Tallink Grupp pani keskkonnaeesmärkide saavutamiseks seljad kokku ABB-ga

Tallink Grupp pani keskkonnaeesmärkide saavutamiseks seljad kokku ABB-ga

Tallink Grupp ühines esimese Eesti ettevõttena ABB jätkusuutlikkuse globaalse liikumisega Energy Efficiency Movement, mille eesmärk on senisest veelgi tõhusam keskkonnakaitse energiatõhususe suurendamise ja heitmete vähendamise projektide ja tegevuste läbi.

Scroll down for the English version.

Kuigi samme ettevõtte laevade energiatõhususe suurendamiseks on Tallink Grupp astunud juba mitmete aastate vältel, andis tõuke liikumisega ühinemiseks ettevõtte seni kõige keskkonnasõbralikuma ja säästlikuma laeva MyStar liinile toomine möödunud aasta lõpus.

MyStar esindab uue põlvkonna reisilaevu, mille puhul on tõhusus ja keskkonnasäästlikkus oluline igas laeva töö protsessis ja funktsioonis. ABB valmistatud on MyStari elektrikilbid, kaldaelektri seadmed, peamised elektrimootorid ja generaatorid. MyStari 5 generaatorit on kõik valmistatud ABB Eesti mootorite ja generaatorite tehases. Kõik nimetatud valmistatud seadmed MyStaril aitavad kaasa ABB globaalse jätkusuutlikkuse liikumise eesmärkide saavutamisele. Ainuüksi kaldaelektri seadmete kasutamine laeva pikema sadamas viibimise ajal öösiti, aitab kokku hoida 1344 tonni CO2 heitmeid aastas.

„ABB on olnud meile hea ja usaldusväärne partner juba ligemale kümme aastat, kelle tehnoloogiad on aidanud meil juba paljudel laevadel erinevate lahenduste läbi efektiivsust suurendada ja keskkonnamõju vähendada. Hea on töötada partneriga, kelle eesmärgid jätkusuutlikuma tuleviku osas ühtivad meie ettevõtte visiooniga ning kes töötavad ise pidevalt uudseid lahendusi välja nende eesmärkide saavutamiseks. Tehnoloogiavaldkonna globaalse jätkusuutlikkuse liikumisega  ühinemise eesmärgiks on kindlasti rahvusvahelise koostöö tõhustamine uudsete lahenduste leidmiseks ning kindlasti senisest veelgi ulatuslikum kogemuste jagamine keskkonnakaitse lahenduste välja töötamiseks erinevates sektorites,“ kommenteeris Tallink Grupi laevateeninduse juht ja peakapten Tarvi-Carlos Tuulik.

ABB algatatud globaalse liikumisega ühinemiseks tuleb osalevatel ettevõtetel anda lubadus energiatõhususe suurendamiseks ning saaste vähendamiseks. Tallink Grupp on omalt poolt andnud lubaduse vähendada ettevõtte laevade CO2 absoluutheitmeid aasta aastalt vähemalt 2% võrra ning samas ulatuses suurendada energiatõhusust. Rahvusvahelise Merendusorganisatsioon (IMO)  on laevandusettevõtetele seadnud eesmärgi vähendada aastaks 2030 ettevõtte CO2 heitmeid võrreldes aastaga 2008 50% võrra. Tallink Grupi laevade CO2 heitmed on juba tänaseks võrreldes aastaga 2009 erinevate investeeringute, uuenduste ja tehnoloogiate kaasabil vähenenud kokku 51.9%.

ABB Balti riikide ärijuhi Jukka Patrikaineni sõnul on kogu globaalne tööstus seadnud suuna koostöö ja jätkusuutlikkuse edendamise poole. “Meie tellime, teie toodate” formaat on vahetunud kahepoolse dialoogi ja vastastikuse nõustamisega, kus ka töö teostajalt oodatakse värskeid ideid ja uuenduslikke tehnilisi lahendusi, kuidas soovitud eesmärgid keskkonnasäästlikult saavutada. MyStar on väga hea näide, kus nutikate ja kaasaegsete lahendustega, nagu näiteks optimeerimistarkvara, ökonoomsed elektrimoorid või pideva võimsuse rakendamine laeva jõuseadmetel, on aidanud vähendada kogu laeva energiatarbimist, müra ja heitgaaside emissioone.”

“Tallink on merendusvaldkonnas suunanäitaja ja tõestus sellest, et ka mastaapse taristuga ettevõtted saavad oma masinapargis ja tehnoloogias teha sisulisi muudatusi, mis viivad puhtama elukeskkonna ja säästlikuma tegevuse suunas,” ütles Patrikainen ja nentis, et investeering energiasäästlikesse ja keskkonnasaastet vähendavatesse tehnoloogiatesse tasub ettevõttele igal juhul ära.

2021. aasta märtsis ABB käivitatud Energy Efficiency liikumine on ettevõtteid kaasav algatus, mille eesmärk on energiatarbimise ja süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine. Ettevõtteid kutsutakse liikumisega ühinema ja avalikult oma jätkusuutlikkuse eesmärke fikseerima. ABB teeb koostööd klientide, tarnijate ja teiste juhtivate organisatsioonidega, et vähendada heitkoguseid kogu väärtusahela ulatuses.

Pildil (vasakult paremale): Jukka Patrikainen, ABB ja kapten Tarvi-Carlos Tuulik, Tallink Grupp
Pildil (vasakult paremale): Jukka Patrikainen, ABB ja kapten Tarvi-Carlos Tuulik, Tallink Grupp
center

Lingid

Võtke meiega ühendust

Downloads / Allalaadimised

Jagage seda artiklit

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp