Utilitas Wind ja ABB lõid käed taastuvenergia valdkonna arengu kiirendamiseks

Utilitas Wind ja ABB lõid käed taastuvenergia valdkonna arengu kiirendamiseks

Taastuvenergiatootja Utilitas Wind sõlmis tehnoloogiaettevõtte ABB-ga koostööleppe jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku energia arendamise hoogustamiseks Balti regioonis.

Information in English is below.

„Kohalikele taastuvenergia lahendustele üleminek ei ole enam tugevalt soovituslik. See on hädavajalik nii loodussäästlikkuse, jätkusuutlikkuse kui ka energiajulgeoleku seisukohast. Valdkonna kiirkorras arendamine tähendab vajadust panustada nii tehnoloogiasse, inimestesse kui ka regulatsiooni. ABB-ga näeme võimalust koos luua regiooni juurde uusi ärivõimalusi, töökohti ja kohalikke teadmisi,“ selgitas Utilitas Wind juhatuse liige Rene Tammist.

ABB juhatuse liikme Jukka Patrikaineni sõnul on rohepöörde eesmärkide saavutamiseks oluline leida koostöökohti erinevate osapooltega. „Kliimaneutraalse ja keskkonnasõbraliku majanduse saavutamine Eestis on meie kõigi südameasi. Käimasolev tehnoloogiarevolutsioon kasvatab kõikjal maailmas energia nõudlust ja Eesti ei ole siin erand. See on ühtlasi ka rohepöörde võimalus, sest tänased väljakutsed inspireerivad meid leidma jätkusuutlikumaid ja säästlikumaid lahendusi. ABB ja Utilitas Wind koostöö on siin heaks näiteks – toome kokku mõlema osapoole tugevused ja teadmised ning rakendame need Eesti rohepöörde teenistusse,“ lisas Jukka Patrikainen.

ABB ja Utilitas Wind näevad koostöökohti maismaa- ja meretuuleparkide, päikeseelektrijaamade ja salvestuslahenduste projektides. Näiteks uuritakse hübriidprojektide loomise lahendusi, kus taastuvelektri tootmisvõimsusi on võimalik kombineerida ABB salvestuslahendustega. Lisaks saab sobivusel kasutada maismaa- ja meretuulikutes Eestis toodetud ABB invertereid.

Ettevõtete ühine eesmärk on leida tõhusalt toimivaid ja innovatiivseid lahendusi kõigis taastuvelektri valdkondades, mis looks Eestisse kõrgema lisandväärtusega töökohti.

Utilitas Wind juhatuse liige Rene Tammist (vasakul) ja ABB juhatuse liige Jukka Patrikainen (paremal).
Utilitas Wind juhatuse liige Rene Tammist (vasakul) ja ABB juhatuse liige Jukka Patrikainen (paremal).
center

Utilitas on Eesti suurim taastuvenergia tootja ja kaugkütteettevõte ning suurim tuuleenergia tootja Lätis. 2022. aastal tootis Utilitas 1,9 TWh soojust ja 405 GWh elektrit. 69% energiast toodeti taastuvatest allikatest. Utilitas liigub süsinikneutraalsuse poole, rajades piirkonnas uusi taastuvenergia tootmisvõimsusi, investeerides päikese- ja tuuleenergiasse ning viies ellu esimest rohelise vesiniku pilootprojekti.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on juhtiv globaalne tehnoloogiaettevõte, kes edendab ühiskonna ja tööstuse ümberkujundamist, et saavutada tootlikum ning kestlikum tulevik. Ühendades tarkvara oma elektrifitseerimise, robootika, automatiseerimise ja ajamite portfelliga, nihutab ABB tehnoloogia piire jõudluse uuele tasemele tõstmiseks. ABB tipptasemel saavutuste ajalugu on enam kui 130 aasta pikkune. ABB tegutseb Eestis alates 1992. aastast. Ettevõtte tegevus jaotub nelja valdkonda: müük (tooted, seadmed, süsteemid), tootmine (mootorid, generaatorid, sagedusmuundurid), korrashoiuteenused (seadmed, süsteemid) ning äriteenused (personali-, klienditeeninduse jt teenused ABB Grupi ettevõtetele).

Lingid

Võtke meiega ühendust

Downloads / Allalaadimised

Jagage seda artiklit

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp