Η ΑΒΒ συμβάλλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής εξασφαλίζοντας μείωση της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10%

Η ΑΒΒ συμβάλλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής εξασφαλίζοντας μείωση της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10%

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε σήμερα, η ABB αποκαλύπτει δυνατότητες για σημαντικές βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία και τις υποδομές που επιτυγχάνονται από εξοπλισμό υψηλής απόδοσης κινητήρων και ρυθμιστών στροφών. Η ABB καλεί τις κυβερνήσεις και τη βιομηχανία να επιταχύνουν την υιοθέτηση της τεχνολογίας συνεισφέροντας στη καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), η βιομηχανία αντιπροσωπεύει το 37% της παγκόσμιας χρήσης ενέργειας και περίπου το 30% της παγκόσμιας ενέργειας καταναλώνεται σε κτίρια.

Αν και ως επί το πλείστον δεν βρίσκονται σε δημόσια θέα, οι ηλεκτροκινητήρες - και οι ρυθμιστές στροφών που αναβαθμίζουν τη λειτουργία τους - είναι ενσωματωμένοι σε σχεδόν κάθε δομημένο περιβάλλον. Τροφοδοτούν ένα τεράστιο φάσμα εφαρμογών οι οποίες είναι θεμελιώδεις για τον σύγχρονο τρόπο ζωής μας, από βιομηχανικές αντλίες, ανεμιστήρες, ιμάντες μεταφοράς υλικών και συστήματα ηλεκτρικής πρόωσης μέσων μαζικής μεταφοράς, έως συμπιεστές για ηλεκτρικές συσκευές και συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού σε κτίρια.

Οι τεχνολογίες κινητήρων και ρυθμιστών στροφών έχουν σημειώσει εξαιρετικά γρήγορη πρόοδο την τελευταία δεκαετία, με τις σημερινές καινοτόμες μεθόδους σχεδίασης να προσφέρουν αξιοσημείωτη ενεργειακή απόδοση. Ωστόσο, ένας σημαντικός αριθμός βιομηχανικών ηλεκτροκίνητων μηχανολογικών συστημάτων που λειτουργούν σήμερα - στο σύνολο περίπου 300 εκατομμυρίων παγκοσμίως - είναι ανεπαρκή ή καταναλώνουν πολύ περισσότερη ισχύ από την απαιτούμενη, με αποτέλεσμα τη σημαντική σπατάλη ενέργειας.

Ρυθμιστές στροφών και κινητήρες σε εφαρμογές ψύξης. Η χρήση ενεργειακά αποδοτικών κινητήρων και η τεχνολογία των ρυθμιστών στροφών,  εξοικονομεί ενέργεια σε συστήματα ψύξης που βρίσκονται συνήθως στο κέντρο των εγκαταστάσεων των βιομηχανιών τροφίμων και ποτών.
Ρυθμιστές στροφών και κινητήρες σε εφαρμογές ψύξης. Η χρήση ενεργειακά αποδοτικών κινητήρων και η τεχνολογία των ρυθμιστών στροφών, εξοικονομεί ενέργεια σε συστήματα ψύξης που βρίσκονται συνήθως στο κέντρο των εγκαταστάσεων των βιομηχανιών τροφίμων και ποτών.

Ανεξάρτητη έρευνα εκτιμά ότι εάν τα συστήματα αυτά αντικατασταθούν με βελτιστοποιημένο εξοπλισμό υψηλής απόδοσης, θα μπορούσε να μειωθεί η παγκόσμια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 10%. Με τη σειρά του, αυτό θα αντιστοιχούσε σε περισσότερο από 40% μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων του 2040 για το κλίμα, όπως αυτό έχει καθοριστεί με τη Συμφωνία του Παρισιού.

«Η βιομηχανική ενεργειακή απόδοση, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πρόκληση, έχει τη μοναδική προοπτική καταπολέμησης της έκτακτης κλιματικής ανάγκης. Είναι ουσιαστικά η αόρατη κλιματική λύση στον κόσμο. », δήλωσε ο Morten Wierod, Πρόεδρος του Τομέα Συστημάτων Κίνησης (Motion) της ΑΒΒ. «Για την ABB, η βιωσιμότητα είναι ένα βασικό μέρος του Σκοπού της εταιρείας μας και της αξίας που δημιουργούμε για όλους τους ενδιαφερόμενους. Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος που μπορούμε να έχουμε στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου είναι μέσω των κορυφαίων τεχνολογιών μας, οι οποίες μειώνουν τη χρήση ενέργειας στη βιομηχανία, τα κτίρια και τις μεταφορές.

Έχουν ήδη ληφθεί σημαντικά μέτρα για την υποστήριξη της αξιοποίησης ηλεκτρικών οχημάτων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ABB πιστεύει ότι είναι καιρός να κάνουμε το ίδιο για μια βιομηχανική τεχνολογία που θα αποφέρει ακόμη μεγαλύτερα οφέλη για το περιβάλλον και την παγκόσμια οικονομία.

«Η σημασία της μετάβασης των βιομηχανιών και των υποδομών σε εξοπλισμό κινητήρων και ρυθμιστών στροφών υψηλής ενεργειακής απόδοσης, έχει ένα σημαντικό ρόλο για μια βιώσιμη κοινωνία και δεν πρέπει να παραλειφθεί. », συνέχισε ο Morten Wierod. «Με το 45% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας να χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία ηλεκτρικών κινητήρων σε κτίρια και βιομηχανικές εφαρμογές, οι επενδύσεις στην αναβάθμισή τους θα αποφέρουν μεγάλα οφέλη σε επίπεδο αποδοτικότητας».

Η ABB αξιολογεί τακτικά την καθαρή επίδραση των δικών της εγκατεστημένων κινητήρων και ρυθμιστών στροφών υψηλής απόδοσης στην παγκόσμια ενεργειακή απόδοση. Το 2020, εξασφάλισε εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας 198 TWh - περισσότερο από το ήμισυ της ετήσιας κατανάλωσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέχρι το 2023, εκτιμάται ότι οι κινητήρες και οι ρυθμιστές στροφών της ABB θα δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες παγκοσμίως να εξοικονομήσουν επιπλέον 78 TWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, σχεδόν όσο η ετήσια κατανάλωση του Βελγίου, της Φινλανδίας ή των Φιλιππίνων και περισσότερο από τη συνολική ετήσια κατανάλωση της Χιλής.

Κινητήρες σε εφαρμογές άντλησης. Εφαρμογές άντλησης σαν αυτές, είναι ευρέως διαδεδομένες σε όλες τις βιομηχανίες και τα κτίρια και αποτελούν πρωταρχικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας
Κινητήρες σε εφαρμογές άντλησης. Εφαρμογές άντλησης σαν αυτές, είναι ευρέως διαδεδομένες σε όλες τις βιομηχανίες και τα κτίρια και αποτελούν πρωταρχικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας

Οι κανονιστικές πολιτικές συγκαταλέγονται μεταξύ των κύριων παραγόντων βιομηχανικών επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση σε όλο τον κόσμο. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει τον κανονισμό για τον οικολογικό σχεδιασμό (Ecodesign Regulation ΕΕ 2019/1781) φέτος, ο οποίος ορίζει νέες αυστηρές απαιτήσεις για ένα διευρυμένο φάσμα ενεργειακά αποδοτικών κινητήρων, πολλές χώρες δεν έχουν ακόμη αναλάβει δράση.

Για να επωφεληθούν από τις τεράστιες ευκαιρίες που προσφέρουν οι ενεργειακά αποδοτικοί κινητήρες και ρυθμιστές στροφών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η ABB αναφέρει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν καθοριστικό ρόλο:

  • Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στο δημόσιο και οι κυβερνητικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να ενθαρρύνουν την ταχεία υιοθέτησή τους,
  • Οι επιχειρήσεις, οι πόλεις και οι χώρες πρέπει να γνωρίζουν τόσο την προοπτική περιορισμού του κόστους λειτουργίας όσο και τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα και να είναι πρόθυμες να πραγματοποιήσουν την επένδυση και
  • Οι επενδυτές πρέπει να ανακατανέμουν κεφάλαια προς εταιρείες καλύτερα προετοιμασμένες για την αντιμετώπιση του κλιματικού κινδύνου.

«Ενώ ο ρόλος μας στην ABB είναι να παρέχουμε πάντα τις πιο αποδοτικές τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες μας και να συνεχίζουμε να καινοτομούμε για ακόμα μεγαλύτερη απόδοση, αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συνεργαστούν για να επιφέρουν μια ολιστική μεταμόρφωση στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε την ενέργεια. Με τη δράση και την καινοτομία μπορούμε όλοι μαζί να διατηρήσουμε τις κρίσιμες υπηρεσίες σε λειτουργία ενώ εξοικονομούμε ενέργεια και καταπολεμούμε την κλιματική αλλαγή», καταλήγει ο Morten Wierod.

Μπορείτε να βρείτε το άρθρο της ABB «Επίτευξη της Συμφωνίας του Παρισιού: Ο Ζωτικός Ρόλος των Κινητήρων Υψηλής Απόδοσης και των Ρυθμιστών Στροφών στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας» εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τομέα συστημάτων Κίνησης  της ΑΒΒ Ελλάδος.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex). Η ABB είναι μια κορυφαία παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας, που πρωτοπορεί στον μετασχηματισμό της κοινωνίας και της βιομηχανίας, ώστε να επιτύχει ένα πιο παραγωγικό και βιώσιμο μέλλον. Συνδέοντας κατάλληλα λογισμικά με το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και υπηρεσιών της στους τομείς του Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Διανομής & Εγκαταστάσεων, του Βιομηχανικού Αυτοματισμού καθώς και των Συστημάτων Κίνησης και Ρομποτικής, η ABB επεκτείνει τα όρια της τεχνολογίας για να οδηγήσει την απόδοση σε νέα επίπεδα. Με μια ιστορία διακρίσεων και υπεροχής που μετρά πάνω από 130 χρόνια, η επιτυχία της ABB καθοδηγείται από 105.000 ταλαντούχους εργαζόμενους σε περισσότερες από 100 χώρες. www.abb.com

Ο Τομέας Συστημάτων Κίνησης (Motion) της ΑΒΒ διατηρεί τον κόσμο σε κίνηση - εξοικονομώντας ενέργεια καθημερινά. Καινοτομούμε και διευρύνουμε τα όρια της τεχνολογίας για να επιτύχουμε ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα για τους πελάτες, τη βιομηχανία και την κοινωνία. Με τις ψηφιακές δυνατότητες των ρυθμιστών στροφών, κινητήρων και υπηρεσιών μας, οι πελάτες και οι συνεργάτες μας επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις, ασφάλεια και αξιοπιστία. Προσφέρουμε έναν συνδυασμό υψηλής τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, παρέχοντας τη βέλτιστη λύση σε ρυθμιστές στροφών και κινητήρες, για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους. Μέσω της παγκόσμιας παρουσίας μας, είμαστε πάντα κοντά εξυπηρετώντας τους πελάτες μας. Αξιοποιώντας περισσότερο από 130 χρόνια σωρευτικής εμπειρίας σε ηλεκτρικά συστήματα κίνησης, μαθαίνουμε και βελτιωνόμαστε καθημερινά.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμα αρχεία

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp