har undertecknat en avsiktsförklaring om att stötta den indiska regeringen i att förverkliga den ambitiösa visionen ”Make in India” genom avancerade tillverkningstekniker som införlivar den senaste utvecklingen inom robotteknik och artificiell intelligens.

NITI Aayog ska arbeta tillsammans med ABB för att förbereda viktiga delar av ekonomin, som energi- och vattenförsörjningssektorn, livsmedelsindustrin och den tunga industrin samt transport (järnväg och tunnelbana) och infrastruktur inför digitalisering, Internet of Things (IoT) och Artificiell intelligens (AI). Projektet omfattar också det snabbt växande segmentet e-mobilitet. NITI Aayog och ABB kommer att arbeta tillsammans med olika ministerier, samla in feedback på områden som är viktiga för dem och diskutera lösningar med industriell automatisering och digitaliseringsteknologier.

Anna Roy på NITI Aayog och Sanjeev Sharma, vd för ABB i Indien, har undertecknat en avsiktsförkla-ring om att stötta den indiska regeringen i att förverkliga den ambitiösa visionen ”Make in India” genom avancerade tillverkningstekniker, bland annat digitalisering och AI, i New Delhi. Amitabh Kant, CEO på NITI Aayog och Ulrich Spiesshofer, koncernchef på ABB, deltog.
Anna Roy på NITI Aayog och Sanjeev Sharma, vd för ABB i Indien, har undertecknat en avsiktsförkla-ring om att stötta den indiska regeringen i att förverkliga den ambitiösa visionen ”Make in India” genom avancerade tillverkningstekniker, bland annat digitalisering och AI, i New Delhi. Amitabh Kant, CEO på NITI Aayog och Ulrich Spiesshofer, koncernchef på ABB, deltog.

”Vi ser fram emot att lära oss mer om praktiska tillämpningar av framtida teknologier som AI och IoT, i synnerhet när det gäller att effektivisera styrning och ekonomiska system. Samarbetet, som innefattar en områdesöverskridande förståelse av digitalisering vid ABB:s center i världsklass, kommer att få en avgörande betydelse för att driva viktiga sektorer framåt i Indien. Samarbetet är tänkt att leda till konkreta insikter och fokuserade planer som ska hjälpa Indien att bli ett centrum för avancerad tillverkning”, säger Amitabh Kant, CEO på NITI Aayog.

Tack vare avsiktsförklaringen kommer NITI Aayog att göra det möjligt för beslutsfattare och regeringstjänstemän att delta i workshops och utbildningsprogram som anordnas av ABB Indien. Sådana program kommer att ledas av ämnesexperter och syftar till att göra beslutsfattare och regeringstjänstemän mottagliga för relevanta AI-möjligheter och utforska olika sätt de kan användas på för att revolutionera produktiviteten inom tillverkning.

”Vi ser fram emot att samarbeta med NITI Aayog och utveckla olika sätt för viktiga områden i Indiens ekonomi att dra nytta av och implementera de senaste teknikerna inom digitalisering, artificiell intelligens, robotteknik och industriell automatisering. Vi ser fram emot att arbeta med viktiga intressenter i den indiska regeringen och stötta viktiga projekt från premiärminister Modi, som ’Make in India’”, säger Ulrich Spiesshofer, koncernchef på ABB. ”ABB:s mer än hundraåriga närvaro i Indien och vårt ledarskap inom banbrytande teknik inom industriell digitalisering gör oss väl positionerade att stötta Indien i landets ambitioner för nästa fas av omvandlingen.”

Den första workshoppen för högre regeringstjänstemän anordnas i juni 2018 på ABB Ability Innovation Center i Bengaluru. Med tanke på betydelsen av den indiska livsmedelssektorn kommer workshoppen att fokusera på digitaliserings- och automatiseringstekniker för denna sektor. Högre tjänstemän från nationella och regionala myndigheter liksom självstyrande organ kommer att utses att delta i denna workshop. Liknande workshops kommer att anordnas för andra sektorer som energi, stadsutveckling och transport framöver.

NITI Aayog och alla intressenter kommer att få praktisk erfarenhet av ABB Ability™, företagets omfattande portfölj av digitala lösningar som levererar mervärde till energisektorn, industrier och transport och infrastruktur. ABB Ability™ integrerar ABB:s alla tjänster och domänexpertis för att omvandla data till analytiska insikter och direkta åtgärder för att driva konkurrenskraften framåt för Indien och andra globala kunder.

Workshops och utbildningsprogram kommer att hållas på ABB Ability Innovation Center (ABB AIC). Detta är företagets största forsknings- och utvecklingscenter i världen och ligger i Bengaluru. Här utvecklar man tekniker inom områden som AI, cybersäkerhet, automation, dataanalyser, Augmented Reality (förstärkt verklighet) och Virtual Reality (virtuell verklighet) samt industriell programvara. ABB AIC samarbetar också med framstående akademiska institutioner för att sammanföra expertis och kanalisera synergieffekter i samhällets intresse.

Workshops kommer även att hållas vid ABB Power Technology Experience Center (ABB PowerTEC) i Vadodara, Indiens ledande utbildningsinstitut för teknik och kunskap som fokuserar på energiteknik, automatisering av elnät samt digitalisering. Båda anläggningarna integrerar branschens främsta tekniker med ett djupt tekniskt kunnande.

Baserat på interaktionerna med ABB Indien kommer NITI Aayog också att ge rekommendationer till ministerierna om riktlinjer och policyer avseende utveckling och anpassning av AI-teknik i sektorer som energi- och vattenförsörjningssektorn, tillverkning, e-mobilitet och infrastruktur med utgångspunkt från industriell automatisering och digitalisering.

Om NITI Aayog National Institution for Transforming India, även kallat NITI Aayog, bildades efter en resolution från regeringen den 1 januari 2015. NITI Aayog är den främsta tankesmedjan för Indiens regering och ger input både vad gäller inriktning och policyer. Förutom att utforma strategiska och långsiktiga policyer och program åt Indiens regering ger NITI Aayog också relevanta tekniska råd till nationella och regionala myndigheter. NITI Aayog håller på, som en del av ett större mandat att främja vetenskap och ta fram en nationell AI-policy, att etablera ett antal olika samarbeten med industripionjärer för att gynna inhemsk avancerad tillverkning, bygga upp kapacitet inom toppmoderna tekniker och marknadsföra projektet ’Make in India’ från Indiens regering.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare. www.abb.com.

Share this article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp