Bornholm først med CO2-gasfyldte koblingsanlæg

Bornholm først med CO2-gasfyldte koblingsanlæg

Som led i øen Bornholms grønne strategi har Bornholms El-Net valgt CO2-gasfyldte koblingsanlæg fra ABB som alternativ til SF6-gasfyldte anlæg.

I snart 40 år har mange transformerstationer haft koblingsanlæg, der er indkapslet med SF6- gas af hensyn til sikkerhed og pålidelighed. SF6 – eller svovlhexafluorid – er dog en meget potent drivhusgas, så energiselskaber og myndigheder har stort fokus på at undgå udslip. 

Sidste år strammede EU kravene yderligere, så det nu kræver autorisation med forudgående kursusforløb at håndtere SF6-gas. Det gælder eksempelvis aftapning og genopfyldning ved for lavt gastryk. 

CO2 erstatter SF6 ABB har lanceret markedets første koblingsanlæg til transformere op til 72,5 kV, hvor CO2 – tilsat en smule O2 – erstatter SF6. Det første CO2-gasfyldte koblingsanlæg i Danmark blev i april taget i brug af Bornholms El-Net på selskabets 60/10 kV-station i Åkirkeby. 

Ingeniør Torben Vesth Hansen fra Bornholms El- Net forklarer:

"Hele Bornholm arbejder aktivt på at realisere målsætningen om, at vores ø i 2025 er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi. Derfor har vi som forsyningsvirksomhed gennem flere år holdt nøje øje med udviklingen af mere miljøvenlige koblingsanlæg".

"Hertil kommer, at miljøafgifterne stiger, og kravene til håndtering af SF6-gas – forståeligt nok – bliver strengere og mere besværlige. Så for os var det oplagt og med ekstra stor interesse, at vi gik i dialog med ABB om mulighederne for at udfase vores aldrende LK-afbrydere og erstatte dem med de nye CO2-gasfyldte LTA-koblingsanlæg fra ABB. Det var samtidigt vigtigt for os, at vi handlede med en leverandør med dansk base og medarbejdere", fortæller Torben Vesth Hansen.

Nye teknologier 
Hos ABB i Danmark har Erik Erk, produktspecialist inden for HV-produkter, stået for projekteringen i samarbejde med Bornholms El-Net:

"Forløbet har været lidt længere end normalt, da anlægget omfatter nye teknologier, nye komponenter og nye procedurer, der skulle forberedes og indarbejdes. Vi er nået sikkert i mål, og anlægget er sat i drift og fungerer lige efter bogen. En af de synlige ændringer er, at de karakteristiske tallerkenformede porcelænsisolatorer er erstattet af isolatorer fremstillet af komposit. De udgør en langt mindre risiko for personfare end de traditionelle isolatorer, hvor en pludselig trykforøgelse i bryderkammeret kan medføre sprængning. De nye kompositisolatorer revner blot, og herved sker afgasningen på en langt mere kontrolleret og udramatisk facon", siger Erik Erk. 

Til sammenligning er SF6 som drivhusgas ca. 23.000 gange kraftigere end CO2

Løbende udskiftning 
Transformerstationen i Åkirkeby er den første, hvor Bornholms El-Net har udskiftet de gamle brydere. I løbet af nogle måneder vil yderligere fire stationer få monteret nye CO2-gasfyldte koblingsanlæg fra ABB. 

"Efter at have kabellagt vores 10 kV-net er vi nu i gang med at renovere og opdatere vores 60 kV-anlæg. Det er en løbende proces, hvor vi blandt andet investerer i nye koblingsanlæg. Med stationen i Åkirkeby og de næste fire lige om hjørnet ".

Share this article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp