ABB leverer miljøvennlig teknologi til smarte kraftnett i Stavanger

Lyse Elnett gjør regionens aldrende elektrisitetsnett smartere og grønnere.

Nettselskapet er i gang med landets største pilotprosjekt for smarte elektrisitetsnett, ofte kalt smartgrid. Piloten finner sted i Stavanger og inkluderer automatisering av 25 nettstasjoner i distribusjonsnettet.

Lyse satser på smartere og grønnere kraftnett i Stavanger-området (Foto: Lyse).
Lyse satser på smartere og grønnere kraftnett i Stavanger-området (Foto: Lyse).
center

Miljøvennlig AirPlus-teknologi

ABB leverer blant annet mellomspennings bryteranlegg, lavspennings sikringsutstyr og nettkontroll.

Det smarte elektrisitetsnettet er ikke bare en milepæl for kraftbransjen, det er banebrytende også på miljøområdet. Lyse Elnett har installert miljøvennlige, gassisolerte bryteranlegg (GIS) basert på ABBs innovative AirPlus-teknologi. AirPlus er en klimavennlig gassblanding for gassisolerte bryteranlegg, og et alternativ til SF6 (svovelhexafluorid), en drivhusgass med stort skadepotensial.

Må takle veksten i el-bilmarkedet

I Stavanger møter Lyse Elnett utfordringer med å modernisere det aldrende kraftnettet og gjøre det smartere, slik at det kan møte behovet for fremtidig vekst. Etter 40 år i tjeneste begynner utstyret i det eksisterende distribusjonsnettet å bli utdatert. På toppen av dette kommer en økning i bruken av ny fornybar energi og at stadig flere elbiler kobles til strømnettet.

For å sikre en stabil og effektiv utnyttelse av elektrisitetsnettet har ABB installert det kompakte bryteranlegget SafePlus GIS, blant annet basert på AirPlus-teknologi, i de eksisterende nettstasjonene. SafePlus gjør det mulig å overvåke og fjernstyre stasjonene fra et kontrollsenter, noe som bidrar til en betydelig reduksjon i tiden det tar å rette feil i strømnettet. Ved hjelp av sensorteknologi kan det foretas nøyaktige målinger av små tap, samtidig som behandlingen av innsamlet data blir enklere.

Tilfredsstiller strenge miljøkrav

AirPlus er markedets første grønne alternativ for gass til bryteranlegg i distribusjonsnettet, og en del av ABBs pågående strategi for utvikling av miljøeffektive teknologier. Det AirPlus-baserte bryteranlegget ABB har installert hos Lyse Elnett tilbyr samme driftssikkerhet som tradisjonelle bryteranlegg, men med en isolasjonsgass med et globalt oppvarmings-potensial (GWP)* på under én.

– Ved utviklingen av morgendagens infrastruktur er det tvingende nødvendig med bærekraftige løsninger som tar hensyn til miljøet. Vi ønsker å være en pilotbruker for ABBs klimavennlige gassisolerte bryteranlegg for å skaffe oss førstehåndskunnskap om denne nye teknologien, sier Siri Torgersen Ravndal, avdelingsleder for Smart grid i Lyse Elnett.

– For oss var det også viktig å beholde funksjonaliteten fra konvensjonelt bryterutstyr, slik at vi slapp å endre våre operative prosesser, sier hun.

Besøk ABB på CIGRE i Paris 26. til 31. august for å lære mer om AirPlus-teknologien og hva ABB kan tilby av miljøeffektive brytere.

*GWP: Et mål for hvor mye varme en drivhusgass fanger i atmosfæren. GPW viser hvor mye varme en gass fanger sammenlignet med varmefangsten i tilsvarende mengde CO2-gass.

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp