Πώς το πρότυπο ISO 50001 επηρεάζει τις αποφάσεις στον τομέα διαχείρισης ενέργειας

Το ISO 50001: 2018 είναι το διεθνές πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας, ενημερωμένο και προσαρμοσμένο για να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

center

Το πρότυπο παρέχει ένα στιβαρό πλαίσιο για οργανισμούς που επιδιώκουν κάποιο κέρδος στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Η προσέγγισή του έχει σχεδιαστεί για να παρέχει συνεχείς βελτιώσεις, ικανοποιώντας τους στόχους σε εξοικονόμηση πόρων και την περιβαλλοντική προστασία, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ενεργειακή ασφάλεια.

Μελετώντας την ανθεκτικότητά τους και τις στρατηγικές τους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής πολλοί οργανισμοί εξετάζουν εάν τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για την εφαρμογή του προτύπου διαχείρισης ενέργειας.

Τι κάνει λοιπόν το ISO 50001 τόσο συναρπαστικό;

Συνεχής βελτίωση χωρίς σταθερούς στόχους

Στη βάση του το ISO 50001 δεν θέτει στόχους - οι οργανισμοί πρέπει να θέσουν τους δικούς τους και στη συνέχεια να δημιουργήσουν ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξη αυτών. Ωστόσο, το πρότυπο έχει την απαίτηση «… να βελτιώσει το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας και την απορρέουσα ενεργειακή απόδοση» (4.2.1 c).

Για να ανταποκριθούν στο πρότυπο οι οργανισμοί πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξουν βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης, καθιστώντας πολύ πιο απτά τα οικονομικά οφέλη. Με την εξοικονόμηση πόρων να απαρτίζει ένα σημαντικό μέρος των στρατηγικών ανθεκτικότητας και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, το ISO 50001 γίνεται όλο και πιο σημαντικό για τα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων ως τρόπος μείωσης των λειτουργικών δαπανών, και επίτευξης των στόχων αειφορίας.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πίεση πολιτικής

Η πιστοποίηση ISO 50001 αφορά στην ορθή εφαρμογή του προτύπου. Σε μια εποχή που η βιωσιμότητα έχει καταστεί ένα σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης για τις εταιρείες σε πιο ανταγωνιστικές αγορές, το πρότυπο αναδεικνύει τη δέσμευσή του για αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας με ανεξάρτητη επαλήθευση έναντι ενός παγκοσμίως αναγνωρισμένου βιομηχανικού προτύπου.

Το ISO 50001 μπορεί επίσης να ανοίξει νέες οδούς. Ένας αυξανόμενος αριθμός οργανισμών αναζητά πιστοποίηση ως μέρος της διαδικασίας προμηθειών και διασφαλίζει επίσης ότι οι οργανισμοί πληρούν τις απαιτήσεις σε εθνικό επίπεδο για συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και την κείμενη νομοθεσία. Με τις κυβερνήσεις να επωμίζονται περισσότερο οικονομικό κίνδυνο, οι κυβερνώντες είναι πιθανό να περιμένουν από τους οργανισμούς να επενδύσουν και να επιδείξουν μεγαλύτερη ετοιμότητα για τις προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή.

Καλύτερα ενεργειακά δεδομένα, μία πιο ολοκληρωμένη λογική

Η εμπλοκή ενός ολόκληρου οργανισμού στη βιωσιμότητα - και την ανθεκτικότητα - απαιτεί μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω και μια πολιτισμική μετατόπιση με βάση την ψηφιακή εποχή. Οι σαφείς πληροφορίες και τα σχόλια σχετικά με τους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας και την πρόοδο οδηγούν σε πραγματικές αλλαγές στη συνολική συμπεριφορά.

Το ISO 50001 αναγνωρίζει ότι οι εμπορικοί και βιομηχανικοί χώροι χρησιμοποιούν και άλλες πηγές ενέργειας εκτός από την ηλεκτρική, όπως καύσιμα, ατμό, θερμότητα, πεπιεσμένο αέρα και άλλα μέσα από άλλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, όπως νερό και αέριο. Επίσης το πρότυπο προσδοκά ότι αυτές οι πηγές θα υποστηρίξουν τους συνολικούς στόχους απόδοσης του οργανισμού.

Η έκθεση της ABB Η νέα εποχή διαχείρισης ενέργειας εξηγεί ότι με το συντονισμό των διαφόρων πηγών, καθώς και με τη χρήση μέσων αποθήκευσης όπως μπαταρίες, TES (Thermal Energy Storage) και supercapacitors, οι επιχειρήσεις θα μπορούν δυνητικά να δημιουργήσουν τα δικά τους ανεξάρτητα μικρο-δίκτυα, τα οποία μπορούν να εξαλείψουν αιχμές ενεργειακών απαιτήσεων.

Ως ηγέτης στην ψηφιακή διαχείριση της ενέργειας, η ABB κατανοεί τη σημασία των ενεργειακών δεδομένων ως μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το ABB Ability™ Energy and Asset Manager μπορεί πλέον να παρέχει πληθώρα αναφορών που υποστηρίζουν τη διαδικασία ISO 50001, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών ανασκοπήσεων, δεικτών ενεργειακής απόδοσης (EPI) και βασικών γραμμών και σχεδίων για τη συλλογή ενεργειακών δεδομένων.

Το σύστημα (βασιζόμενο σε υπολογιστικό νέφος - cloud) αυτοματοποιεί επίσης την παρακολούθηση, τις μετρήσεις και την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων, παρέχοντας μια προσαρμοσμένη αναφορά ISO 50001 που υπογραμμίζει συγκεκριμένες παραμέτρους προς έλεγχο από τη διαχείριση των επιχειρήσεων. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό θα βρείτε εδώ. Οι καινοτομίες μας καθιστούν απλή την ενσωμάτωση ψηφιακών δυνατοτήτων στον εξοπλισμό ισχύος μίας επιχείρησης και στα συστήματα διαχείρισής της.

Υψηλότερο επίπεδο, αποδοτικότερες λύσεις

Η διαχείριση ενέργειας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της βιωσιμότητας με θεμελιώδη σημασία για την αποτελεσματική διαχείριση των δαπανών. Η θέρμανση, η ψύξη και ο φωτισμός των κτιρίων ανά τον κόσμο απορροφά περισσότερο από το 42% της παγκόσμιας ενέργειας και η ζήτηση προβλέπεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 40% τα επόμενα 25 χρόνια.

Οι διάφοροι οργανισμοί πρέπει τώρα να προχωρήσουν πέρα από την απλή μέτρηση και παρακολούθηση: απαιτούνται αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης ισχύος και ολοκληρωμένη προσέγγιση. Το ISO 50001 παρέχει ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Η ABB συνεχίζει να αναπτύσσει τεχνολογίες που υποστηρίζουν το μεταβαλλόμενο ενεργειακό οικοσύστημα και εργαλεία διαχείρισης ενέργειας για τα ηγετικά στελέχη και τους διαχειριστές για να ενσωματώσουν τα σωστά δεδομένα στη λήψη των αποφάσεών τους. Δουλεύοντας μαζί πετυχαίνουμε αλματώδη πρόοδο στη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Η έκθεσή μας, «Η νέα εποχή διαχείρισης ενέργειας», διερευνά αυτά τα θέματα εις βάθος. Για να συζητήσετε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τον οργανισμό σας στην εφαρμογή του ISO 50001, επικοινωνήστε μαζί μας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμα αρχεία

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp