ABB energiaefektiivsuse sümpoosion tõi kokku Eesti tööstuse tippjuhid

ABB energiaefektiivsuse sümpoosion tõi kokku Eesti tööstuse tippjuhid

7. novembril toimus esimene ABB energiaefektiivsuse sümpoosion Eestis. Kutsusime ühe laua taha kokku Eesti tööstusjuhtidest arvamusliidrid, et energiaefektiivsuse teema lahti harutada ja selle olulisust teadvustada.

ABB Balti riikide ärijuht Jukka Patrikainen sõnas, et fokusseeritud diskussiooni tööstuste jaoks olulistel teemadel on vaja. „ABB energiaefektiivsuse sümpoosioni eesmärk ongi luua võimalused diskussiooniks ja seeläbi tõsta meie arvamusliidrite ja laiema ühiskonna teadlikkust energiaefektiivsuse teemal,“ rääkis Jukka.

Energiaefektiivsuse sümpoosion keskenduski oskusteabe jagamisele ja aruteludele. Päeva juhatasime sisse Greener in Motion Climate Fresk mänguga, et luua eesootavatele aruteludele ühine taustateadmine. Siin oli meile abiks ABB Greener in Motion saadik Eestis Tõnis Sahk Drives tehasest. Hea meel oli tõdeda kuivõrd suurt väärtust nägid meie kliendid ja koostööpartnerid koos läbitehtud arutelule. ABB-le tehti ka ettepanek seda teadmist jagada nii klientide, koolide kui ka teiste oluliste partneritega ning saime ka juba konkreetseid kutseid tulla Greener in Motion aruteluga näiteks nii Tallinki kui ka Äripäeva. 

Päeva teises pooles jagasid oma know-how´d Rain Pärn Estonian Cellist, Andrus Zavadskis Utilitas Wind´ist ja Marko Virkebau Stargate Hydrogen´ist ning riigi poolset plaani ja ootusi tutvustas Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööstusvaldkonna juht Andri Haran. Lisaks viisime läbi 4 töötuba, et veelgi rohkem mõtteid vahetada ja võtta kaasa ka konkreetsed tegevused edasiseks.

Rain Pärn: “Energiaefektiivsus on oluline konkurentsis püsimiseks!”

 Estonian Celli tehnoloogiajuht Rain Pärn kinnitas, et ilma energiaefektiivsuseta tänasel päeval enam ei saa. Estonian Cell on ABB pikaajaline koostööpartner ja ettevõte on Eesti suurimaid elektritarbijaid. Estonian Celli tootmise keskmes on ABB sagedusmuundurid ja mootorid, mis on ühtlasi kogu Baltikumi suurimad ehk 17 MW mootorid.

“Miks energiaefektiivsus on meie hinnangul üldse oluline teema? Eelkõige seetõttu, et me suudaksime üleüldse rahvusvaheliselt konkurentsis püsida. Hoides energiaefektiivsust fookuses tekib meile ka teadmine, mida parandada, mida muuta ja kuidas paremini konkurentsis püsida,” selgitas Rain Pärn. Ta lisas, et ka ettevõttesiseselt Estonian Celli meeskond tegeleb regulaarselt ja pidevalt sellega, et leida mooduseid, kuidas efektiivsemalt toota. “Siin ei saa me toetuda ainult enda teadmistele, vaid meil on kaasatud tugevad ja tublid tehnoloogia partnered. Me jätkame järjepidevalt seda teekonda, et leida veel kohti, kus enda konkurentsivõimet suurendada,” rääkis Rain Pärn.

Tarvi-Carlos Tuulik: „Uute lahenduste juurutamisel on oluline meeskondi kaasata!“

„Oli tõesti väga huvitav päev, tänud korraldamast ja kutsumast!“ võttis Tallink Grupi Laevateeninduse juht ja peakapten Tarvi-Carlos Tuulik päeva kokku.

„Meile on energiaefektiivsus väga oluline, sest reisilaevade opereerimine on väga energiamahukas ning lisaks aitab energiaefektiivsus vähendada ka laevade poolt tekitatavaid kasvuhoonegaase sealhulgas CO2,“ selgitas Tarvi-Carlos Tuulik. Ta lisas, et Tallink on seadnud eesmärgiks ka oma muudes laevade opereerimist toetavates tegevustes tõsta energiaefektiivsust ning pakkuda oma klientidele keskkonnasäästlikku terviklikku reisiteekonda.

„Peamine kasu ABB-s toimunud üritusest oli minu hinnangul just kogemuste ja teadmiste jagamine erinevates tööstusettevõtetes ette tulevatest väljakutsetest. Sain väga huvitavaid uusi teadmisi eri valda-kondadest. Päev oli hästi organiseeritud ja töötoad võimaldasid dialooge ja mõttevahetusi keskkonnasäästliku tootmise teemadel,“ rääkis Tuulik.

Ta lisas, et Tallinki jaoks on teema oluline ning sisemiselt pööratakse sellele palju tähelepanu. „Teeme palju teavitustööd ning kaasame erinevate osakondade töötajaid töötubadesse eesmärke seadma. Laevadel mõõdame ja monitoorime energiakulu ning juurutame tehnilise lahendusi energiakulu vähendamiseks. Uute lahenduste juurutamisel on väga oluline laeva meeskonna kaasamine ning vajaduste ja säästlikkuse olulisuse selgitamisel just meeskonna kaasamine sellesse protsessi. Tegeleme ka ringmajanduse võimaluste otsimisega oma tütarettevõtete vahel, näiteks komplekteerib ja toimetab meie logistikakeskus kogu vajamineva kauba laevadele ning hoolitseb pakendiringluse eest,“ jagas Tuulik Tallinki kogemust.

Andri Haran: “Tulevikus on ruumi ainult kestlikule majandusele!”

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööstusvaldkonna juht Andri Haran tõdes samuti, et teema on oluline. Ta lisas, et väärtustab toimunud energiaefektiivsuse sümpoosioni väga ja kiitis ABB-d initsiatiivi eest taoline diskussiooni loov üritus korraldada.

“Selleks, et Eestis saaks olla roheline tööstusriik, peavad ettevõtjad kõige pealt alustama sellest, et nad on valmis oma teadlikkust ja oskuseid selles valdkonnas tõstma. Tänapäeva turg ja ettevõtluskeskkond liigub selles suunas, et tulevikus saab olla ainult kestlik majandus. See tähendab, et ettevõtted kõik peavad ühel või teisel moel muutuma. Tegelikult tänased tehnoloogiad ja erinevad lähenemisviisid juba võimaldavadki ettevõtetel muutuda,” rääkis Andri Haran. Ta lisas, et on olemas ka mitmeid riigipoolseid toetusi, kuidas sel teemal ettevõtteid areneda. “Samuti ka rahvusvaheline turg suunab ettevõtjad selles suunas, mis on need ootused ja võimalused ettevõtete arendamiseks, oma lisandväärtuse tõstmiseks ja tegelikult ka panustamiseks Eesti majandusse,” võttis Haran teema kokku.

Jukka Patrikainen: „Smart leaders collaborate!“

Päeva kokku võttes tõid osalejad välja suurima kasuteguri, milleks on teadmiste ja info vahetamine. Ühiselt tõdeti, et kuigi ettevõtete tegevussegmendid on küll erinevad, on siiski väljakutsed ja võimalused meie kõigi jaoks sarnased. „ABB-s on üks meie väärtusi „koostöö“ (collaboration) ja usume, et nutikad juhid teevad koostööd“ (smart leaders collaborate). See oli ka meie energiaefektiivsuse sümpoosioni põhieesmärk – luua dialoogi ja diskussiooni. Oleme rohkem harjunud rääkima meie toodetest, aga teinekord on vajalik astuda toodetest kaugemale ja tuua lauale laiemad teemad. Seeläbi saame aidata kaasa rohepöördele, millest Eestis täna nii sageli räägime,“ võttis Jukka päeva kokku.

Kokku osales ABB energiaefektiivsuse sümpoosionil 15 klienti ja koostööpartnerit: Estonian Cell, Utilitas, Tallink, Tallinna Sadam, Hekotek, Chemi-Pharm, Stargate Hydrogen, Fibenol, Standard, TalTech, Swedbank, ÄP Tööstusuudised, Masinatööstuse Liit ja Majandus-Kommunikatsiooni ministeerium.

Lingid

Võtke meiega ühendust

Downloads / Allalaadimised

Jagage seda artiklit

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp