ABB jätkab kuldtasemel vastutustundlikkusega

ABB jätkab kuldtasemel vastutustundlikkusega

Juuni alguses anti ABB-le üle vastutustundliku ettevõtluse kuldmärgis. Kõrgeima kvaliteedimärgise pälvisid ettevõtted, kes on silmapaistvalt pühendunud keskkonnahoidlikkusele, sotsiaalsele vastutusele ja heade juhtimistavade elluviimisele.

ABB Balti riikide maajuht (Country Holding Officer) Signe Nurms näeb jätkusuutlikkusel äriarendamisel aina kasvavat rolli: „ABB-s mõõdame tulemuslikkust mitte ainult saavutatud tulemuste, vaid ka selle järgi, kuidas need tulemused on saavutatud. Toetame keskkonnahoidu energiatõhusate ja jätkusuutlike tehnoloogiatega. Samas püüame sotsiaalselt vastutustundlike ja eetiliste tavade kaudu tagada nii oma töötajate kui kogukonna heaolu. Neid tegevusi toetavad ABB kõrged juhtimistavad.“

Taaskordne vastutustundliku ettevõtluse kuldmärgise pälvimine on ABB Balti riikide tervise, ohutuse ja keskkonna juhi Kaspar Kreegi sõnul ettevõttele suur tunnustus, mille on toonud pikaajaline töö ja süsteemsus ESG (keskkonna, sotsiaalse ja hea juhtimistava) valdkonna integreerimisel ning jätkusuutlikkuse eesmärkide seadmisel ja mõõtmisel. „Ettevõtte juhtimisel ja tulemuste hindamisel on jätkusuutlikkuse eesmärgid tõusnud finantseesmärkide kõrval tähtsale kohale ning hõlmavad suurel määral kõiki valdkondi alates tootmise ja toodete jalajäljest töökultuuri ja mitmekesisuse ning kogu tarneahela mõjude hindamiseni.“

2030. aastaks on ABB-s seatud ambitsioonikas eesmärk saavutada süsinikuneutraalsus. „Jõudsaks edasiliikumiseks eesmärgi suunas oleme näiteks Eestis ainuüksi 2022. aastal avanud uue suure päikesepargi ja jõudnud üleminekuga LED-valgustusele 80 protsendini,“ selgitab Kreek ja lisab, et ka keskkonna ja kliima valdkonnas on tehtud suuri samme. ABB Grupi ülene eesmärk saavutada 2030. aastaks olukord, kus ladestamisele ei läheks üldse jäätmeid, on Eestis juba saavutatud ning täna jätkatakse tööd selle nimel, et ka 80% ettevõtte toodetest oleks kaetud ringluse põhimõttega.

Värskelt pälvitud vastutustundliku ettevõtluse märgis kehtib kaks aastat.

Ettevõtete vastutustundlikkuse alast hindamist korraldab Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (VEF) alates 2007.aastast. Indeksi metoodika on välja arendatud koostöös rahvusvaheliste ekspertidega. Märgise saamise täitavad organisatsioonid põhjaliku ankeedi, misjärel hindab ESG valdkonna ekspertidest koosnev töörühm organisatsiooni antud vastuseid ja nende põhjendusi, lisaks küsitakse infot ka riigiametitelt.

center

Lingid

Võtke meiega ühendust

Downloads / Allalaadimised

Jagage seda artiklit

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp