Η ABB δημοσιεύει την πρώτη της Ενοποιημένη Έκθεση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Η ABB δημοσιεύει την πρώτη της Ενοποιημένη Έκθεση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

  • Η έκθεση αναφέρεται στις επιδόσεις της ΑΒΒ, στον τομέα των οικονομικών, της αειφορίας, της εταιρικής διακυβέρνησης κ.α.
  • •Παρουσιάζονται οι νέοι μεσοπρόθεσμοι στόχοι για μειωμένες εκπομπές ρύπων στις δραστηριότητες της εταιρείας και των προμηθευτών της.
  • •Η ABB έχει καταφέρει να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) κατά 65% από το 2019.

Η ABB δημοσίευσε την πρώτη Ενοποιημένη Έκθεση (ABB Integrated Report 2022), η οποία υπογραμμίζει την πρόοδο σε σχέση με τη στρατηγική της και καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία δημιουργεί βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αξίες ολιστικά για τους μετόχους της. Ως η κύρια έκθεση της ABB σε επίπεδο Ομίλου, απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων και ενσωματώνει τις πιο σημαντικές πληροφορίες για την εταιρεία και τη στρατηγική της, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, την εταιρική διακυβέρνηση, την αειφορία, καθώς και τις χρηματοοικονομικές της επιδόσεις. Εκτός από την Ενοποιημένη Έκθεση, το ετήσιο σύνολο των reports 2022 της ABB περιλαμβάνει την Οικονομική Έκθεση, την Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Έκθεση Αποζημιώσεων, την Έκθεση Αειφορίας, όπως και το Έντυπο 20-F που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσω την πρώτη Ενοποιημένη Έκθεση της ABB, η οποία εξηγεί πώς ο σκοπός που υπηρετούμε, μάς δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουμε την απόδοση και να δημιουργήσουμε αξία για τους μετόχους μας. Η έκθεση δείχνει πώς τα διάφορα τμήματα της εταιρείας μας σε παγκόσμιο επίπεδο συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να προσφέρουν βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα, συμβάλλοντας παράλληλα σε μια πιο αειφόρα κοινωνία», δήλωσε ο Peter Voser, Πρόεδρος της ABB. «Παρέχει επίσης μια επισκόπηση του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούμαστε, καθώς και πως σκοπεύουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Φυσικά, η έκθεση καλύπτει και τις επιδόσεις μας τον περασμένο χρόνο. Αυτά τα επιτεύγματα είναι που με κάνουν πολύ περήφανο και σίγουρο για την ικανότητα της ομάδας μας να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει στον τομέα των οικονομικών και της αειφορίας τα επόμενα χρόνια».

Νέοι μεσοπρόθεσμοι στόχοι αειφορίας για το 2025 με σκοπό τη βελτίωση της εταιρικής υπευθυνότητας (accountability)

Από την έναρξη της στρατηγικής αειφορίας του 2030 -τον Νοέμβριο του 2020- η ABB σημειώνει συνεχή πρόοδο αναφορικά με τους στόχους της, προκειμένου να συμβάλλει στη δημιουργία μιας κοινωνίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, τη διατήρηση των πόρων, την προώθηση της κοινωνικής προόδου και τη δημιουργία κουλτούρας ακεραιότητας και διαφάνειας κατά μήκος της εκτεταμένης αλυσίδας αξιών.

«Έχοντας διανύσει ένα έτος κρίσεων και οπισθοδρομήσεων στην κοινωνία, είναι σαφές ότι ο σκοπός της ABB –να δημιουργήσει ένα πιο αειφόρο και αποδοτικό από πλευράς πόρων μέλλον, χάρη στην ηγετική της θέση στην τεχνολογία, την ηλεκτροκίνηση και τον αυτοματισμό – είναι πιο επίκαιρος από ποτέ, ειδικά όσον αφορά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», τόνισε ο Björn Rosengren, CEO της ABB.

Για την αύξηση της εταιρικής υπευθυνότητας, η ABB δημοσίευσε τους νέους μεσοπρόθεσμους στόχους για το 2025, που περιλαμβάνουν:

  • Μείωση των εκπομπών CO2 της εταιρείας τουλάχιστον κατά 70%
  • Συνεργασία με βασικούς προμηθευτές1tier-1 για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20%

Σταθερή πρόοδος προς τους στόχους αειφορίας του 2030

Το 2022, η ABB μείωσε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG) στις δικές της δραστηριότητες κατά 42%, ενώ από το 2019 έχει πετύχει συνολική μείωση των εκπομπών κατά περίπου 65%. Επιπλέον, η εταιρεία βοήθησε τους πελάτες της να ελαττώσουν τις GHG, μέσω των κορυφαίων τεχνολογιών ηλεκτροκίνησης και αυτοματισμού που διαθέτει.

Η ABB συνέχισε επίσης να προχωρά στους άλλους τρεις πυλώνες της στρατηγικής της. Το 2022, ενίσχυσε την προσέγγιση της κυκλικότητας (circularity) καθορίζοντας σαφείς βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI) για κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος, από το σχεδιασμό μέχρι την τελική του απόσυρση. Μια σημαντική πρωτοβουλία ήταν η δημιουργία του brand EcoSolutions™, που παρέχει πλήρη διαφάνεια σχετικά με την κυκλική αξία και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο ενός προϊόντος, επαληθευμένη από την πλευρά τρίτων μερών.

Όσον αφορά στην κοινωνική πρόοδο, η ABB βελτίωσε την ασφάλεια στο χώρο εργασίας με μείωση από έτος σε έτος 29% στο ποσοστό απώλειας χρόνου εργασίας λόγω τραυματισμών (LTIFR). Η εταιρεία ενίσχυσε επίσης την παρουσία των γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις με την ετήσια αύξηση τους να κυμαίνεται από 16,3% έως 17,8% , ενώ παράλληλα υποστήριξε τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω επισταμένης έρευνας. Ακόμα, η ABB σημείωσε σημαντική πρόοδο σε σχέση με το στόχο της για το 2030 να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη risk-based προσέγγιση για να διασφαλίσει ένα σταθερά υψηλό επίπεδο ακεραιότητας σε ολόκληρο τον οργανισμό μας.

Τήρηση διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων και πλαισίων

Η Ενοποιημένη Έκθεση της ABB βασίζεται σε στοιχεία του Διεθνούς Ολοκληρωμένου Πλαισίου Αναφοράς, ενώ οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με τα GAAP των ΗΠΑ. Οι πληροφορίες αειφορίας παρέχονται σύμφωνα με τα Πρότυπα GRI και καλύπτουν επίσης τα Πρότυπα SASB, τις συστάσεις TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), την ταξινόμηση της ΕΕ και τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.

Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ το σύνολο των ετήσιων reports, που περιλαμβάνουν την Ενοποιημένη Έκθεση 2022 και την Έκθεση Αειφορίας.

1Προμηθευτές που καλύπτουν το 70% των ετήσιων δαπανών της ABB για προμήθειες

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex). Η ΑΒΒ είναι τεχνολογικός ηγέτης στον τομέα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του βιομηχανικού αυτοματισμού, καθιστώντας δυνατό ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικότερο από πλευράς πόρων μέλλον. Οι λύσεις της εταιρείας συνδέουν την τεχνογνωσία της επιστήμης της μηχανικής με τα λογισμικά για τη βελτιστοποίηση του τρόπου με τον οποίο κατασκευάζουμε, μετακινούμαστε, τροφοδοτούμε και λειτουργούμε. Βασιζόμενοι σε περισσότερα από 130 χρόνια αριστείας, οι περίπου 105.000 εργαζόμενοι της ΑΒΒ δεσμεύονται να προωθήσουν καινοτομίες που επιταχύνουν τον βιομηχανικό μετασχηματισμό. www.abb.gr

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμα αρχεία

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp