H ABB δημοσιεύει την Ενοποιημένη Έκθεση 2023

H ABB δημοσιεύει την Ενοποιημένη Έκθεση 2023

  •  Η Έκθεση καλύπτει τη στρατηγική της ABB για το 2023 και τις επιδόσεις της σε επίπεδο επιχειρηματικό, διακυβέρνησης, χρηματοοικονομικών και βιωσιμότητας
  • Η εταιρεία πέτυχε μείωση 76% των εκπομπών GHG σύμφωνα με τους στόχους των Πεδίων Εφαρμογής 1 και 2 από το 2019
  • Επιπλέον, η ΑΒΒ κατάφερε την αποφυγή εκπομπής 74 μεγατόνων CO2e καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των προϊόντων της το 2023

H ABB δημοσίευσε την Ενοποιημένη Έκθεσή της, η οποία αποτελεί το βασικό report της εταιρείας σε επίπεδο Ομίλου. Η έκθεση ενσωματώνει τις πιο σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, την εταιρική διακυβέρνηση, τις οικονομικές επιδόσεις και τις ενέργειες σε επίπεδο βιωσιμότητας. Πέρα από την Ενοποιημένη Έκθεση, το Σύνολο Ετήσιων Αναφορών 2023 της ΑΒΒ, που δημοσιεύθηκε σήμερα, περιλαμβάνει την Οικονομική Έκθεση, την Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Έκθεση Αποζημίωσης, την Έκθεση Βιωσιμότητας, καθώς και το έντυπο 20-F που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών..

«Συνδυάζοντας την ηγετική μας θέση στην τεχνολογία, την ηλεκτροκίνηση και τον αυτοματισμό, με το αποκεντρωμένο μοντέλο λειτουργίας ABB Way, δημιουργούμε ολιστική αξία για τους εμπλεκόμενους φορείς μας, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα για ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικό από πλευράς πόρων μέλλον. Το 2023 εκμεταλλευτήκαμε το θετικό κλίμα της αγοράς και τους ισχυρούς παράγοντες ζήτησης, με τα οικονομικά και αειφόρα επιτεύγματά μας να δείχνουν ότι βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε ο Peter Voser, Πρόεδρος της ΑΒΒ.

Το μοντέλο δημιουργίας αξίας της ABB παρέχει μία ολοκληρωμένη περίληψη της ολιστικής αξίας που δημιουργεί η εταιρεία για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε όλη την αλυσίδα αξίας της, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, εργαζομένων, επενδυτών και προμηθευτών. Περιγράφει τις εισροές που χρειάζεται η ΑΒΒ για να δημιουργήσει αξία και δείχνει τον τρόπο που ο Όμιλος μετατρέπει αυτές τις εισροές σε εκροές και αποτελέσματα μέσω του αποκεντρωμένου μοντέλου λειτουργίας του.

«Το 2023 ήταν έτος ρεκόρ για την ABB. Πέτυχαμε ισχυρές επιδόσεις, και ως ηγέτης τεχνολογίας στους τομείς του ηλεκτρισμού και του αυτοματισμού, η ABB συνέχισε να διαδραματίζει βασικό ρόλο στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης για ένα καθαρό μέλλον με μηδενικές εκπομπές αερίων. Οι λύσεις μας βοήθησαν στη βελτιστοποίηση, τη μετάβαση στον ηλεκτρισμό και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα από τις βιομηχανίες, τα κτίρια, την ηλεκτρική ενέργεια και τις μεταφορές – τομείς που είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνοι για τις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα που σχετίζονται με την ενέργεια. Έτσι, κάναμε πιο βιώσιμους τους τρόπους με τους οποίους κινούμαστε, παράγουμε, εργαζόμαστε και ζούμε, ενώ συνεχίσαμε να σημειώνουμε καλή πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας. Είμαι υπερήφανος για την ομάδα της ABB, που προσέφερε τόσο καλά αποτελέσματα και δημιούργησε αξία για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς μας», σχολίασε ο Björn Rosengren, CEO της ΑΒΒ.

Ικανοποιητική πρόοδος προς τους στόχους βιωσιμότητας

Ως μέρος των προσπαθειών της ABB να δημιουργήσει μία κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η εταιρεία υπέβαλε για επικύρωση ανανεωμένους στόχους μείωσης εκπομπών CO2e, που είναι ευθυγραμμισμένοι με το Πρότυπο Net-Zero της πρωτοβουλίας Science-Based Targets initiative (SBTi). Αυτοί οι στόχοι της ΑΒΒ περιλαμβάνουν τα Πεδία Εφαρμογής 1 και 2, τα οποία αποσκοπούν στη μείωση εκπομπών αερίων κατά 80% μέχρι το 2030 και 100% μέχρι το 2050 - σε σύγκριση με το έτος αναφοράς 2019 - καθώς και το Πεδίο Εφαρμογής 3, το οποίο καλύπτει την υπόλοιπη αλυσίδα αξίας, έχοντας ως στόχο τη μείωση εκπομπών αερίων κατά 25% έως το 2030 και 90% μέχρι το 2050 σε σύγκριση με το έτος αναφοράς 2022.

Το 2023 η ABB πέτυχε μείωση εκπομπών αερίων κατά 76% στα Πεδία Εφαρμογής 1 και 2 σε σύγκριση με το 2019, ενώ το Πεδίο Εφαρμογής 3 παρέμεινε σταθερό σε σχέση με το 2022 και με βάση τη μετρούμενη απώλεια ενέργειας (αντιπροσωπευτικό σενάριο). Κατά τον υπολογισμό με βάση την εισροή ενέργειας (αυστηρό σενάριο), η εταιρεία αναφέρει αύξηση των εκπομπών 11% στο Πεδίο Εφαρμογής 3 σε σχέση με το 2022.

Η εταιρεία μείωσε επίσης την κατανάλωση ενέργειας κατά 21% σε σχέση με το 2019. Στο τέλος του 2023, το 64% της κατανάλωσης ενέργειας της ABB και το 94% της ηλεκτρικής της ενέργειας προέρχονταν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τα προϊόντα της ABB που πωλήθηκαν το 2023 στους πελάτες της, θα οδηγήσουν στην αποφυγή 74 μεγατόνων εκπομπών αερίων κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτό συμβάλλει στη φιλοδοξία της εταιρείας να υποστηρίξει τους πελάτες στην αποφυγή 600 μεγατόνων εκπομπών GHG από το 2022 μέχρι το 2030, με βάση όλα τα προϊόντα που η εταιρεία αναμένει να πουλήσει κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ως μέρος του πυλώνα διατήρησης των πόρων της Sustainability Agenda, η ABB μείωσε περαιτέρω την ποσότητα των απορριμμάτων που στέλνει στους χώρους υγειονομικής ταφής στο 6,3% το 2023, μείωση 40% από το 2019, την ώρα που ανακυκλώνει 86% των απορριμμάτων της. Μέχρι το τέλος του 2023 η ABB είχε επίσης αξιολογήσει το 31% του χαρτοφυλακίου προϊόντων της ως μέρος του στόχου της να καλύψει τουλάχιστον 80% του χαρτοφυλακίου προϊόντων και λύσεών της με την Προσέγγιση Κυκλικότητας έως το 2030.

Τέλος, σύμφωνα με τον στόχο της για την προώθηση της κοινωνικής προόδου, το 2023 η ABB μείωσε το ποσοστό του παραγωγικού χρόνου που χάνεται λόγω τραυματισμών (LTIFR) κατά 9%, σε επίπεδα που βρίσκονται στην κορυφή της βιομηχανίας. Παράλληλα, αύξησε το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στο 21% από το 17,8%, που ήταν το 2022. Η εταιρεία επέκτεινε επίσης το πρόγραμμά της για τη δέσμευση της κοινότητας, περιλαμβάνοντας την εκπαίδευση, την παροχή βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και καταστροφών, την ενδυνάμωση της κοινότητας και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ υποστήριξε περισσότερα από 500 κοινοτικά έργα και φιλανθρωπικές οργανώσεις το 2023.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να κατεβάσετε το πλήρες σύνολο των ετήσιων αναφορών της ABB, συμπεριλαμβανομένης της Ενοποιημένης Έκθεσης και της Έκθεσης Βιωσιμότητας, εδώ: go.abb/reports

ABB (ABBN: SIXSwissEx). Η ΑΒΒ είναι τεχνολογικός ηγέτης στον τομέα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του βιομηχανικού αυτοματισμού, καθιστώντας δυνατό ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικότερο από πλευράς πόρων μέλλον. Οι λύσεις της εταιρείας συνδέουν την τεχνογνωσία της επιστήμης της μηχανικής με τα λογισμικά για τη βελτιστοποίηση του τρόπου με τον οποίο κατασκευάζουμε, μετακινούμαστε, τροφοδοτούμε και λειτουργούμε. Βασιζόμενοι σε περισσότερα από 140 χρόνια αριστείας, οι περισσότεροι από 105.000 εργαζόμενοι της ΑΒΒ δεσμεύονται να προωθήσουν καινοτομίες που επιταχύνουν τον βιομηχανικό μετασχηματισμό. www.abb.gr

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμα αρχεία

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp